Gemeenten verantwoordelijk voor piekbuien

Westland Verstandig

Gemeenten verantwoordelijk voor piekbuien

Westland 28.11.2014 - Minister Schultz heeft recentelijk bekendgemaakt dat wateroverlast die ontstaat door piekbuien onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt.

De gemeenten moeten volgens de minister zelf zorgdragen voor de afvoercapaciteit bij piekbuien. Dit is een lokale verantwoordelijkheid en dat betekent dat men lokaal erin moet investeren.

Daarnaast heeft het Platform Slappe Bodem, een samenwerkingsverband van 21 gemeenten, bij de Tweede Kamer gepleit voor een nationaal programma bodemdaling. Door de slappe veen- en kleigronden zakt het voortdurend. Ook in Westland, onder meer in De Lier.

Bij deze artikel 26-vragen een overzicht van de gemeenten die al lid zijn van het Platform.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het standpunt van minister Schultz u bekend en welke gevolgen zijn er voor de gemeente Westland voor met name de oplossing van de wateroverlast in De Lier?

- Betekent het standpunt van de minister dat de gemeente in deze zal moeten gaan investeren in het oplossen van de problemen?

- Is de gemeente bekend met het initiatief van het Platform Slappe Bodem? Is het zinvol om bij dit platform aansluiting te zoeken, zulks teneinde te bezien wat de oplossing is en of er extra gelden via het Gemeentefonds verkregen kunnen worden voor het oplossen van de waterproblemen onder meer ten gevolge van de verzakking?

- Moet uw College niet ook bij de minister aandringen een programma te ontwikkelen tot oplossing van de bodemdalingsproblemen in De Lier? De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens L.G. Boekestijn

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info