Westland Agenda ondersteunt Harting Holland

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/04/2013 13:32 - Gewijzigd op 17/04/2013 13:43

Westland Agenda ondersteunt Harting Holland

De Lier 17.04.2013 - Tomatenteler Harting Holland uit De Lier gaat in het vierde kwartaal 2013 boren naar aardwarmte. Door de Westland Agenda is een bedrag van € 0,5 miljoen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van het project.  

Tot 1 december 2012 konden partijen die in Westland naar aardwarmte willen boren een verzoek om ondersteuning vanuit de Westland Agenda indienen. Deze agenda is opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven en bevat projecten voor de korte en (middel)lange termijn die de sociaal-economische situatie in Westland een impuls moeten geven.

Vier partijen maakten van deze mogelijkheid gebruik en dienden, na een haalbaarheidsstudie, een plan in. Dit plan werd op diverse criteria beoordeeld, zoals de geologische, technische, economische en energetische haalbaarheid, de verwachte CO2 reductie, organisatie en planning. Het plan van Harting Holland werd beoordeeld als het meest kansrijk.

 Afdekken risico's

Het boren naar aardwarmte is duur en risicovol. Het geld dat via de Westland Agenda beschikbaar wordt gesteld, is bestemd als risicoafdekking. Door de Westland Agenda is € 0,5 miljoen ter afdekking van het risico beschikbaar gesteld. Dit geld wordt uitbetaald ingeval van een misboring (boorrisico). De Westland Agenda stelt het geld revolverend ter beschikking. Dit houdt in dat als de boring goed verloopt, er geen aanspraak wordt gemaakt op deze gelden. Het geld kan weer ingezet worden om nieuwe initiatieven op het gebied van aardwarmte te ondersteunen.

Kennis en ervaring

De toepassing van aardwarmte draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Greenport Westland. De CO2-uitstoot wordt hierdoor namelijk aanzienlijk verminderd. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder fijnstof wordt uitgestoten. Doordat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

Het belang van de bijdrage is om het risico dat de ondernemer loopt te verkleinen en vooral dat er kennis en ervaring wordt opgedaan, waarvan volgende projecten gebruik kunnen maken. Er valt namelijk nog veel te leren over de geologie en aardboringen in Westland. De komende periode gebruikt Harting Holland om de financiering, de garantieregeling/verzekering en de booroffertes te regelen. Als alles volgens planning verloopt zal de 2e Westlandse aardwarmteboring in de loop van het vierde kwartaal van 2013 plaatsvinden. De Westland Agenda bereidt zich intussen voor op een derde Westlandse aardwarmteboring.

 

Gyminstuif UDI in kerstvakantie Meer info - Nieuwe reeks optredens Welzijn met Muziek van start Meer info - Taaldorp op de Sweelincklaan Meer info - Kerstvakantie in de bieb! Elke dag leuke activiteiten Meer info - Jaarlijkse seniorenbijeenkomst Royal Brinkman Meer info - Boost je carrière in de elektrotechniek! Meer info - Enthousiaste kinderen klaar voor het levend kerstverhaal 2017 Meer info - Een warm onthaal op 28 december Meer info - Kerstconcert bij kaarslicht Meer info - Cursus Tekenen naar de natuur Meer info - Kerstsamenzang met Hofzangertjes,New Sound Singers en leerlingenorkest Honsels Harmonie Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Festival of Lessons and Carols’op 17 decmber Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - De Nieuwe Rank op Kerstmarkt 2017 Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info - Move to Catch zoekt; Regelend, communicerend, commercieel administratief medewerker Meer info