Westland Agenda ondersteunt Harting Holland

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/04/2013 13:32 - Gewijzigd op 17/04/2013 13:43

Westland Agenda ondersteunt Harting Holland

De Lier 17.04.2013 - Tomatenteler Harting Holland uit De Lier gaat in het vierde kwartaal 2013 boren naar aardwarmte. Door de Westland Agenda is een bedrag van € 0,5 miljoen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van het project.  

Tot 1 december 2012 konden partijen die in Westland naar aardwarmte willen boren een verzoek om ondersteuning vanuit de Westland Agenda indienen. Deze agenda is opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven en bevat projecten voor de korte en (middel)lange termijn die de sociaal-economische situatie in Westland een impuls moeten geven.

Vier partijen maakten van deze mogelijkheid gebruik en dienden, na een haalbaarheidsstudie, een plan in. Dit plan werd op diverse criteria beoordeeld, zoals de geologische, technische, economische en energetische haalbaarheid, de verwachte CO2 reductie, organisatie en planning. Het plan van Harting Holland werd beoordeeld als het meest kansrijk.

 Afdekken risico's

Het boren naar aardwarmte is duur en risicovol. Het geld dat via de Westland Agenda beschikbaar wordt gesteld, is bestemd als risicoafdekking. Door de Westland Agenda is € 0,5 miljoen ter afdekking van het risico beschikbaar gesteld. Dit geld wordt uitbetaald ingeval van een misboring (boorrisico). De Westland Agenda stelt het geld revolverend ter beschikking. Dit houdt in dat als de boring goed verloopt, er geen aanspraak wordt gemaakt op deze gelden. Het geld kan weer ingezet worden om nieuwe initiatieven op het gebied van aardwarmte te ondersteunen.

Kennis en ervaring

De toepassing van aardwarmte draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Greenport Westland. De CO2-uitstoot wordt hierdoor namelijk aanzienlijk verminderd. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder fijnstof wordt uitgestoten. Doordat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

Het belang van de bijdrage is om het risico dat de ondernemer loopt te verkleinen en vooral dat er kennis en ervaring wordt opgedaan, waarvan volgende projecten gebruik kunnen maken. Er valt namelijk nog veel te leren over de geologie en aardboringen in Westland. De komende periode gebruikt Harting Holland om de financiering, de garantieregeling/verzekering en de booroffertes te regelen. Als alles volgens planning verloopt zal de 2e Westlandse aardwarmteboring in de loop van het vierde kwartaal van 2013 plaatsvinden. De Westland Agenda bereidt zich intussen voor op een derde Westlandse aardwarmteboring.

 

Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Politiek debat bij Middin Trefpunt op 19 maart Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Koffieconcert hofboerderij 18 maart met piano en viool Meer info - Cursus Teleflora voor starters Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info - Rennen voor een medaille en een ijsje! Meer info - Harp, viool, cello en piano in OCK Classique vrijdag 23 maart! Meer info - Boekenweek thema Natuur Meer info - Tweede editie schoolhandbaltoernooi op 30 maart Meer info