Westland Agenda ondersteunt Harting Holland

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/04/2013 13:32 - Gewijzigd op 17/04/2013 13:43

Westland Agenda ondersteunt Harting Holland

De Lier 17.04.2013 - Tomatenteler Harting Holland uit De Lier gaat in het vierde kwartaal 2013 boren naar aardwarmte. Door de Westland Agenda is een bedrag van € 0,5 miljoen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van het project.  

Tot 1 december 2012 konden partijen die in Westland naar aardwarmte willen boren een verzoek om ondersteuning vanuit de Westland Agenda indienen. Deze agenda is opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven en bevat projecten voor de korte en (middel)lange termijn die de sociaal-economische situatie in Westland een impuls moeten geven.

Vier partijen maakten van deze mogelijkheid gebruik en dienden, na een haalbaarheidsstudie, een plan in. Dit plan werd op diverse criteria beoordeeld, zoals de geologische, technische, economische en energetische haalbaarheid, de verwachte CO2 reductie, organisatie en planning. Het plan van Harting Holland werd beoordeeld als het meest kansrijk.

 Afdekken risico's

Het boren naar aardwarmte is duur en risicovol. Het geld dat via de Westland Agenda beschikbaar wordt gesteld, is bestemd als risicoafdekking. Door de Westland Agenda is € 0,5 miljoen ter afdekking van het risico beschikbaar gesteld. Dit geld wordt uitbetaald ingeval van een misboring (boorrisico). De Westland Agenda stelt het geld revolverend ter beschikking. Dit houdt in dat als de boring goed verloopt, er geen aanspraak wordt gemaakt op deze gelden. Het geld kan weer ingezet worden om nieuwe initiatieven op het gebied van aardwarmte te ondersteunen.

Kennis en ervaring

De toepassing van aardwarmte draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Greenport Westland. De CO2-uitstoot wordt hierdoor namelijk aanzienlijk verminderd. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder fijnstof wordt uitgestoten. Doordat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

Het belang van de bijdrage is om het risico dat de ondernemer loopt te verkleinen en vooral dat er kennis en ervaring wordt opgedaan, waarvan volgende projecten gebruik kunnen maken. Er valt namelijk nog veel te leren over de geologie en aardboringen in Westland. De komende periode gebruikt Harting Holland om de financiering, de garantieregeling/verzekering en de booroffertes te regelen. Als alles volgens planning verloopt zal de 2e Westlandse aardwarmteboring in de loop van het vierde kwartaal van 2013 plaatsvinden. De Westland Agenda bereidt zich intussen voor op een derde Westlandse aardwarmteboring.

 

Genieten van een multiculturele maaltijd in het Westland Meer info - Historisch café Kwintsheul Meer info - Lezing over reformatie in Naaldwijk Meer info - Doel Preventie geeft informatie over Omgaan met stress Meer info - Lezing voor jonge mantelzorgers in Bibliotheek Wateringen Meer info - Wisselen commissielid PvdA Midden-Delfland Meer info - Bert van Oostveen nieuw boegbeeld van Kenniscentrum Sport Meer info - Ambulanceverhalen: Dit wil ik niet...... Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Simone van der Vlugt in Vlaardingen Meer info - Marja Ouwerling en Piet Smal in Hofboerderij Meer info - Feest in Bibliotheek De Lier! Meer info - Sparta Rotterdam zoekt voetbaltalent tijdens Talentendag Meer info - Banenevent bij Nature\'s Pride Meer info - Eerste stap gezet naar nieuwe BIZ De Woerd Meer info - Douanehuisje oktober: Ingrid van den Oord en Hanneke Piederiet Meer info - Bibberen in de Bieb – Kinderboekenweek 2017 Meer info - Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab 25 september en 4 oktober Meer info - Najaarsconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Allround Chauffeurs (fulltime) Meer info - Veiligheidskundige Meer info - Bedrijfsleider Garage (fulltime) Meer info - Facilitair Medewerker Meer info - Kraan- en Shovelmachinist (fulltime). Meer info - Monteur bedrijfswagens Meer info