Gemeente voor zonnepanelen op braakliggende gronden

College Westland

Gemeente voor zonnepanelen op braakliggende gronden

Westland 03.04.2014 - De fractie Gemeente Belang Westland heeft B&W op 7 maart vragen gesteld over Zonnepanelen op braakliggende gronden.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Is het college het met ons eens dat het plaatsen van zonnepanelen voor mensen die dit anders niet kunnen een goede bijdrage is aan de duurzaamheidagenda Westland 2020?

Antwoord

Ja. Mede om deze reden is bijvoorbeeld de Subsidieverordening Duurzame Energiemaartregelen Westland in het leven geroepen. Op basis van deze regeling worden onder meer initiatieven ondersteund waarbij mensen die geen geschikt dak hebben of zelf geen zonnepanelen willen, energie kunnen betrekken van zonnepanelen op daken van verenigingsgebouwen. Wij ondersteunen en faciliteren verder ook andere initiatieven met zonne-energie, zoals het project om van de Venenwijk te Wateringen een zonnewijk te maken.

Vraag

Is het college het met ons eens dat het plaatsen van zonnepanelen een goede invulling van braakliggende terreinen kan zijn, welke voorwaarden zou het college hier eventueel aan gesteld willen zien?

Antwoord

Ja, het plaatsen van zonnepanelen kan een goede invulling van braakliggende terreinen zijn. In 2013 hebben wij het project Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) gelanceerd om inwoners en bedrijven te stimuleren goede initiatieven in te dienen voor braakliggende gronden en leegstaande gebouwen. Daarvoor zijn op basis van eerdere initiatieven spelregels opgesteld, die u kunt vinden op www.140174.nl/TAG. Wij gaan op basis van deze spelregels graag met initiatiefnemers in gesprek om te komen tot initiatieven die passend zijn en een positieve bijdrage leveren aan de omgeving en onze gemeente.

Vraag

Is het college het met ons eens dat deze ontwikkeling omarmd moet worden voor gronden die liefst 20, maar tenminste 15 jaar braak liggen?

Antwoord

Zoals in de spelregels te lezen is houden we in eerste instantie rekening met looptijden tot 10 jaar. Echter, we willen bij ieder initiatief de voor- en nadelen afwegen. Mocht het interessant en haalbaar zijn om de grond langer dan 10 jaar in gebruik te geven dan staan wij daar voor open.

Vraag

Welke gronden groter dan 1 ha. heeft de gemeente in (gemeenschappelijk) bezit die zouden kunnen worden gebruikt?

Antwoord

De gronden die in aanmerking komen voor Tijdelijk Anders Gebruiken hebben we op de website www.140174.nl/TAG geplaatst, zodat voor iedereen zichtbaar is welke locaties op voorhand bespreekbaar zijn. Graag verwijzen wij u naar deze kaart.

Vraag

Is het college bereid met Zonnegrond in gesprek te gaan om te bezien hoe deze ontwikkeling voor Westland uitgerold zou kunnen worden?

Antwoord

Wij treden graag in overleg met eenieder die goede ideeën heeft die aansluiten bij onze gemeentelijke doelstelling om een leefbare, duurzame Greenport te zijn. Graag bespreken we ook met Zonnegrond of hun initiatief haalbaar is

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info