Museum Maassluis zoekt Educator

Advertorial

Museum Maassluis zoekt Educator

Maassluis 08.11.2017 - Het Museum Maassluis is een klein maar sfeervol museum in het hart van Maassluis waar kunst en historie samenkomen.

Het museum is vijf jaar geleden ontstaan door het gemeentemuseum te privatiseren tot de Stichting Museum Maassluis. De stichting stelt zich tot doel, de historische verzameling en de kunstverzameling van de stad Maassluis te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren.

Vanuit deze doelstelling heeft het museum zijn missie als volgt geformuleerd: “ Het Museum Maassluis brengt historie en kunst tot leven”. Het museum geeft vorm aan deze missie door een actieve rol op zich te nemen in de lokale kunst en cultuur, door het beheren, behouden en uitbreiden van de historische collectie en de kunstcollectie, een podium te bieden voor lokale kunstenaars, regionale kunst en particuliere collecties, door het verzorgen van kunstzinnige vorming voor scholieren en door het museum te ontwikkelen tot een kenniscentrum voor de Maassluise historie en kunst in nauwe samenwerking met de Historische Vereniging Maassluis.

Organisatie
De organisatie van het museum bestaat uit een bestuur met 2 vaste medewerkers, een conservator en een educator en 50 vrijwilligers die in wisselende teams uitvoering geven aan de werkzaamheden. De conservator is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de collecties , voor de financiën en de personele zaken. De educator voor de educatie en de tentoonstellingen, voor de communicatie en de marketing. Beiden sturen de teams van vrijwilligers aan en werken nauw samen in het tot stand brengen van de tentoonstellingen.

Gevraagd
Ter vervanging van de huidige educator wordt per 1 januari 2018 een EDUCATOR gezocht die op basis van 12 uur per week invulling kan geven aan deze functie.

De functie/taken
De educator werkt op parttime basis en heeft tot hoofdtaak inhoud en vorm te geven aan het door het bestuur vastgestelde tentoonstellingsbeleid. De educator bedenkt de tentoonstellingen en legt die aan het bestuur voor in een tentoonstellingsplan. De educator onderhoudt de contacten met de kunstenaars en bereidt met hen de tentoonstellingen voor. Alle voorkomende werkzaamheden die noodzakelijk zijn om tot de tentoonstellingen te komen worden uitgevoerd door de educator.

Zoals het eigen maken van de materie die ten toon wordt gesteld, het verzamelen van het materiaal voor de tentoonstelling, het regelen van het transport van de tentoonstellingsvoorwerpen, het ontwerpen en het bepalen van de inrichting, het aansturen van de vrijwilligersteams t.b.v. de inrichting, het bedenken en bespreken van de PR-strategie, het volledig verzorgen van de PR-werkzaamheden van flyer/banner tot boekje over de tentoonstelling, het medewerking geven aan de opening van de tentoonstelling, het organiseren tijdens de tentoonstellingen van workshops, activiteiten en lezingen en tenslotte het organiseren van het transport t.b.v. het afvoeren van het tentoonstellingsmateriaal. Specifiek worden voor kinderen tentoonstellingen georganiseerd, ingericht en alle daartoe voorkomende werkzaamheden uitgevoerd.

De gemeente Maassluis kent een zgn.; ‘Cultuurmenu’ waar scholen gebruik van kunnen maken om hun leerlingen kunstzinnig te scholen. In het kader van het cultuurmenu bereidt de educator de onderwijsprogramma’s inhoudelijk voor. Daartoe wordt contact gelegd met de onderwijsinstanties, worden de roosters voor gastlessen en/of museumbezoek voorbereid, wordt overleg gevoerd met de leerkrachten over de gastlessen, worden de onderwijsprogramma’s praktisch voorbereid, de vrijwilligers ingeroosterd en voorbereid m.b.v. workshops. De educator neemt deel aan de vergaderingen over de culturele vorming in Maassluis (voor 2018 heeft de huidige educator aangegeven deze nog te willen uitvoeren, zodat de nieuwe educator deze taak in samenwerking kan vervullen.)

Rondleidingen in het museum behoren tot het taakveld van de educator, De voorbereiding, organisatie, uitvoering, opleiding, inroostering en aansturing van de vrijwilligers, zijn daarbij de taakonderdelen. De educator onderhoudt het contact met het publiek en de vrijwilligers , woont de bestuursvergaderingen bij en beheert de educatiezolder. De eduator werkt in principe op vaste tijden maar bij voorkomende werkzaamheden ook in de avond of het weekend.

Vaardigheden

• Heeft visie op het maken van aantrekkelijke tentoonstellingen
• Heeft organisatorisch talent
• Kan planmatig werken
• Kan omgaan met vrijwilligers
• Beschikt over sociale vaardigeden
• Heeft gevoel voor ruimtelijke vormgeving
• Is creatief en nieuwsgierig.
• Heeft didactische eigenschappen

Eisen

• Heeft een relevante MBO/HBO opleiding
• Beschikt over een relevant netwerk
• Heeft kennis van de sociale media
• Ervaring als docent is een pré.

Honorering

• De vacature betreft een functie voor 12 uur per week in overleg te verdelen over de week
• De honorering in overleg. (De huidige educator wordt beloond volgens schaal 8 van de gemeente Maassluis)
• De te benoemen educator wordt betaald via payrolling of als zelfstandig ondernemer.

Kortom,

Wij zoeken een creatief persoon met uiteenlopende vaardigheden die zich vooral richt op het aantrekkelijk maken van de tentoonstellingen voor een breed publiek. Die goed kan samenwerken met bestuur, collega en vrijwilligers en die in staat is met groepen kinderen te werken en volwassenen en kinderen kan inspireren en stimuleren.

Procedure,

Solliciteren kan via de voorzitter van het bestuur jrkploeg@gmail.com

Reacties binnen voor 22 november 2017.

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in de laatste week van november. Het bestuur hoopt de procedure te kunnen afronden in de eerste week van december met het benoemen van de kandidaat.

Advertorial

Zaterdagkracht productie Meer info - Studenten verrassen het publiek met innovaties Meer info - Samen op weg naar kerst Meer info - Djons zoekt een Sales Engineer Bearings & Seals Meer info - Blik op de bak bij de Siervis Meer info - Kerstmarkt bij Boerderij Dichtbij Meer info - Spannend sprookje in het Floratheater Meer info - Feestelijk tintje herinrichting Wereldwinkel Naaldwijk Meer info - Intocht Sinterklaas in \'s-Gravenzande Meer info - Sinterklaasintochten voor zaterdag 25 november Meer info - Jongerenviering 25 November De Lier Meer info - Vierde editie live Muziekquiz Meer info - Gezocht: chauffeur/verkoop assistent voor bloemenlijn naar Denemarken Meer info - BLOM-DSW zoekt een medewerker wasstraat Meer info - Winterland bij Westerhonk op zaterdag 9 december Meer info - Sinterklaas Heenweg op 25 november Meer info - Column: Een brug te ver ! Meer info - Hoekse kunst in Wateringse Hofboerderij Meer info - Kerstconcert Poeldijk H. Bartholomeuskerk Meer info - Wens komt uit voor Dewi Meer info - Intocht Sinterklaas in Midden-Delfland 2017 Meer info - Sterk tegen MS tijdens de MS Collecteweek Meer info - Vrijwilligers van Inloophuis Carma in het zonnetje gezet Meer info - Magic Musicals concert op zaterdag 25 november Meer info - Senior Ontwikkelaar OutSystems Meer info