Collegevragen over project de Rentmeester na faillissement V&D

Westland Verstandig

Collegevragen over project de Rentmeester na faillissement V&D

Naaldwijk 11.03.2016 - Het College heeft nog niet ter visie gelegd het bestemmingsplan De Rentmeester waarbij een gigasupermarkt mogelijk wordt gemaakt

op het perceel achter het complex De Secretaris in Naaldwijk. De vraag is of het nieuwe feit wat zich inmiddels heeft voorgedaan, te weten de te neergang van V&D, niet aanleiding is om in ieder geval dat plan in heroverweging te nemen.

Immers op dit moment staat een deel van De Tuinen leeg en afgewacht moet worden of aan dat deel invulling gegeven moet worden. De vraag is dan ook of niet prioriteit gesteld moet worden aan invulling van de bestaande winkels in plaats van het bouwen van een nieuw winkelcomplex ter oppervlakte van ruim 1/3e van De Tuinen.

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

-        Ziet uw College in de perikelen rondom V&D en de overige leegstand binnen De Tuinen aanleiding om af te zien van tervisielegging van het bestemmingsplan De Rentmeester?

-        Heeft uw College wel oog voor nieuwe onverwachtse ontwikkelingen zoals de te neergang van V&D en het vrijkomen van het gehuurde deel van De Tuinen? Op welke wijze gaat uw College dan om met dit soort nieuwe ontwikkelingen?

-        In de besluitenlijst van 1 maart 2016 vraagt de burgemeester aandacht voor de ontwikkeling met betrekking tot de winkelstand in Westland en het detailhandelbeleid. Wat is daar besproken en is ook het hiervoor genoemde aspect aan de orde geweest?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info