Parkeerproblemen in Ter Heijde

GBW

Parkeerproblemen in Ter Heijde

Ter Heijde 11.03.2014 - De fractie van GemeenteBelang is benaderd vanwege het volgende probleem: Op zaterdag 9 maart was er een alarm...

voor zowel de KNRM als de MRB (Monsterse Reddings Brigade) i.v.m. een vermist persoon ter hoogte van de zandmotor. Hulpverleners van de KNRM kunnen parkeren achter de loods, daar is voldoende ruimte. MRB hulpverleners hebben 5 parkeerplaatsen op eigen terrein en dat is, bij mooi weer, onvoldoende.

Het zoeken naar parkeergelegenheid kan vertragend werken, zoals afgelopen zondag 9 maart, waardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Kan er in overleg met de MRB, in alle redelijkheid, gekeken worden aan hoeveel parkeerruimte behoefte is en onderzoeken of dat met eenvoudige middelen valt te realiseren?

Is het college bereid om naar aanleiding van die inventarisatie in overleg te treden met het Hoogheemraadschap Delfland of Rijkswaterstaat om zo medewerking te vragen om tot oplossing van dit probleem te komen?

 

Een ander punt is het parkeren van tweewielers op het voorterrein van de KNRM.

Op een stranddag, en die was er wonderwel dit jaar al op 9 maart, staan her en der tweewielers die het uitrukken van de KNRM bemoeilijken, dan wel onmogelijk maken. De tractorcombinatie is 6 meter breed en 18 meter lang en dat vraagt veel ruimte. Er is echter veel te weinig stallingsruimte voor tweewielers bij de strandopgang, terwijl juist het gebruik van de tweewieler wordt gestimuleerd. Het gebruik van de auto wordt immers afgeraden omdat parkeren ervan ook al schier onmogelijk is.

Is het college bereid dit probleem aan te kaarten bij HHD en/of Rijkswaterstaat om te komen tot een oplossing, d.m.v. het fors vergroten van de stalling?

Is het college bereid Boa’s of verkeersregelaars in te zetten op stranddagen om fietsende strandbezoekers te wijzen op het vrijhouden van de weg in geval van een calamiteit?

Nog een punt van aandacht is het parkeren in en om het dorp Ter Heijde.

In Ter Heijde is één vrij parkeerterrein; de rest is geregeld met parkeervergunningen. Dit parkeerterrein heeft een beperkte capaciteit en is snel vol wat er toe leidt dat men rondjes gaat rijden in het dorp om nog een plaatsje te vinden dat er niet is. Dat levert weer heel veel verkeersbewegingen op en is bovendien gevaarlijk voor die mensen die met de fiets, heel vaak met kleine kinderen en nogal wat extra bagage, het strand willen bezoeken.

Is het mogelijk de bewegwijzering richting parkeerterrein Molenslag beter te organiseren zodat de aandacht minder op Ter Heijde en meer op het grote parkeerterrein Molenslag komt te liggen?

Is het college bereid een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om verder afgelegen parkeerterreinen op stranddagen beter te benutten om zo het dorp Ter Heijde te ontlasten?

In het verlengde daarvan de mogelijkheid te onderzoeken om vanaf die parkeerplaatsen pendelbusjes richting strand te laten rijden en hier voor b.v. taxibedrijven en/of uitzendbureau-busjes in te zetten?

Het laatste punt past meer in een algemene visie hoe om te gaan met een toename van het gebruik van het strand voor recreatie; de eerste twee punten vragen om snelle actie van het college voor er ongelukken gebeuren.

Namens GemeenteBelang Westland Frank Rijneveen

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info