Kademuur Noordgeer slechter dan gedacht

College Maassluis

Kademuur Noordgeer slechter dan gedacht

Maassluis 02.07.2015 - De fractie van CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de kademuurverbetering aan de Heldringstraat.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde heeft u de volgende schriftelijke vragen gesteld, d.d. 2 juni 2015, aangaande de stand van zaken kademuurverbetering aan de Heldringstraat.

1. Welke oorzaak of oorzaken zijn er waarom het werk stil ligt?

Al langere tijd was bekend dat de 90 jaar oude kademuur van de Noordgeer aan de Heldringstraat er slecht aan toe is. Er is zichtbaar vervorming ontstaan en de muur is onvoldoende stabiel. Het college heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de aanpak en berekeningen toonden aan dat het probleem verholpen kan worden door het aanbrengen van een verankering. Met behulp van duikers en proefsleuven constateerde men toen dat muur nog goed genoeg was en niet geheel vernieuwd hoefde te worden. Deze oplossingsrichting is in de raad besproken.

2. Welke gevolgen zijn hieraan verbonden?

Die werkzaamheden rond de verankering vinden op dit moment plaats. Helaas bleek de staat van de kademuur slechter dan op basis van deze onderzoeken kon worden verwacht. Dat was voor alle specialisten een verrassing. Daarom wordt zeer binnenkort een aanvullend duikonderzoek gedaan waardoor meer inzicht ontstaat in de situatie. Met de aannemer is afgesproken dat er voorlopig geen werkzaamheden worden verricht.

De veiligheid voor een ieder, aan de kade en vanaf het water, is en blijft gewaarborgd. Het gebied langs de kade is afgezet.

3. Wanneer zullen de werkzaamheden worden hervat?

4. Op welke termijn kunt u de raad uitgebreid informeren over de stand van zaken, het vervolgtraject en de gevolgen ten laste van de gemeente?

5. Op welke termijn zullen de werkzaamheden gereed zijn en de Heldringstraat weer op normale manier worden kunnen worden gebruikt door het weg verkeer?

Zodra meer bekend is over de staat van de kademuur en het vervolg, zal het college een besluit nemen. Hierover zal de raad dan ook geïnformeerd worden.

6. Op welke wijze heeft u of gaat u de bewoners en de ondernemers gelegen in de omgeving van de werken geïnformeerd over de vertraging die nu is ontstaan?

Bedrijven in de directe omgeving zijn geïnformeerd over de huidige situatie. De omgeving wordt nader geïnformeerd zodra bekend is hoe verder gegaan wordt. Daarnaast heeft er een redactioneel stuk gestaan in de plaatselijke krant. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor deze kademuur. Zodra er meer bekend is hoe verder wordt gegaan, zullen wij de raad op de hoogte stellen

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info