Meer details bekend over huisvesting statushouders in Midden Delfland

Gemeente Midden Delfland

Meer details bekend over huisvesting statushouders in Midden Delfland

Midden Delfland 06.04.2016 - De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft eerder aangegeven 75 tot 100 statushouders te willen opnemen om zo een bijdrage te leveren

aan het huisvestingsvraagstuk van statushouders. In de raadsvergadering van 22 maart 2016 is dit besluit bekrachtigd.

Verspreide huisvesting

Volgens de wens van de inwoners worden de statushouders niet alleen verspreid óver de dorpen, maar ook ín de dorpen zelf. Daarom heeft de gemeente een viersporen beleid ontwikkeld.

1) Per dorp worden circa vijf woningen door de woningstichting Wonen Midden- Delfland toegewezen zoals de gemeente dat al jaren doet met nieuwe statushouders in Midden-Delfland.

2) In Den Hoorn worden vijf anti-kraakwoningen opgeknapt.

3) De gemeente gaat in Den Hoorn en in Maasland ieder vijf en in Schipluiden drie particuliere woningen opkopen.

4) Een aantal statushouders krijgt een tijdelijke woning toegewezen. Deze laatste, tijdelijke woningen blijven maximaal zeven jaar staan. In Den Hoorn komen vijftien tijdelijke woningen in de Kreekzone. In Schipluiden staan zeven tijdelijke woningen gepland op het grasveld voor het gemeentehuis en in Maasland zeven aan het Doelpad. Hier blijft de mogelijkheid voor een verenigingspand voor Euterpe bestaan.

De gemeente bespreekt de plannen en de te volgen procedures graag met omwonenden van deze tijdelijke woningen. De omwonenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging zodra de procedures voor de betreffende locatie starten.

Begeleiding

De opvang van statushouders vraagt om medewerking van de hele bevolking van Midden-Delfland. Om de statushouders zich hier zo snel mogelijk te laten thuisvoelen en integreren, is er een plan opgesteld voor maatschappelijke begeleiding. Daarin werkt de gemeente o.a. samen met de Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD) en Participe (die het vluchtelingenwerk in Midden-Delfland verzorgt).

Er hebben zich al mensen aangemeld, maar nieuwe vrijwilligers blijven van harte welkom. Voor meer informatie: info@swmd.nl of (010) 591 80 52. Ook de basisscholen bereiden zich voor op de komst van jonge statushouders.

Sociale woningbouw

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan versnelde sociale woningbouw. Niet alleen voor de statushouders, maar ook voor andere woningzoekenden. Voor de uitbreiding van de sociale woningvoorraad wordt nauw samengewerkt met Wonen Midden-Delfland.

Informatie

De gemeente Midden Delfland vindt het belangrijk dat u gemakkelijk op de hoogte kunt blijven van de laatste ontwikkelingen over dit onderwerp. Kijk voor meer informatie op www.middendelfland. nl/statushouders.

Ook kunt u maandelijks de digitale nieuwsbrief van de gemeente ontvangen waarin u op de hoogte gehouden wordt over o.a. de huisvesting en de begeleiding van de statushouders.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.middendelfland.nl > Actueel > Digitale nieuwsbrief Inwoners.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info