Toch vergadering achter gesloten deuren over Westlandse Zoom

Advertorial Westland Verstandig

Toch vergadering achter gesloten deuren over Westlandse Zoom

's-Gravenzande 26.11.2014 - Op 25 november 2014 heeft de Raad, behalve de raadsfractie van Westland Verstandig, besloten...

om over de financiële situatie binnen de Westlandse Zoom B.V. achter gesloten deuren te vergaderen. De fractie van Westland Verstandig meende dat daarvoor geen enkele aanleiding is en dat het bestuur van de gemeente Westland transparant moet zijn. Voor alle burgers moet duidelijk zijn hoe de vlag erbij staat bij de Westlandse Zoom.

Anders dan door het College wordt aangegeven, betrof het geen financiële zaken die bij bekendheid bij burgers en ondernemers tot schade voor de gemeente zou kunnen leiden. Zeker nu het College steeds maar weer, tegen beter weten in, tracht vol te houden dat de Westlandse Zoom B.V. solide is. In ieder geval wordt voor de toekomst uitgegaan van een niet te halen hoeveelheid te verkopen kavels, terwijl de kavelprijzen te hoog zijn.

De Raad heeft op 25 november jl. achter gesloten deuren een door Westland Verstandig ingediende motie behandeld. Een motie die beoogde de controlefunctie van de Raad strakker te regelen. Die motie bevatte niets geheims of zaken die niet bekend mogen zijn bij de burgers. Daar de meerderheid van de Raad echter geheimhouding wenste te betrachten, moest met gesloten deuren vergaderd worden en kan over deze vergadering geen mededeling gedaan worden.

Het spreekt voor zich dat de fractie van Westland Verstandig de verdere ontwikkeling rondom de Westlandse Zoom en ook het Nieuwe Water kritisch blijft volgen. Het College en ook de meerderheid van de Raad blijft namelijk de echte problemen voor zich uitschuiven, hetgeen niet acceptabel is.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info