Kwaliteit zwemlessen bij Optisport niet in het geding

College Westland

Kwaliteit zwemlessen bij Optisport niet in het geding

Westland 12.02.2015 - De fractie van de VVD heeft in december vragen gesteld aan B&W over de kwaliteit van de zwemlessen van Optisport.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met bovenstaande intrekking van de erkenning het Nationaal Platform Zwembaden NRZ met betrekking tot het zwemdiploma dat afgegeven wordt door Optisport?

Antwoord 1

Ja, wij zijn daarvan op de hoogte.

Vraag 2

Is zonder deze erkenning de kwaliteit van de zwemlessen bij Optisport gewaarborgd? Zo ja, op welke manier? Zo nee, welke maatregelen kunnen ten behoeve van de Westlandse jeugd worden genomen om die kwaliteit wel te waarborgen?

Antwoord 2

De zwemlessen bij Optisport worden gegeven volgens de uitgangspunten en eindtermen zoals geformuleerd in de door de branche opgestelde laatste BREZ 2.0-norm (Bepalingen en Richtlijnen Examenprogramma’s Zwemdiploma’s). De borging van de kwaliteit gebeurt door KIWA, een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificieerde certificering verzorgt. Ter bewaking van de kwaliteit van het diplomazwemmen vindt toetsing plaats door KIWA tijdens de reguliere ISO- en keurmerk Veilig en Schoon-audits en tijdens bezoeken aan zwemexamens. Alle zwembaden die in Westland door Optisport worden geëxploiteerd zijn verplicht in het bezit van het branchekeurmerk Veilig en Schoon. Tot slot merken wij op dat de samenwerking tussen Optisport en NPZ / NZR niet is beëindigd vanwege de inhoud van diploma-eisen maar naar aanleiding van de vormgeving van de nieuwe Optisport-diploma’s die qua uitstraling afwijkt van de diploma’s van NPZ / NZR.

Vraag 3

Kan het college aangeven welke eisen aan de kwaliteit van het zwemonderwijs in het bestek bij de aanbesteding zijn opgenomen en tot wanneer de huidige overeenkomsten met Optisport lopen?

Antwoord 3

M.b.t. de kwaliteit van het zwemonderwijs zijn geen specifieke eisen opgenomen in het aanbestedingsbestek. Wel heeft Optisport de verplichting het keurmerk Veilig en Schoon te verkrijgen en te behouden. Dit is het keurmerk voor zwembaden waarmee wordt getoond dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en uitgevoerd. Zoals  hiervoor reeds aangegeven, toetst KIWA tijdens de reguliere audits in het kader van het keurmerk Veilig en Schoon ook de kwaliteit van het zwemonderwijs.

De overeenkomsten voor Maesemunde (’s-Gravenzande) en Vreeloo (De Lier) lopen tot en met 31 december 2017. De overeenkomst voor De Hoge Bomen (Naaldwijk) loopt tot en met 31 december 2015.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info