Grond bij griffiepand gedeeltelijk verontreinigd

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/01/2013 16:17 - Gewijzigd op 31/01/2013 21:25

Grond bij griffiepand gedeeltelijk verontreinigd

Naaldwijk 31.01.2013 - In de media zijn de afgelopen dagen berichten verschenen waarin wordt gesuggereerd dat grond en grondwater ter plaatse van het voormalige griffiepand aan de Herenstraat 6 te Naaldwijk sterk verontreinigd zouden zijn  

met lood, zink, minerale olie en een ‘teerachtige substantie’. Omdat dit niet geheel de juiste weergave is van de milieuhygiënische bodemsituatie , geven wij u hierbij nadere informatie.

Is er bodemonderzoek uitgevoerd en zo ja, waarom?

De gemeente is voornemens het pand te verkopen en heeft de raadscommissie EFO gevraagd of deze zich kan vinden in dit voornemen . Zoals gebruikelijk bij een voornemen tot verkoop, wordt er eerst bodemonderzoek uitgevoerd. Dit vanuit het oogpunt dat we willen weten wat we verkopen en een eventuele koper niet met een probleem willen opzadelen. Daarom is er in mei 2012 ter plaatse van de achtertuin van Herenstraat een bodemonderzoek uitgevoerd.

 

Hoe is het bodemonderzoek uitgevoerd?

Hoewel er voor bodemonderzoek bij aan-/verkoopsituaties geen wettelijke normen worden voorgeschreven is er toch voor gekozen om het bodemonderzoek uit te voeren volgens de normen (NEN5740/NEN5725), die normaal gesproken gehanteerd worden in bijvoorbeeld RO- en/of bouwprocedures. Op basis van de eerste resultaten van het grondonderzoek zijn er aanvullende grondanalyses naar het voorkomen van lood en zink uitgevoerd.

Is er sprake van bodemverontreiniging?

Ja, de locatie is deels sterk verontreinigd met lood en zink. Mogelijk (dit wordt uiteindelijk door de provincie bepaald) is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging met lood en zink. Voor binnenstedelijk gebied en oudere wijken is het normaal verschijnsel dat de bodem verontreinigd is met lood en/of zink.

Is het volgende citaat juist?:”Gebleken is, dat de bodem (grond en grondwater) plaatselijk sterk verontreinigd is met minerale olie en/of een teerachtige substantie”?

Nee, de bodem is ten hoogste licht verontreinigd met PAK en minerale olie. In het grondwater is zelfs geen spoortje van minerale olie gevonden.

Is er een saneringsnoodzaak?

Op dit moment niet. Er zijn geen risico’s voor mens en/of natuur. De locatie is wel sterk verontreinigd met lood en zink, maar een sanering zal als niet-spoedeisend worden beschouwd. Indien gewenst kan de provincie, als bevoegd gezag Wet bodembescherming, hier een uitspraak over doen. Als de locatie opnieuw ingericht wordt moet er wel gesaneerd worden.

Welzijn met Muziek op zoek naar koren en muziekverenigingen Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Forever Young kerkdienst op 1 oktober Meer info - Ockenburgh gaat klassiek Meer info - Column: Planning Meer info - Genieten van een multiculturele maaltijd in het Westland Meer info - Historisch café Kwintsheul Meer info - Lezing over reformatie in Naaldwijk Meer info - Doel Preventie geeft informatie over Omgaan met stress Meer info - Lezing voor jonge mantelzorgers in Bibliotheek Wateringen Meer info - Wisselen commissielid PvdA Midden-Delfland Meer info - Bert van Oostveen nieuw boegbeeld van Kenniscentrum Sport Meer info - Ambulanceverhalen: Dit wil ik niet...... Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Simone van der Vlugt in Vlaardingen Meer info - Marja Ouwerling en Piet Smal in Hofboerderij Meer info - Feest in Bibliotheek De Lier! Meer info - Sparta Rotterdam zoekt voetbaltalent tijdens Talentendag Meer info - Eerste stap gezet naar nieuwe BIZ De Woerd Meer info - Douanehuisje oktober: Ingrid van den Oord en Hanneke Piederiet Meer info - Bibberen in de Bieb – Kinderboekenweek 2017 Meer info - Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab 25 september en 4 oktober Meer info - Najaarsconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Allround Chauffeurs (fulltime) Meer info - Veiligheidskundige Meer info