Geen nieuwe hondenlosloopgebieden in Westland

College Westland

Geen nieuwe hondenlosloopgebieden in Westland

Westland 03.04.2014- De fractie CDA Westland heeft B&W in maart vragen gesteld over hondenlosloopgebieden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt.

Vraag 1

Bent u het met de fractie van CDA Westland eens dat een hondenlosloopgebied op elk moment van de dag en tijdstip van het jaar zonder kosten bereikt moet kunnen worden?

Antwoord

De binnen Westland gelegen hondenlosloopgebieden (ook wel hondenuitrengebieden) zijn op ieder moment van de dag ongeacht het tijdstip en moment van het jaar en zonder kosten te bereiken voor de hondenbezitters en hun hond. De volgende locaties zijn op grond van artikel 2:57, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2010 als zodanig aangewezen:

1. Hofpark te Wateringen

2. Veilingweg te De Lier

3. Recreatiegebied De Wollebrand

4. Prinsenbos te Naaldwijk

5. Slapersdijk te Monster

6. Rijnvaartpark te ’s-Gravenzande

7. Oranjepark te ’s-Gravenzande

8. Groenstrook Koningin Julianalaan te ’s-Gravenzande

Naast de hiervoor genoemde locaties bestaat de mogelijkheid om met de hond op het Westlandse strand te wandelen in de periode van 15 september tot 15 mei. In de periode van 15 mei tot 15 september kan men met de hond alleen terecht op de door ons aangewezen gedeelten van het strand (te weten op het gedeelte ten noorden van strandopgang Molenslag, tussen de strandopgangen Strandweg en Beukel en ten zuiden van strandopgang Vlugtenburg).

Wil men in de periode van april tot en met september de hond uitlaten op het strand en wil men daarbij de auto parkeren op de parkeerterreinen nabij het strand, dan is de hondenbezitter evenals de overige strandgebruikers hiervoor parkeergeld verschuldigd.

Vraag 2

Is het college bereid het aantal hondenlosloopgebieden uit te breiden, teneinde mogelijke overlast van honden op andere plekken te verminderen?

Antwoord

Als gevolg van raadsvragen om het aantal hondenuitrengebieden uit te breiden, is in 2011 een onderzoek ingesteld dat heeft geleid tot een uitbreiding van het aantal hondenuitrengebieden. De onder antwoord 1 opgesomde gebieden (1 t/m 8) zijn hiervoor geschikt bevonden. Uit het in 2011 uitgevoerde onderzoek is tevens gebleken, dat binnen de gemeente Westland vooralsnog geen andere gebieden geschikt zijn om als hondenuitrengebied te dienen.

Daarnaast past het realiseren van nieuwe hondenuitrengebieden niet binnen de huidige (en mogelijk toekomstige) bezuinigingen die verband houden met de buitenruimte. Het is zelfs de vraag of voor de reeds bestaande velden het beheer en onderhoud in de huidige vorm plaats kan blijven vinden. Dit moet nog blijken. Uitbreiding ligt, naast het niet voorhanden zijn van een geschikte locatie, dan ook niet voor de hand.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info