Collegevragen over fraude-premiejagers in het Westland

VVD Westland

Collegevragen over fraude-premiejagers in het Westland

Westland 12.10.2015 - De NRC besteedde deze week aandacht aan de wijze van opsporing van mogelijke fraude bij gemeenten en nam daarbij als voorbeeld

een casus uit de gemeente Midden-Delfland, onder de kop ‘Gemeente stuurde ordinaire premiejager op me af’. De kern van dit schokkende verhaal is dat de gemeente voor opsporing van mogelijke fraude met sociale uitkeringen dit werk uitbesteedt aan een particulier bureau onder de voorwaarde ‘no cure, no pay’.

Voor dit soort bureaus is de opsporing van fraude dus een prikkel ter bevordering van hun inkomsten. Opsporing en mogelijke bestraffing zijn bij uitstek overheidstaken, zoals de Centrale Raad van Beroep ook in meerdere uitspraken heeft bepaald (b.v. Centrale Raad van Beroep 16 sept. 2014, zaaknummer 11/6506 WWB, ECLI:NL:CRVB:2014:2947).

De gemeente kan wel particuliere hulp inschakelen, maar de beoordeling en bestraffing van een overtreding hoort in overheidshanden thuis. Het voorbeeld uit Midden-Delfland liep dankzij rechterlijk ingrijpen goed af, betrokkene was volkomen ten onrechte beticht van fraude, maar een excuus namens de gemeente is niet gegeven. In het hoofdredactioneel commentaar sprak de NRC het vermoeden uit dat er naar schatting honderden soortgelijke gevallen zijn, getroffenen die zich niet altijd tot de rechter zullen wenden.

Het vorengaande geeft de fractie van VVD Westland aanleiding tot de volgende vragen:

1.     Maakt de gemeente Westland gebruik van particuliere opsporingsbureaus en zo ja, onder welke condities? Zo ja, is met het verstrekken van persoonlijke gegevens de privacy van betrokkenen op de juiste manier gewaarborgd, met andere woorden, welke opdracht krijgt een dergelijk bureau op basis van welke gegevens?  

2.     Als er in Westland ook sprake is van het inhuren op basis van ‘no cure no pay’, bent u het met ons eens dat hier onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden, nu op grond van uitspraken van de hoogste bestuursrechter in o.a. sociaal bestuursrecht, dit nadrukkelijk een overheidstaak is?  

3.     Kunt u beamen dat dit soort werkzaamheden moet plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wethouder die verantwoording aflegt over de uitkomsten en werkwijze tegenover de gemeenteraad?    

De VVD verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.  

Namens de fractie van VVD Westland,  

Elly van der Wilk

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info