LPF Westland verbaasd over inloopbijeenkomst windenergie Poeldijk

LPF Westland

LPF Westland verbaasd over inloopbijeenkomst windenergie Poeldijk

Poeldijk 17.11.2015 - Dinsdag 24 organiseert Provincie Zuid-Holland een inloopbijeenkomst in Poeldijk over windenergie.

De fractie van LPF-Westland is meer dan verbaasd omdat er volgens ons geen formele aanvraag is gedaan door ABC-Westland en een inloopbijeenkomst dan ook meer dan voorbarig is aangezien dit pas aan de orde zou kunnen zijn nadat de provincie aangeeft gebruik te zullen maken van haar bevoegdheid een inpassingsplan op te stellen. Immers de raad van Westland heeft voor het zomerreces middels twee moties aangegeven geen planologische medewerking te zullen verlenen aan de realisatie van grootschalige windenergie in Westland.

Inloopavond over locaties windenergie Haaglanden

LPF Westland is van mening dat, door het nu, zonder dat er sprake is van formele aanvraag, organiseren van een inloopavond geeft de provincie op voorhand feitelijk aan, de democratisch genomen besluiten van de raad van Westland niet te zullen respecteren.

Onze vragen :

1. Is het college het met LPF-Westland eens dat een inloopavond in dit stadium niet aan de orde kan zijn?

2. Kan het college garanderen dat er bestuurlijk noch ambtelijk medewerking verleend aan deze inloopavond?

3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, is het college het in dat geval met LPF Westland eens dat de provincie door het organiseren van een inloopavond democratische beginselen schendt gezien de eerder door de raad aangenomen moties?

Namens LPF Westland,

Peter Voskamp

Dave van der Meer

Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info