PvdA en CDA Maassluis niet blij met afschaffen kwijtschelding Delfland

PvdA en CDA Maassluis

PvdA en CDA Maassluis niet blij met afschaffen kwijtschelding Delfland

Maassluis 21.11.2015 - Op 14 augustus jl. stelden wij als PvdA en CDA Maassluis onafhankelijk van elkaar tegelijkertijd schriftelijke vragen

over het voornemen van het nieuwe college van het Hoogheemraadschap van Delfland om de kwijtschelding van de waterschapslasten af te schaffen voor de mensen met een minimuminkomen.

We bedanken u voor uw stellingname namens de gemeente Maassluis tegen dit ongewenste beleid, zowel in het gesprek met bijna alle andere gemeenten in het gebied op 2 november als in de formele zienswijze die u heeft ingestuurd.

Wij zijn buitengewoon teleurgesteld dat ondanks onze en uw inspanningen, en van vele andere gemeenten, het Hoogheemraadschap toch heeft besloten deze beleidswijziging door te zetten.

Wij maken ons zorgen over de gevolgen van de afschaffing van de kwijtschelding voor de mensen met een minimuminkomen.

Daarom stellen wij als PvdA en CDA Maassluis samen de volgende vragen:

1.      Bent u bekend met besluit van het Hoogheemraadschap Midden Delfland van donderdag 19 november 2015, om de kwijtschelding van de waterschapslasten voor de minima af te schaffen?

2.      Wanneer wordt dit besluit effectief en welk effect heeft deze afschaffing op de mensen met lage inkomens in Maassluis?

3.      Hoeveel inwoners en huishoudens in Maassluis treft dit ongewenste beleid van het Hoogheemraadschap? Om welke bedragen gaat het per huishouden in 2016 en in 2017 en verder?

4.      Er wordt al gesproken over de oninbaarheid van de rekeningen voor de minima. Wat moeten inwoners doen die deze rekening niet kunnen betalen?

5.      Bent u van plan om de minima die worden getroffen te compenseren via de bijzondere bijstand? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke financiële consequenties heeft dit voor Maassluis?

6.      Welke mogelijkheden zijn er nog om te zorgen dat dit beleid kan worden tegengehouden? Is het bijvoorbeeld een mogelijkheid om het besluit voor te dragen voor vernietiging van de Kroon, zoals dat heel soms bij gemeenten wordt gedaan?

7.      Heeft u contact met de andere gemeenten in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland die zich ook negatief hebben uitgesproken over het voorgenomen beleid om gezamenlijk op te trekken? En zo ja, op welke manier gaat u de procedure verder vormgeven met hen?

 

 

 

 

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info