Arcade gaat onderhoud uitvoeren aan flats Beatrixstraat

College Westland

Arcade gaat onderhoud uitvoeren aan flats Beatrixstraat

Poeldijk 19.05.2015 - De fractie van LPF Westland heeft vragen gesteld aan het college over de onderhoudstoestand van flats aan de Beatrixstraat te Poeldijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met bovenstaande problematiek?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Deelt het college de zorgen van de bewoners over het gebrekkige onderhoud?

Antwoord 2

Van een gevaarlijke of anderszins onacceptabele situatie is ons na herhaalde controle ter plaatse niets gebleken. 

Vraag 3

Kan het college inzicht geven in de staat van onderhoud van de flats aan de

Beatrixstraat?

Antwoord 3

Na een controle hebben wij “Arcade, mensen en wonen” in december 2012 schriftelijk gewezen op geconstateerde betonschade aan de galerijplaten van deze woningen.

In de brief is verzocht om een aanvullend onderzoeks- en adviesrapport op te laten stellen voor de flats aan de Beatrixstraat (en Irenestraat) te Poeldijk.

Dit adviesrapport is op 8 augustus 2013 opgesteld. De woningbouwverenigingen neemt de aanbevelingen uit het rapport over en implementeert deze in de onderhoudsplanning. 

Gebrekkig onderhoud aan flats Beatrixstraat

Vraag 4

Kan het college op dit moment de veiligheid en gezondheid van de bewoners van de Beatrixstraat garanderen?

Antwoord 4

De eigenaar van een bouwwerk is daarvoor primair zelf verantwoordelijk. Op het moment dat wij echter door klachten of eigen onderzoek constateren dat van een pand wordt geoordeeld dat niet wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit, wordt het gesprek met de eigenaar aangegaan. Dat resulteert vaak in een nader onderzoek. Als de gemeente stelt dat iets niet (meer) voldoet aan het Bouwbesluit kan een eigenaar ook direct maatregelen laten nemen als zeer evident is dat er concreet een direct gevaar is. Bij spoed is nader onderzoek immers vaak niet haalbaar. Dit geldt niet voor deze casus.

Vraag 5

Is het college bereid om Arcade te bewegen om het gebruikelijke onderhoud uit te laten voeren, teneinde de bewoners het woongenot (terug) te geven?

Antwoord 5

Zoals hiervoor gememoreerd, hebben wij de woningcorporatie schriftelijk verzocht om de nodige maatregelen te nemen. Meer specifiek is verzocht om een (aanvullende) rapportage voor de flats aan de Beatrixstraat (en de Irenestraat) te Poeldijk op te stellen en aan te geven wanneer de herstelwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Vraag 6

Wat zijn de plannen voor de flats aan de Beatrixstraat op de (middel)lange termijn?

Antwoord 6

“Arcade, mensen en wonen” heeft aangegeven, dat in de loop van 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het herstel van de flats aan de Beatrixstraat (en de Irenestraat) te Poeldijk zal worden ingediend. De voorbereidingen voor het project zijn inmiddels gestart, waarbij de corporatie tevens beziet welke werkzaamheden er naast het herstel van het betonwerk eveneens worden uitgevoerd. In de loop van 2016 zullen de werkzaamheden dan daadwerkelijk van start gaan. De gemeente zal de tijdige uitvoering monitoren.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info