Collegevragen inzake opvang verwarde personen

Advertorial Westland Verstandig

Collegevragen inzake opvang verwarde personen

Westland 05.08.2016 - Via Facebook laat de Politie Westland weten dat zij de afgelopen nacht problemen had om

een in Westland aangetroffen verward persoon op te vangen. De betreffende persoon belde aan in portieken en werd op de autosnelweg geconstateerd.

Collegevragen over voor kosten Islamitisch onderwijs

Eerder hebben wij al vragen daarover gesteld aan de Burgemeester. Dit naar aanleiding van de notitie van de Burgemeester dat definitieve opvang in Den Haag door hem niet gewenst werd en dat hij afspraken zou willen maken met de opvang in Delft zodra dat daar mogelijk is. GGZ Delft moet namelijk nog de opvang opstarten.

De fractie van Westland Verstandig heeft daarover al vragen gesteld en aangegeven dat de huidige situatie niet goed geregeld is. Dat laatste blijkt nu waarheid te worden door het facebook bericht van de Politie Westland.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-       Waarom is de opvang van verwarde personen nog niet geregeld terwijl de commissie al begin vorig jaar in Den Haag op bezoek geweest is en de commissie bijna unaniem van oordeel was dat de opvang in Den Haag door de Politie, Parnassia en GGZ een goede zaak was ook voor Westland?

-        Wat gaat de Burgemeester doen aan het toch vrij verontrustende berichtgeving van de Politie Haaglanden dat geen afdoende opvang aanwezig is.

-        Wat zijn de kosten van het incidenteel opgezette crisisteam bestaande uit onder meer de GGZ?Bijgaand het eerdere standpunt van Westland Verstandig waarin zij al ingegaan is op deze kwestie. De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

-----------------------

Westland Verstandig: Opvang verwarde personen in Westland eindelijk geregeld. Maar wel halfslachtig en zeker niet de beste en goedkoopste oplossing

In Westland is een toenemend aantal incidenten met verwarde personen, waarschijnlijk veroorzaakt door bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Goede en snelle opvang van die personen is van groot belang. De Commissie Bestuur bezocht vorig jaar op 16 juni 2015 de Opvang Verwarde Personen in Den Haag.

Een deel van het politiebureau is ingericht als "Parnassia-locatie", waar GGZ , Parnassia, politie en justitie samenwerken om personen met geestelijke gezondheidsproblemen de juiste zorg te geven. Goede zaak en Westland zou snel aansluiten op dit initiatief. De burgemeester van Westland was aan zet. Die deed echter niets, ook niet na diverse verzoeken. Na het laatste verzoek moest hij wat doen en blijkbaar wil hij eerst 6 maanden -als "pilot"- bij Den Haag en daarna naar Delft. Delft is nu nog in opstartfase.

Wat blijkt?

Blijkbaar wilde de burgemeester tijd rekken om aansluiting te vinden bij Delft. De door hem genoemde argumenten kloppen niet. Ook OVP werkt samen met GGZ, zodat er geen verschil is voor wat betreft de behandeling in eigen omgeving en de aanrijdtijd.

Visie Westland verstandig: Zigzagbeleid/duurder en niet verstandig. Met OVP Den Haag hadden definitieve afspraken met Westlandse oplossingen gemaakt moeten worden.

Advertorial

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info