Voorlopig geen onderhoud aan oude raadshuis

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/09/2013 15:22 - Gewijzigd op 05/09/2013 17:59

Voorlopig geen onderhoud aan oude raadshuis

Naaldwijk 05.09.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College in een op 13 augustus 2013 ontvangen brief vragen gesteld over de onderhoudssituatie en aanzien van het oude raadhuis aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vragen

$1- Waarom verwaarloost uw College het pand volledig en is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat met name de zijkant een meer dan betreurenswaardige aanzien biedt?

$1- Is uw College bereid om op korte termijn onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten aan het betreffende pand en dit te bekostigen uit de reserve onderhoud gemeentehuizen?

$1- Waarom ziet uw College zelf niet dat de onderhoudssituatie zo erbarmelijk slecht is en de afgelopen maanden verder verslechterd is?

$1- Nogmaals, heeft uw College geen oog voor het aanzien van het centrum van Naaldwijk? Zowel mensen uit Westland als buiten Westland krijgen hierdoor een negatief beeld over de zorgplicht van het College en het bestuur van de gemeente Westland; Waarom voorkomt uw College een dergelijk beeldvorming niet door bijtijds en een niet al te kostbaar en summier onderhoud te doen waardoor in ieder geval het aanzien verbeterd?

$1- Is uw College bereid om op korte termijn, dat wil zeggen direct na beantwoording van deze vragen, het nodige onderhoud te verrichten?


Antwoord

Het exterieur van het oude raadhuis is niet in de staat die het bij regulier gebruik van het pand behoort te hebben. Op dit moment wordt alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud (bij calamiteiten) aan het pand uitgevoerd.

Dit is het onderhoudsregime voor panden die in de tijdelijke voorraad zitten. Daarnaast wordt in reactie op de motie “herbestemming” een traject voor de marktconsultatie doorlopen. In afwachting hiervan en zonder te weten hoe de nieuwe herbestemming vorm gaat krijgen, doen wij op korte termijn geen onderhoud aan het pand.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info