Vraagtekens rondom uitvoering taken Cultuurweb

LPF Westland

Vraagtekens rondom uitvoering taken Cultuurweb

Westland 03.07.2014 - Afgelopen weken kreeg LPF Westland meerdere meldingen vanuit het veld waaronder scholen, muziekdocenten en muziekondernemers.

Ook ontvingen alle fracties een mail van Flip van der Eijk namens Dario Fo, Honselse Harmonie, SRMO, Koperen Kees en Pius X. In de laatst gehouden commissie MO is er al zijdelings een vraag over gesteld. Alle reacties van partijen in het veld, vertonen een zelfde beeld, te weten; natuurlijk teleurstelling.

Men wordt wel uitgenodigd voor gesprekken, waar letterlijk het hemd van het lijf wordt gevraagd, maar vervolgens valt het vanuit het Cultuurweb stil of men wordt pas na doorvragen er op gewezen dat men uiteindelijk niet de Buitenschoolse Muziekeducatie kan verzorgen. Vooral de wijze waarop de toewijzing heeft plaatsgevonden, roept bij vele betrokken partijen in Westland vragen op.

Zo werd eerst plots de Westlandse muziekschool opgeheven, waarna er vanuit het niets een door Cultuurweb ondersteund initiatief kwam, de “Muziekmeesters”. Hierbij valt op dat een select groepje aanbieders wel door Cultuurweb geaccepteerd wordt, terwijl de rest van het veld wordt afgewimpeld. Dat terwijl Cultuurweb initieel bedoeld was voor een betere en evenredigere verdeling van de subsidies.

Dit brengt de fractie van LPF-Westland tot de volgende vragen:

1. Ons bereikte berichten dat enkele Westlandse muziekdocenten/ondernemers er toevallig zelf achter kwamen dat er een plan op 23 mei jl. moest zijn ingeleverd, terwijl de uitvraag pas op 7 mei jl. was gesteld. Zijn alle partijen van te voren op de hoogte gesteld door het Cultuurweb op welke wijze het proces zou verlopen en zo ja, op welke wijze is dat dan gecommuniceerd?

2. Op welke wijze is dit proces nu precies verlopen? Welk tijdspad werd gehanteerd?

3. Is het college ook van mening dat de voorbereidingstijd voor een passend aanbod niet heel erg kort was?

4. Klopt het dat de gunning nu naar de Muziekmeesters is gegaan en klopt het dat dit een eenmanszaak is? (Geen rechtspersoon, maar een natuurlijk persoon). Mag dit volgens onze subsidieregels? Hoe kan later getoetst worden of de subsidie rechtmatig is uitgegeven en eventueel teveel betaalde subsidie terug gevorderd kan worden?

5. Er is totaal 386.000 euro beschikbaar voor theater en muziekonderwijs. Graag een overzicht wie wat gaat uitvoeren en voor welk bedrag?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland, Dave van Koppen

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info