Aanvullende Collegevragen WV over camping Molenslag

Westland Verstandig

Aanvullende Collegevragen WV over camping Molenslag

Monster 28.04.2014 - LPF heeft inmiddels vragen gesteld naar de berichten die uit het College blijken te komen dat camping Molenslag verplaatst moet worden...

naar een aantal percelen die nu voor woningbouw in de Westlandse Zoom bestemd zijn en die gelegen zijn tegenover het Schelpenpad in Monster.

Ook onze fractie is door een aantal ter plaatse woonachtige inwoners van Westland benaderd. Zij hebben er belang bij dat ook daadwerkelijk woningbouw gaat plaatsvinden op de percelen die daarvoor reeds bestemd zijn. Door plannen te lanceren zoals thans geschied is en ook zoals dat in het verleden al rondom het kantoor van de Westlandse Zoom verderop aan de Haagweg is aangegeven, veroorzaakt uw College dat geïnteresseerden in bouwkavels nog ver

der ontmoedigd worden omdat een camping met woningbouw zeker in de duurdere prijsklasse toch moeilijker te combineren valt. Met de LPF is de fractie van Westland Verstandig het eens dat ingezet moet worden op handhaving van camping Molenslag op de huidige locatie en dat in ieder geval de oversteek over de Haagweg niet wenselijk en waarschijnlijk ook niet haalbaar is vanwege de dure grondprijs.

Dit leidt tot de navolgende aanvullende vragen:

-          Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat op de kortst mogelijke termijn over de berichten als zou camping Molenslag gevestigd moeten gaan worden op de gronden tegenover het Schelpenpad en wellicht ook rondom het huidige kantoor van de Westlandse Zoom zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen daar alleen al de plannen mogelijke woningbouwplannen zullen gaan frustreren?

-          Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een camping en de voorziene woningbouw niet te verenigen zijn en in ieder geval eventuele aspirant-kopers verder zullen ontmoedigen om tot aankoop van gronden in dit gebied over te gaan?

-          Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat enerzijds de gemeente dus benadeeld wordt door dit soort manoeuvres waarvan te verwachten valt dat deze toch tot niets leiden omdat het prijstechnisch niet haalbaar is en anderzijds hierdoor wel een hoop onzekerheid wordt teweeggebracht en dat omdat uw College geen althans onvoldoende inspanning wenst te leveren tot behoud van de huidige camping Molenslag?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info