WV wil apart fonds voor werkloze 50 plussers

Westland Verstandig

WV wil apart fonds voor werkloze 50 plussers

Westland 25.06.2016 - De fractie vanWestland Verstandig wordt geregeld benaderd door Westlanders, meestal net

boven de 50 die door onvoorziene omstandigheden en vaak na een langdurig dienstverband, in een positie geraakt zijn dat zij geen werk meer hebben.

Vele tientallen jaren zijn ze vaak voor één werkgever in de tuinbouw werkzaam geweest en na reorganisatie/stopzetting bedrijf, zijn ze weer aangewezen op de arbeidsmarkt. Op die arbeidsmarkt zijn er weinig of geen mogelijkheden voor die personen en als er al mogelijkheden zijn dan is dat meestal, gezien de gewijzigde wetgeving, een tijdelijk arbeidscontract hetwelk weer wordt beëindigd wanneer dat voor de werkgever goed uitkomt.

 

Vaak wordt door die betreffende personen gewezen op uitlatingen door het College over tewerkstelling van statushouders en ook de inspanningen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de gemeente Westland voor bepaalde doelgroepen. Waarom wordt aan die groepen wel bijzondere aandacht besteed en aan toch een groep van grote omvang zoals hiervoor geschetst niet.

Ook vindt natuurlijk verdringing plaats door arbeidsmigranten omdat die goedkoper en flexibeler zijn. Begeleiding door het UWV en de gemeente wordt in zijn algemeenheid niet voldoende bevonden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat vorenstaande groep inwoners van Westland, die door omstandigheden die buiten hun macht liggen geen werk hebben, er in vrij groten getale zijn uitgaande van de binnen Westland bekende cijfers?

-        Is het College bekend hoeveel personen tussen de 50 en 68 die hun hele leven in de tuinbouw werkzaam zijn geweest, op dit moment geen werk hebben?

-        Is het College bereid voor die groep personen een apart plan van aanpak te maken met een eigen fonds om op die wijze voor die mensen het werk en dus levensgeluk weer terug te bezorgen?

-        Is het mogelijk om de betreffende groep personen in beeld te brengen en eventueel daarop apart in te zetten?

-        Is het mogelijk om eventueel vorenstaande groep personen in het door de gemeente financieel gesteunde maatschappelijk verantwoord ondernemen in te laten schrijven zodat ook die personen worden meegenomen en meer aandacht krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info