Collegevragen over herbouw bedrijfsopstallen Piket

Westland Verstandig

Collegevragen over herbouw bedrijfsopstallen Piket

Wateringen 24.05.2016 - De fractie van Westland Verstandig is benaderd door een aantal bewoners van de Ambachtsweg in Wateringen die zich geconfronteerd

zien met herbouw van de bedrijfsopstallen van Piket. De betreffende inwoners van Westland vrezen natuurlijk herhaling van de brand. Wrang is het te moeten constateren dat herbouw plaatsvindt op exact dezelfde plek als waar ook de opstallen van Piket stonden en destijds kon de brand zo uit de hand lopen omdat de brandweer er niet bij kon aan die zijde. Nu is hetzelfde het geval en zal na herbouw dezelfde problematiek ontstaan. Het College heeft bericht dat de brandweer een positief advies gegeven heeft.

Bewoners kunnen zich dat niet voorstellen. Ook is niet duidelijk hoe nu precies de afspraken tussen Piket en de gemeente zijn. Naar verluidt zou Piket alle aanspraken van de verzekering en van de herbouw aan de gemeente hebben overgedragen, zodat het gebouw na realisering al of niet economisch eigendom wordt van de gemeente. Daarna zou de gemeente het gaan verkopen of verhuren, althans Piket zou dat doen. De opbrengsten komen dan ten goede aan de gemeente.

Dit leidt tot de vraag of de gemeente wel in deze de juiste oplossing gekozen heeft door het oude gebouw weer te doen herbouwen met alle nodige problemen en onzekerheden voor de buurtbewoners. Het is toch niet meer van deze tijd dat direct achter de woningen deze bebouwing plaatsvindt. Aan de andere zijde wordt de nieuwe woonwijk langs de Poeldijkseweg gerealiseerd en daar wordt wel een afstand in acht genomen van 30 meter. Waarom wordt dat nu niet voor de bestaande woningen gedaan? Alleen al uit zorgplicht van de gemeente richting de bewoners om hun veiligheid zou dit op zijn plaats geweest zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Is het juist dat Piket bouwt op exact dezelfde afstand van de woningen zoals ook het geval was bij de afgebrande loods?

-        Kan het College het advies van de brandweer aan de Raad doen toekomen, omdat niet valt in te zien dat dat advies positief is? Welke informatie is aan de brandweer verstrekt voorafgaande aan de verlening van de omgevingsvergunning? Kan die informatie aan de Raad verstrekt worden?

-        Ook uit welstandsoogpunt is een positief advies gegeven. Welke belangen heeft de Welstandscommissie daarbij in ogenschouw genomen? Ook de belangen van de omwonenden? Kan het welstandscommissieadvies ook aan de Raad worden verstrekt?

-        De bewoners maken zich ernstig zorgen over de vervuilde bodem onder het perceel waar nu nieuwbouw op gepleegd gaat worden. Is daar een rapportage van en kan deze aan de Raad verstrekt worden?

-        Hoe is de constructie tussen de gemeente en Piket afgesproken? Na herbouw die op kosten van de verzekering plaatsvindt, zal ofwel Piket tot verkoop en/of verhuur overgaan ofwel de gemeente zal dat doen. Hoe zit dit en kan het College hierover informatie geven?

-        Welk gebruik wordt van de hallen gemaakt na de realisering van de bouw? Wordt dat weer hetzelfde als voorheen het geval was? Wordt alleen opslag gepleegd of kunnen er ook activiteiten ontplooid worden zoals dat ook vóór de brand het geval was met de brand als gevolg? Hoe zit het milieutechnisch? Zal het College straks een overkoepelende milieuvergunning verlenen ofwel wordt ieder bedrijf weer apart via de algemene regelgeving beoordeeld? Heeft het College daar al een mening over gevormd?

-        De bewoners maken zich zorgen dat zij uiteindelijk nul op het rekest krijgen bij verhaal van hun schade bij Piket omdat de gemeente zich alles al heeft laten overdragen. Is het College bereid om alle claims van de bewoners van de asbestwijk bij de gemeente te laten indienen en de gemeente deze ook zal verhalen op Piket en dan bij voorrang –dat wil zeggen vóór de gemeente- aan de bewoners de schade te voldoen als die wordt uitbetaald door Piket?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info