Hoe zit het met de rampenplannen in Westland?

Westland Verstandig

Hoe zit het met de rampenplannen in Westland?

Westland 04.05.2016 - De fractie van Westland Verstandig ontvangt geregeld vragen over de rampenplannen die in Westland gelden, maar vooral ook de

rampenplannen die gelden in het Botlekgebied, aan de overzijde van de Nieuwe Waterweg, de Maasvlakte en in de diverse buurgemeenten.

De ervaring leert dat bij rampen er vaak een slechte coördinatie is en ook worden vaak berichten gelezen dat rampenplannen niet goed op elkaar zijn afgestemd, zodat rampen zoals de brand in Moerdijk en wellicht ook wel de brand in Wateringen voor wat betreft de asbest tot ongewilde gevolgen leiden omdat niet direct adequaat wordt gereageerd. De recente actie van de politie Westland over de blootstelling aan asbest in Wateringen, terwijl zij daar niet mee bekend waren, direct na de brand is illustratief.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Welke rampenplannen gelden in Westland zelf en van welke datum zijn die rampenplannen? In hoeverre zijn de diverse rampenplannen op elkaar afgestemd en speelt ook de veiligheidsregio daar een rol bij?

-        Wat gebeurt er bij een ramp in Westland en hoe kunnen de burgers ervan op aan dat goed geregeld is?

-        In hoeverre heeft de gemeente Westland zicht op de rampenplannen zoals deze in het Botlekgebied, de Maasvlakte, de overzijde van de Nieuwe Waterweg, Pernis en het Rotterdamse havengebied gelden?

-        In hoeverre heeft overleg plaats over de inhoud van die rampenplannen? Kunnen die plannen eventueel opgevraagd en verstrekt worden?

-        In hoeverre wordt melding gemaakt aan het College/de gemeente Westland als in het Botlekgebied, de Maasvlakte bedrijven zich niet aan milieuregels houden en eventueel de gevolgen daarvan?

-        Zijn alle verhoogde risicobedrijven in en nabij Westland bij de gemeente bekend?

-        Is het College bereid om eventueel in een raadsinformatieavond hier een verdere uiteenzetting over te geven hoe een en ander geregeld is, zodat de inwoners van Westland een meer gerust gevoel krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info