VVD Westland bezorgd over laag VWO advies Westlandse basisschoolleerlingen

VVD Westland

VVD Westland bezorgd over laag VWO advies Westlandse basisschoolleerlingen

Westland 17.03.2016 - In het AD van dinsdag 15 maart jl. staat vermeld dat in Westland slechts 12,87 procent van de basisschoolleerlingen

het afgelopen jaar een VWO advies kregen en dat een vergelijkbaar laag aantal een HAVO/VWO advies kreeg.

Westland zit hiermee ruim onder het landelijk gemiddelde van 18% vwo schooladvies en scoort hiermee het allerlaagst in de hele regio.

Volgens de heer Van Dalen, bestuurder van de ISW scholengroep zou dit komen omdat in het Westland van oudsher veel mensen wonen uit een lagere sociale klasse. Verder stelt hij dat 75% van de gegeven adviezen zou kloppen. Voorts zouden in Westland door basisscholen – in vergelijking met andere scholen in de regio - de adviezen veel voorzichtiger zijn dan in de rest van de regio.

Bekend is dat dit probleem al tientallen jaren speelt.

Uit onze achterban vernemen wij dezelfde geluiden, te weten dat het opvallend is dat kinderen op basisscholen in het Westland significant lagere adviezen krijgen dan vergelijkbare kinderen die wonen in bijvoorbeeld Den Haag.

De fractie van VVD Westland baart dit al enige tijd grote zorgen en heeft dit probleem ook afgelopen maandag 14 maart in de commissie maatschappelijke omgeving aan de orde gesteld.

Voor een goede economische toekomst van Westland is het noodzakelijk dat er voldoende hoger opgeleide Westlandse jongeren zijn en dat er dus meer Westlandse kinderen doorstromen naar VWO en HAVO.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college met de fractie VVD Westland van mening dat dit een zorgelijk probleem is? Zo ja, ziet u mogelijkheden daar als gemeente nu wat aan te doen?

2. Is het college het met de fractie VVD Westland eens dat voor een goede economische toekomst van Westland er voldoende hoger opgeleiden moeten zijn en er dus ook meer Westlandse kinderen naar VWO en HAVO zullen moeten doorstromen? I

3. Kan het college aangeven wat zij vindt van de oorzaken zoals die in voornoemd artikel genoemd zijn?

4. Er wordt gesteld dat 75% van de in Westland gegeven adviezen zou kloppen. Kan het college aangeven of en in hoeverre dit percentage verschilt van de rest in de regio?

5. Ook wordt gesteld dat Westlandse scholen veel voorzichtiger adviseren dan in de rest van de regio. Herkent het college dit gegeven en zo ja, vindt hij dat dit een goede ontwikkeling is gelet op het feit dat Westland het allerlaagst scoort in de hele regio voor wat betreft VWO en HAVO/VWO advies?

6. Hoe staat het college tegenover het plan van de fractie VVD Westland dat er een Taskforce wordt ingesteld die een onafhankelijk onderzoek laat verrichten naar de oorzaken zoals gesteld in voornoemd artikel en naar mogelijke andere oorzaken?

In dat onderzoek zouden dan tevens oplossingsrichtingen moeten worden aangegeven die vervolgens middels een stappenplan uitgevoerd zouden kunnen worden. VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de VVD Westland fractie,

Geraldine van der Knaap

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info