Onvrede bij Westlandse bouwers over aanbesteding De Zeester

door LPF Westland en GBW

Onvrede bij Westlandse bouwers over aanbesteding De Zeester

Monster 13.11.2014 - De fracties van GemeenteBelang Westland en LPF-Westland hebben kennis genomen van de uitslag van de aanbesteding van de bouw van de Zeester te Monster.

Onze fracties zijn allerminst gelukkig met de wijze waarop deze tender in de markt is gezet en hoe er uitvoering is gegeven aan vigerende aanbestedingsregels.

Uit de aanbestedingsgegevens constateren wij:

• Gegadigde bouwers dienen voor de tender voor de bouw van de Zeester de gegevens aan te leveren bij de Architect en niet bij de bouwheer, zijnde de gemeente Westland;

• De Architect is gevestigd te Kerkrade en geïnteresseerde bouwers moesten ten kantore van de Architect een presentatie geven;

• Na sluitingsdatum van de aanvraag tot deelname (zie bijlagen, Nota van Inlichtingen) wordt gesproken over het mogelijk toepassen van loting.

• Er wordt geen verplichting gevonden in alle aanbestedingsstukken waarin in de biedingen SROI zou moeten worden opgenomen.

Een opvallend stuk uit de Nota van Inlichtingen:

4.2.3 (vraag) Kerkrade is voor ons nogal een afstand in het geval e.e.a. per post mis dreigt te lopen. Is het ook mogelijke om de hardcopy in te dienen op de locatie te Monster en de digitale versie te e-mailen aan de architect? Antwoord: Neen, dat is niet mogelijk.

Wij vragen ons af waarom er zo gereageerd wordt. Het lijkt hier op “ondernemertje pesten”. Van diverse Westlandse bouwers hebben wij inmiddels begrepen dat er niet één lokale aannemer is geselecteerd voor de vervolgprocedure. Op de wijze waarop deze tender in de markt is gezet is deelname van lokale aannemers op voorhand bijna uitgesloten.

Hieromtrent hebben de fracties van GemeenteBelang Westland en LPF Westland de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat de bouwheer, in deze de gemeente Westland, op deze wijze de tender had moeten uitschrijven ? Uiteraard met ondersteuning van de Architect

2. Is het college het met ons eens dat het vreemd is dat geïnteresseerde bouwers zicht in Kerkrade moesten melden, terwijl dat evengoed in Westland had kunnen (of moeten) gebeuren?

3. In deze tender lijkt op geen enkele wijze vorm te zijn gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsverordening “Welbesteed”. Kan het college aangeven waarom daar van is afgezien?

4. Is het college het met ons eens dat het opmerkelijk is de er in deze aanbesteding op geen enkele wijze gevraagd is invulling te geven aan SROI (Social Return on Investment), terwijl dit ook in ons aanbestedingsbeleid gangbaar is?

5. Had in de aanbesteding kunnen worden opgenomen dat bedrijven die reeds via het maatschappelijk middenveld (sponsoring e.d.) de Westlandse samenleving financieel ondersteunen, een voorrangspositie zouden kunnen krijgen?

6. Kan deze tender worden stopgezet / ingetrokken, zodat kan worden bekeken hoe deze eventueel opnieuw kan worden ingezet waarbij Westlandse bedrijven wel een eerlijke kans zouden kunnen krijgen?

7. Is het correct dat er uiteindelijk gebruik is gemaakt van een zogenaamde loting om het aantal van maximaal vijf geïnteresseerde bouwers te krijgen? Zo ja, bent u dan met ons van mening dat bij gelijke geschiktheid er niet geloot had moeten worden maar de voorkeur naar een Westlands bedrijf had moeten gaan ?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fracties van GemeenteBelang Westland en LPF-Westland,

Remmert Keizer, Ben van der Stee

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info