College geeft antwoord over aanbesteding De Zeester

College Westland

College geeft antwoord over aanbesteding De Zeester

Monster 12.01.2015 - De fracties Gemeente Belang Westland en LPF Westland hebben het College vragen gesteld over Aanbesteding De Zeester in Monster.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met ons een dat de bouwheer, in deze de gemeente Westland op deze wijze de tender had moeten uitschrijven? Uiteraard met ondersteuning van de architect?

Antwoord 1

Op grond van de wet is het schoolbestuur altijd bouwheer. Dat geldt dus ook voor dit project. Het WSKO heeft zich met deze aanbesteding gehouden aan de gemeentelijke en landelijke wet- en regelgeving voor de aanbesteding van werken.

Vraag 2

Is het college het met ons eens dat het vreemd is dat geïnteresseerde bouwers zich in Kerkrade moesten melden, terwijl dat evengoed in Westland had kunnen (of moeten) gebeuren?

Antwoord 2

Het staat de bouwheer vrij om de aanbesteding naar eigen wens vorm te geven, eventueel met begeleiding van een andere partij. Geïnteresseerde bouwers hoefden zich niet persoonlijk te melden. Zij mochten hun stukken ook per post of per koerier bij de architect laten bezorgen.

Vraag 3

In deze tender lijkt op geen enkele wijze vorm te zijn gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsverordening “Welbesteed”. Kan het college aangeven waarom daarvan is afgezien?

Antwoord 3

Er is niet afgeweken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Aan de hand van door de gemeente aangereikte informatie heeft WSKO het traject gevolgd van niet openbare aanbesteding met voorselectie. Dat traject voldoet aan de wet- en regelgeving en aan het gemeentelijk beleid.

Vraag 4

Is het college het met ons een dat het opmerkelijk is dat er in deze aanbesteding op geen enkele wijze gevraagd is invulling te geven aan SROI (Social Return on Investment), terwijl dit ook in ons aanbestedingsbeleid gangbaar is?

Antwoord 4

SROI is opgenomen in de selectieleidraad onder 5.1.3. Hierin wordt ook verwezen naar bijlage 7, te weten het Protocol Social Return Westland.

Vraag 5

Had in de aanbesteding kunnen worden opgenomen dat bedrijven die reeds via het maatschappelijk middenveld (sponsoring e.d.) de Westlandse samenleving financieel ondersteunen een voorrangspositie zouden kunnen krijgen?

Antwoord 5

Nee, dit is niet mogelijk. Op grond van het non-discriminatie-/gelijkheidsbeginsel mag een aanbestedende partij geen bedrijven uitsluiten met het doel andere bedrijven (Westlandse in dit geval) werkzaamheden te gunnen. Dit beginsel is opgenomen in het gemeentelijk inkoopbeleid en in de wet- en regelgeving.

Vraag 6

Kan deze tender worden stopgezet//ingetrokken, zodat kan worden bekeken hoe deze eventueel opnieuw kan worden ingezet waarbij Westlandse bedrijven wel een eerlijke kans zouden kunnen krijgen?

Antwoord 6

Nee, als gemeente kunnen we deze tender niet stopzetten of intrekken omdat wij niet de aanbestedende partij zijn. De bouwheer zou de tender kunnen stopzetten, maar hier is geen reden voor.

Vraag 7

Is het correct dat er uiteindelijk gebruik is gemaakt van een zogenaamde loting om het aantal van maximaal vijf geïnteresseerde bouwers te krijgen? Zo ja, bent u dan met ons van mening dat bij gelijke geschiktheid niet geloot had moeten worden, maar de voorkeur naar een Westlands bedrijf had moeten gaan?

Antwoord 7

Er is inderdaad geloot tussen de bouwers. Dit was opgenomen in de selectieleidraad onder 5.1.4.

Zoals reeds aangegeven bij antwoord 5, is het op grond van het non-discriminatie-/ gelijkheidsbeginsel niet toegestaan bedrijven uit te sluiten met het doel andere bedrijven (Westlandse in dit geval) werkzaamheden te gunnen.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info