Rondvragen inzake privatisering aula`s begraafplaatsen

LPF Westland

Rondvragen inzake privatisering aula`s begraafplaatsen

Westland 16.02.2014 - Sinds mei 2013 wordt er gesproken over de privatisering van de aula`s op de begraafplaatsen van Monster `’s-Gravenzande en De Lier.

Hierbij zijn partijen uitgenodigd voor een overleg waarbij een presentatie is gehouden over het toekomstige beleid ten aanzien van de begraafplaatsen en de aula`s. Privatisering van de begraafplaatsen is een bijna onmogelijk traject maar privatisering van de drie genoemde aula`s ligt wel in de mogelijkheden. N.a.v. deze bijeenkomst is er later ook een bezoek gebracht aan de drie locaties en sommige geïnteresseerde partijen hebben al een vergaand onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.

Een van de betrokken partijen heeft LPF Westland benaderd met vragen over de voortgang van de privatisering. Sinds het najaar is er niets meer vernomen van gemeente zijde en zijn er ook weer wisselingen geweest in de betrokken ambtenaren. Wel is duidelijk geworden dat er geschoven is met de termijnen voor het indienen van biedingen. Voor zover bekend zijn de lopende contracten met de beheerders opgezegd en werken deze nu met termijnen van een maand. Een van de huidige beheerders wilde al stoppen maar gaat nog door zolang er niets bekend is.

Dit alles resulteert in de volgende vragen:

1. Kan de wethouder de laatste stand van zaken geven betreffende de voorgenomen
    privatisering van de drie aula`s inclusief tijdspad?

2. Kan de wethouder aangeven met hoeveel partijen er gesproken is en tot hoeveel
    biedingen dit heeft geleid?

3. Klopt het dat er termijnen zijn verlengd om biedingen in te dienen. Zo ja waarom is
    gedaan?

4. Bent u het met onze fractie eens dat het voor de huidige beheerders een lastige
    situatie is als je met contracten van een maand moet werken aangezien zij ook
    verplichtingen naar hun medewerkers hebben?

5. Wordt er bij de keuze van de toekomstige beheerders van de aula`s nog rekening
    gehouden met de mogelijk tegenstrijdige belangen van de ondernemers jegens de
    uitvaartondernemers?

Namens LPF Westland,

Peter Voskamp

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info