College beantwoord vervolgvragen GBW inzake huisvesten statushouders

College Westland

College beantwoord vervolgvragen GBW inzake huisvesten statushouders

Westland 20.05.2016 - De fractie GBW heeft eind maart collegevragen gesteld met betrekking tot het huisvesten van statushouders in het Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Is uw college het met ons eens, dat het volgtraject van deze groep inwoners intensiever moet zijn en dat ze niet in de "massa" op mogen gaan.

Antwoord 1
Het college is het met u eens dat maatwerk van belang is. Ook in de situatie van statushouders. De (beoogde) extra middelen die beschikbaar worden gesteld via het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom bieden daarvoor mogelijkheden.

Verandering in samenstelling van asielinstroom

Vraag 2

Het terugkeerbeleid is een taak van de rijksoverheid. Deze rol wordt, ons inziens, niet effectief door diezelfde overheid opgepakt. Zou u dat als college nog eens willen overwegen, al zou het maar puur vanuit informatievertrekking zijn?

Antwoord 2
Het terugkeerbeleid is inderdaad een taak van de rijksoverheid. Informatieverstrekking en begeleiding bij vrijwillige terugkeer is belegd bij De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)1.

Wij zien derhalve geen aanvullende rol/taak voor de gemeente bij de (uitvoering) van dat terugkeerbeleid.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,   de burgemmeester,,

M. van Beek     J. van der Tak

1 De activiteiten van IOM in Nederland worden gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. In de taakuitvoering is IOM echter onafhankelijk

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info