Twee initiatiefvoorstellen Westland Verstandig voor raadsvergadering van 28 juni

Advertorial Westland Verstandig

Twee initiatiefvoorstellen Westland Verstandig voor raadsvergadering van 28 juni

Westland 23.06.2016 - Westland Verstandig komt met twee initiatiefvoorstellen voor de raadsvergadering van 28 juni a.s. Het eerste voorstel heeft betrekking

op het openbaar maken van alle stukken met betrekking tot de bouw en realisering van de twee gemeentehuizen. Die zijn tot nog toe geheim en nu de bouw is gestart hebben de burgers recht om te weten wat er geregeld is en wat de financiële gevolgen zijn. Recentelijk nog heeft het College de waarde van het Rabobankcomplex weer met € 2 miljoen afgeboekt, zodat het bedrag van € 7.3 miljoen, zijnde de aankoopprijs plus de rente die natuurlijk over dat bedrag verschuldigd is vanaf het moment van aankoop in 2009, praktisch volledig is weggeboekt.

Eerste paal nieuwe gemeentehuis 18 mei in de grond

Zo worden de gemeentehuizen natuurlijk kunstmatig goedkoper. Hetzelfde geldt voor het perceel aan de Tiendweg. Ook dat is fors afgeboekt. Voeg daarbij dat de zogenaamde piekbetaling van € 13 miljoen niet betaald wordt uit de reserve gemeentehuizen –geld wat er overigens niet is, maar geleend moet worden- dan is duidelijk dat het College er alles aan doet om de schijn te wekken dat de gemeentehuizen goedkoper zijn. Ook de kosten van de huidige vier gemeentehuizen bleken in 2015 aanmerkelijk lager te zijn dan door het College werd begroot. Dat waren kosten van het gebruik zoals elektriciteit, schoonhouden etc.

Westland Verstandig ondersteunt initiatief voor Leefbos Westland

Het tweede initiatiefvoorstel heeft betrekking op het verruimen van de mogelijkheden om een burgerinitiatief te organiseren. Met name loopt op dit moment het burgerinitatief voor het Leefbos Westland een onzinnige handhavingsactie. Volstrekt niet meer van deze tijd is het dat elektronische handtekeningen niet toegestaan zijn bij het vergaren van handtekeningen voor het burgerinitiatief. Voor een burgerinitiatief zijn circa 1.100 handtekeningen nodig. Met name bij het Leefbos geeft dat problemen. Vandaar dat de verordening gewijzigd moet worden en dat ook elektronische handtekeningen mogelijk worden en ook meetellen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info