VVD stelt collegevragen inzake onveilige situaties Wateringen

VVD Westland

VVD stelt collegevragen inzake onveilige situaties Wateringen

Wateringen 01.04.2016 - De fractie van VVD Westland heeft van diverse winkeliers en inwoners uit Wateringen signalen gekregen over onveiligheid door onvoldoende verlichting,

deparkeerproblematiek in het winkelgebied, bereikbaarheid en doorgaand verkeer en onvoldoende oplaadpunten voor elektrische auto´s. Het betreft de volgende knelpunten:

a)     De verlichting in de Vliethof in Wateringen (half overdekte aanlooproute tegenover de Jumbo) is ontoereikend waardoor een onveilige situatie is ontstaan:verschillende mensen zijn al gevallen.  

b)     Er is een grotere behoefte aan elektrische oplaadpunten dan waar nu in voorzien is.  

c)      De middenstand in Wateringen prijst zich gelukkig met veel winkelend publiek, welk aantal nog steeds toeneemt. Het parkeerbeleid is hier echter duidelijk niet op aangepast en dit zorgt zeker op vrijdagen en zaterdagen voor problemen en ergernissen.  

d)     De slechte doorstroom van (doorgaand) verkeer in de Herenstraat is een doorn in het oog van veel inwoners van Wateringen en de winkeliers in deze straat. Er staat steeds frequenter overdag en met name tijdens spitsuren een continue file in  deze straat.    

Dit leidt tot de volgende vragen van de fractie VVD Westland:  

1.     T.a.v. het onder a) genoemde: kan het college aangeven hoe zij tegenover de voorgestelde oplossing van de winkeliers staat om daar eenzelfde (hang) verlichting aan te brengen als aan de kant van de Jumbo?  

2.     T.a.v. het onder b) genoemde: kan het college aangeven hoe zij tegenover de door de winkeliers en inwoners voorgestelde oplossing staat om het aantal elektrische oplaadpunten in Wateringen uit te breiden?  

3.     T.a.v. het onder c) genoemde: kan het college aangeven hoe zij staat tegenover de oplossing om een efficiencyslag te maken door meer parkeerplaatsen te creëren op het plein aan de Vliethof (waar nu een heel breed ongebruikt trottoir is) en wellicht de ruimte achter de Jumbo hiervoor efficiënter in te richten?  

4.     T.a.v. het onder d) genoemde: kan het college aangeven hoe zij staat tegenover het voorstel  om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het doorgaand verkeer om te leiden en daarmee de Herenstraat autovrij of autoluw te houden?    

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.    

Namens de VVD Westland fractie,    

Lianda Heijl

Sander Zuyderwijk

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info