Jaarlijks wel onderhoud aan beluchtingsputten Marktplein

College Westland

Jaarlijks wel onderhoud aan beluchtingsputten Marktplein

's-Gravenzande 04.09.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de bomen en inrichting van het Marktplein te ’s-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw College bekend met vorenstaande problematiek van de verstopte beluchtingsputten?

Antwoord 1

Ja, het college is bekend met het feit dat beluchtingsputten verstopt kunnen raken wanneer deze niet worden onderhouden.

Vraag 2

Het moet toch niet al te veel moeite kosten om de putten weer open te maken? Dit is toch achterstallig onderhoud wat allang had moeten worden ingelopen?

Antwoord 2

Het onderhouden van de beluchtingsdrains wordt jaarlijks structureel uitgevoerd. Dit is in het werkpakket opgenomen en geldt zowel voor nieuw geplante bomen als voor bestaande bomen. Er is hier dus geen sprake van achterstallig onderhoud.

 Westland Verstandig: snel concrete stappen rondom herinrichting Marktplein

Vraag 3

Bij de nieuwe bomen moeten putten gemaakt worden. Die zijn wel toegezegd en ook gepland. Wanneer komen die? Gebeurt dit op korte termijn daar anders ook die bomen het niet zullen redden?

Antwoord 3

De nieuw geplante bomen maken gebruik van de bestaande beluchtingskokers. Tevens is er een boomgranulaat gebruikt waarbij de open ruimtes zorgen voor beluchting.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 3 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 264,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus

 

€ 440,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info