189 statushouders in 2015 gehuisvest in Westland

College Westland

189 statushouders in 2015 gehuisvest in Westland

Maasdijk 01.04.2016 - De fractie GBW heeft B&W in februar1 2016 vragen gesteld over woningtoewijzing aan statushouders in de Prins Clausstraat te Maasdijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is de kwestie over de woning in Maasdijk bekend bij uw College? Zo ja, bent u dan met de fractie van GBW van mening dat het huisvesten van een gezin bestaande uit negen personen niet wenselijk is in zo’n woning.

Antwoord 1

De situatie is ons bekend. Het betreft een aangepaste rolstoeltoegankelijke woning met een aanbouw op de begane grond voor een slaapkamer en natte cel.  Daarnaast is de  zolderverdieping omgebouwd tot 2 extra slaapkamers. De woning bestaat nu uit totaal 7 kamers. Het betrokken gezin dient te beschikken over een aangepaste woning. Gezien de grootte van de woning is de woning passend voor dit gezin.

 Versneld realiseren 150 huur- en koopwoningen in Westland

Vraag 2

De woning is volgens de informatie die de fractie heeft geen sociale huurwoning. Wie betaalt de meerkosten in de huur dan aan Vestia, de statushouders zelf of de gemeente?

Antwoord 2

De woningtoewijzing heeft in nauw overleg plaatsgevonden met Vestia. Vestia heeft te kennen gegeven dat zij gezien het bijzondere geval haar maatschappelijk verantwoordelijkheid wenst te nemen en past dan ook de huurprijs van de woning aan zodat de woning betaalbaar wordt voor dit gezin.

Vraag 3

Is de woning onderdeel van een blok waarin Vestia voormalige huurwoningen heeft verkocht?

Antwoord 3

Ja.

Vraag 4

Was het voorheen een woning in de vrije sector huur?

Antwoord 4

Ja.

Vraag 5

Kunt u per Westlandse kern aangeven hoeveel statushouders er op jaarbasis over de afgelopen vijf jaren zijn gehuisvest?

Antwoord 5

Ja, zie onderstaand overzicht.

 

     kern

personen/jaar

 

 

 

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

De Lier

4

0

14

8

9

Gravenzande

14

8

11

13

34

Maasdijk

0

2

0

0

0

Monster

7

1

6

13

30

Poeldijk

4

2

3

1

17

Honselersdijk

0

0

0

0

4

Naaldwijk

14

9

16

33

60

Heenweg

0

0

0

0

5

Wateringen

5

5

16

14

30

Kwintsheul

0

1

0

0

0

Vraag 6

Kunt u bevestigen of Vestia inderdaad in bepaalde kernen meer statushouders huisvest, omdat er in bepaalde kernen helemaal geen (lees, een minimaal aantal) statushouders worden gehuisvest.

Antwoord 6

Zoals wij in eerdere beantwoording van artikel 26 vragen hebben aangegeven streven wij in overleg met de corporaties naar een evenwichtige spreiding van de verplichte taakstelling, over de kernen en wijken. Wij zijn hierbij wel sterk afhankelijk van het aanbod van beschikbaar komende sociale huurwoningen. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, komen in de grotere kernen vaker beschikbare woningen vrij naast het feit dat procentueel gezien het aandeel sociale huurwoningen in deze kernen veelal groter is.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info