Seniorenwoningen als herbestemming voormalige Wilhelminaschool.

Peter Duijsens

Seniorenwoningen als herbestemming voormalige Wilhelminaschool.

's-Gravenzande 12.02.2014 - De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 is de afgelopen tijd meerdere malen benaderd door initiatiefnemers...

voor de ontwikkeling voor seniorenwoningen in de voormalige Wilhelminaschool in het centrum van ’s-Gravenzande. Daarover is uw College benaderd bij brief van 29 december 2011. Na een ontvangstbevestiging aan één van de initiatiefnemers op 2 januari 2012 (doc.nr. 12.000031) werd niets meer vernomen, terwijl het initiatief al dateert uit 2011. Het aanbod is gedaan om het historische karakter van de Wilhelminaschool te bewaren.

Blijkbaar heeft de betreffende initiatiefnemer verder niets meer gehoord van de gemeente, noch schriftelijk of inhoudelijk noch telefonisch. Wel is diverse malen om reactie gevraagd. Wij vinden dit geen correcte gang van zaken en dit getuigt ook niet van een voortvarende aanpak van de leegstand binnen de gemeente Westland.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Is uw College het initiatief bekend waarover gesproken wordt? Hoeveel initiatieven zijn er met betrekking tot de ontwikkeling voor seniorenwoningen danwel andere bestemmingen van de voormalige Wilhelminaschool?

-          Wat is de reden dat uw College behalve een ontvangstbevestiging geen enkel bericht terug geeft aan een initiatiefnemer die, op het eerste oog, een goed voorstel doet en ook voorziet in de hoogst noodzakelijke komst van betaalbare seniorenwoningen?

-          Hoe denkt uw College überhaupt over ontwikkelingsverzoeken zoals de onderhavige? Is dit niet de moeite waard om diepgaand te onderzoeken en in gesprek te gaan met de initiatiefnemers?

-          Waarom gebeurt dat allemaal niet?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info