Grond bij griffiepand gedeeltelijk verontreinigd

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/01/2013 16:17 - Gewijzigd op 31/01/2013 21:25

Grond bij griffiepand gedeeltelijk verontreinigd

Naaldwijk 31.01.2013 - In de media zijn de afgelopen dagen berichten verschenen waarin wordt gesuggereerd dat grond en grondwater ter plaatse van het voormalige griffiepand aan de Herenstraat 6 te Naaldwijk sterk verontreinigd zouden zijn  

met lood, zink, minerale olie en een ‘teerachtige substantie’. Omdat dit niet geheel de juiste weergave is van de milieuhygiënische bodemsituatie , geven wij u hierbij nadere informatie.

Is er bodemonderzoek uitgevoerd en zo ja, waarom?

De gemeente is voornemens het pand te verkopen en heeft de raadscommissie EFO gevraagd of deze zich kan vinden in dit voornemen . Zoals gebruikelijk bij een voornemen tot verkoop, wordt er eerst bodemonderzoek uitgevoerd. Dit vanuit het oogpunt dat we willen weten wat we verkopen en een eventuele koper niet met een probleem willen opzadelen. Daarom is er in mei 2012 ter plaatse van de achtertuin van Herenstraat een bodemonderzoek uitgevoerd.

 

Hoe is het bodemonderzoek uitgevoerd?

Hoewel er voor bodemonderzoek bij aan-/verkoopsituaties geen wettelijke normen worden voorgeschreven is er toch voor gekozen om het bodemonderzoek uit te voeren volgens de normen (NEN5740/NEN5725), die normaal gesproken gehanteerd worden in bijvoorbeeld RO- en/of bouwprocedures. Op basis van de eerste resultaten van het grondonderzoek zijn er aanvullende grondanalyses naar het voorkomen van lood en zink uitgevoerd.

Is er sprake van bodemverontreiniging?

Ja, de locatie is deels sterk verontreinigd met lood en zink. Mogelijk (dit wordt uiteindelijk door de provincie bepaald) is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging met lood en zink. Voor binnenstedelijk gebied en oudere wijken is het normaal verschijnsel dat de bodem verontreinigd is met lood en/of zink.

Is het volgende citaat juist?:”Gebleken is, dat de bodem (grond en grondwater) plaatselijk sterk verontreinigd is met minerale olie en/of een teerachtige substantie”?

Nee, de bodem is ten hoogste licht verontreinigd met PAK en minerale olie. In het grondwater is zelfs geen spoortje van minerale olie gevonden.

Is er een saneringsnoodzaak?

Op dit moment niet. Er zijn geen risico’s voor mens en/of natuur. De locatie is wel sterk verontreinigd met lood en zink, maar een sanering zal als niet-spoedeisend worden beschouwd. Indien gewenst kan de provincie, als bevoegd gezag Wet bodembescherming, hier een uitspraak over doen. Als de locatie opnieuw ingericht wordt moet er wel gesaneerd worden.

C&E Draad Bewerking zoek medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info