Vragen over inbraakgolf in woonwijk Essenlanden

LPF Westland

Vragen over inbraakgolf in woonwijk Essenlanden

Wateringen 20.01.2014 - De fractie van LPF-Westland is door diverse bewoners van de wijk Essenlanden in Wateringen benaderd...

vanwege het feit dat er in het afgelopen half jaar veel inbraken zijn geweest. Met name de huizen gelegen in het gebied rond het Courgettepad, in de Paprikastraat, Tomatenstraat, Perenpad en Perzikenpad zijn regelmatig doelwit geweest, maar ook andere delen van deze wijk zijn doelwit geweest.

Tevens is gemeld dat op een bepaald moment de openbare verlichting op de achterpaden is uitgezet en de wijk met name rond de parkeerplaatsen slecht verlicht is. Ondanks dat bewoners inbraken wel melden en er aangiften zijn gedaan, heerst er in de wijk een gevoel van machteloosheid door het ontbreken van enige zichtbare maatregelen door of wel de politie of gemeente.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het feit dat de wijk Essenlanden in Wateringen te lijden
    heeft onder een inbraakgolf?

2. Is het college bekend met het uitzetten van verlichting op achterpaden en
    slechte verlichting in het algemeen binnen de wijk?

3. Is de burgemeester bereid om in overleg met de politie te treden om te bezien
    dat er extra aandacht kan komen voor inzet en surveillance in deze wijk?

4. Kan er gekeken worden naar het verlichtingsplan in deze wijk en naar extra
    verlichting bij zogenaamde hotspots waarbinnen veel inbraken worden
    gemeld?  

Wij verzoeken het college de vragen per ommegaande schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF - Westland,

Dave van der Meer

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info