Gemeente gaat standplaatsvergunningen markt Poeldijk aanpassen

College Westland

Gemeente gaat standplaatsvergunningen markt Poeldijk aanpassen

Poeldijk 28.05.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College vragen gesteld over verkooptijden op vrijdagen ten aanzien van standplaatsen in de kern Poeldijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met ons eens dat het behoud van de markt in Poeldijk van maatschappelijk belang is voor de dorpskern Poeldijk, en daarbuiten.

Antwoord 1

Ja, met dien verstande dat hier geen sprake is van een officiële markt, maar van een verzameling standplaatsen.

Vraag 2

Is het college het met ons eens dat het gedogen van verkoop op de markt in de ochtenduren, en daarmee het garanderen van het bestaan van de markt, een goede oplossing is?

Antwoord 2

Na overleg met betrokkenen is ons gebleken dat er geen bezwaar tegen bestaat om de verkoopactiviteiten ook in de ochtenduren te laten plaatsvinden. Daartoe dienen de standplaatsvergunningen te worden aangepast, alsook het parkeerregime ter plaatse. Tot het tijdstip waarop deze aanpassingen gerealiseerd zullen zijn, zal de verkoop op vrijdag in de ochtenduren worden gedoogd.

Vraag 3

Zo niet, is het college bereid om te kijken naar een andere oplossing welke de marktkraamhouders in staat stellen om hun bedrijvigheden te continueren?

Antwoord 3

Zie de beantwoording onder 2.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info