Muggenzifterij rondom verplaatsing paardensportcentrum de Dijkgraaf

GBW, LPF Westland

Muggenzifterij rondom verplaatsing paardensportcentrum de Dijkgraaf

Monster 07.05.2016 - Raadspartijen GBW en LPF-Westland hebben een motie ingediend voor de raadsvergadering van 24 mei

betreffende de verplaatsing van Manege de Dijkgraaf in Monster.

De kwestie rondom de locatie van manege De Dijkgraaf, het aflopen van de vergunning en vanwege het feit dat het college niet wil meewerken aan het realiseren van een nieuwe locatie, heeft de beide raadsfracties doen besluiten een motie hiervoor in te dienen.

Onduidelijkheid omtrent huurovereenkomst Manege Dijkgraaf

Bij de nieuwe locatie aan de Pettendijk is door de gemeente aangegeven dat met name de stikstofnorm een belemmering is voor het vergunnen van een te plaatsen manege. De fracties van GBW en LPF-Westland vinden dat een zeer ver gezocht argument, die ook effect zal gaan hebben op andere bouwlocaties in Westland indien dit door de gemeente op deze manier gebruikt zal worden.

Juist nu het de eigenaar van De Dijkgraaf gelukt is een nieuwe locatie te vinden en daarmee de problemen voor de omwonenden aan Plaats Langeveld in Monster opgelost kunnen worden, gaat de ambtelijke afdeling spreekwoordelijk met de hoeven in het zand. Een onbegrijpelijke houding die zij met deze motie willen wijzigen.

Motie Manege de Dijkgraaf

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen, op dinsdag 24 mei 2016

Overwegende dat

- De nieuwe regelgeving inzake stikstof waarschijnlijk grote gevolgen heeft voor diverse bouwprogramma’s, deze regelgeving op provinciaal niveau wordt uitgevoerd / gehandhaafd.

- Nu bij de QuickScan van Manege de Dijkgraaf naar voren komt welk effect deze regeling heeft

- Grof genomen 5 km uit de kustlijn deze regelgeving nagenoeg alle bouwplannen lam legt met alle economische en financiële consequenties van dien

- De regelgeving zo strikt is dat binnen het gebied van 5 km het verplaatsten van objecten ook niet mogelijk is

- Deze regelgeving niet duidelijk maakt wat eventuele consequenties zijn wanneer de gemeente wel meewerkt bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de Dijkgraaf

Verzoekt het college

- Z.s.m. de commissie EFO en of RO te informeren wat de consequenties van deze provinciale regelgeving inhoudt in relatie tot alle bouwplannen.

- Voor manege de dijkgraaf aan de Pettendijk ondanks de provinciale regelgeving toch medewerking te verlenen om alsnog dit bedrijf op die locatie te huisvesten

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van:

GemeenteBelang Westland      LPF-Westland

Remmert Keizer                   Dave van der Meer

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info