Groothandel op ABC terrein stopt particuliere verkoop

College Westland

Groothandel op ABC terrein stopt particuliere verkoop

Poeldijk 18.12.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College vragen gesteld over de particuliere verkoop van levensmiddelen...

door T&E groothandel, gevestigd op het ABC-terrein in Poeldijk. Volgens de fractie worden Poeldijkse winkels het hardste getroffen door deze activiteiten, maar ook uit andere dorpen zouden ontevreden geluiden komen. De fractie vreest een verpaupering van de dorpscentra als niet effectief gehandhaafd gaat worden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met het geschetste probleem? En zijn er veel klachten over deze groothandel binnen gekomen?

Antwoord 1

Met uitzondering van de door de fractie GemeenteBelang Westland gestelde vragen, hebben wij geen vragen/klachten ontvangen over de particuliere verkoop van levensmiddelen door T&E groothandel op het ABC-terrein in Poeldijk.

Naar aanleiding van de artikel 26-vraag is er een controle uitgevoerd op de desbetreffende locatie. Er is niet waargenomen dat er producten werden verkocht aan particulieren. Wel is geconstateerd dat de bedrijfsruimte op een zodanige manier is ingericht dat aannemelijk is dat particuliere verkoop heeft plaatsgevonden en/of plaatsvindt. Zo staan er in de ruimte twee kassa’s en liggen er niet alleen grootverpakkingen maar ook losse producten op de stellingen. De huurder van het pand heeft ook bevestigd dat er particuliere verkoop heeft plaatsgevonden. Hij heeft daarbij gezegd dat dit niet nogmaals zal gebeuren.

Op grond van het bestemmingsplan is detailhandel, waaronder de particuliere verkoop van producten aan particulieren moet worden begrepen, ter plaatse niet toegestaan. Ook de Bedrijventerreinenvisie 2013-2020 biedt geen ruimte voor een detailhandel in levensmiddelen op het bedrijventerrein, omdat dergelijke detailhandel een meerwaarde heeft in de dorpskern en afbreuk doet aan de functionaliteit van het bedrijventerrein. 

Vraag 2

Is het college bereid om op korte termijn hier streng op te gaan handhaven, zodat de Westlandse winkeliers niet ten onder gaan?

Antwoord 2

In lijn met het geldende beleid en met het oog op de belangen van Westlandse winkeliers staan wij de detailhandel ter plaatse niet toe. Wij zijn dan ook in gesprek met de huurder/gebruiker van het pand en hebben aangegeven wat ter plaatse wel en niet is toegestaan en wat de sancties kunnen zijn in het geval dat de detailhandel wordt voortgezet. Als het gesprek geen effect blijkt te hebben en geconstateerd wordt dat de overtreding wordt voortgezet, dan zullen wij een handhavingsprocedure starten. Deze handelswijze is in lijn met het handhavingsbeleid.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info