Progressief Westland wil aanpassing puntenstelsel huren

Progressief Westland

Progressief Westland wil aanpassing puntenstelsel huren

Westland 30.09.2015 - Vandaag 30 september 2015 staat in AD een artikel de aanpassing van het puntenstelsel waarmee huurprijzen worden berekend.

Toepassing van dit aangepaste puntensysteem leidt in veel gevallen tot lagere huren. Diverse woningcorporaties in het land hebben zelf de herberekening van hun huren al uitgevoerd hoewel zij dit niet verplicht zijn.

Beleid voor asielszoekers/statushouder blijft voor Westland ongewijzigd

Het lijkt de fractie van Progressief Westland ongewenst als alle huurders in Westland individueel om aanpassing van hun huur moeten gaan vragen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Is het college bekend met de aanpassing van het puntenstelsel?

- Heeft de wethouder in zijn contacten met de corporaties hierover gesproken en wat zijn de voornemens van de corporaties in deze?

- Wil de wethouder bij de corporaties aandringen op het uitvoeren van alle herberekeningen en het zelf doorvoeren van alle huurverlagingen zonder individuele verzoeken af te wachten?

- Huurverlagingen betekent dat meer woningen binnen de laagste groep van sociale huurwoningen gaan vallen. Wanneer denkt de wethouder cijfers te hebben van de nieuwe indeling van huurklassen?

- Heeft deze nieuwe indeling gevolgen voor de woonvisie? Zoja, wanneer kunnen we deze gevolgen zo spoedig mogelijk in kaart brengen zodat de raad die kan betrekken bij de definitieve vaststelling van de woonvisie?

- Door de nieuwe indeling zullen de corporaties minder inkomsten krijgen. Dit zal hun vermogenspositie verder aantasten. Verwacht de wethouder dat hiermee ook hun bereidheid om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen af zal nemen? Zoja, heeft dit dan gevolgen voor de woonstrategie omdat de realisatie van de woonvisie vertraagd kan worden?

- Is het college het met de fractie van Progressief Westland eens dat de vaststelling en implementatie van de Woonvisie en Woonstrategie hierdoor extra aandacht vraagt?

Namens de fractie van Progressief Wesrland

Nico de Gier

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info