Inwerkingtreding luchthavenregeling helikopterluchthaven in Den Haag

Provincie Zuid Holland

Inwerkingtreding luchthavenregeling helikopterluchthaven in Den Haag

Den Haag 11.01.2018 - De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven Spoorlaan in Den Haag treedt officieel in werking op 21 januari, en ligt vanaf vrijdag

12 januari zes weken ter inzage. De exploitant kan de regeling overigens pas gebruiken als de gemeente Den Haag het bestemmingsplan voor de Spoorlaan heeft gewijzigd.

Provinciale Staten besloten in oktober 2015 tot de luchthavenregeling. De regeling zal nu pas in werking treden omdat er nog aantal formele goedkeuringen moesten worden afgewacht, waaronder de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Om de locatie als luchthaven te kunnen gebruiken, is ook een wijziging van het bestemmingsplan vereist. De gemeente Den Haag bereidt op dit moment een wijziging voor die helikoptervluchten aan de Spoorlaan mogelijk maakt.

400 vliegbewegingen per jaar

Met de luchthavenregeling kunnen op jaarbasis 400 starts en 400 landingen worden uitgevoerd. Deze starts en landingen mogen enkel plaatsvinden tussen:

- een kwartier voor zonsopgang, maar niet voor 7:00 uur
- een kwartier na zonsondergang, maar niet na 19:00 uur.

Dagelijks mogen niet meer dan 10 starts en 10 landingen worden uitgevoerd. Tot slot mogen geen commerciële rondvluchten worden uitgevoerd. Met deze beperkingen en vliegroutes die zo min mogelijk over de woonbebouwing lopen, verwacht de provincie dat geluidoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Om een goed beeld te krijgen van het effect van de helihaven op de omgeving, hebben Provinciale Staten eerder besloten de helikopterluchthaven minimaal een jaar lang te monitoren op luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economische consequenties. De monitoring van de milieu- en veiligheidsaspecten begint na inwerkingtreding van de luchthavenregeling. De uitkomsten worden gebruikt bij de afweging om de luchthavenregeling al dan niet te verlengen.

Beroep aantekenen
Tot en met 24 februari 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen de luchthavenregeling bij de Raad van State. Om bezwaar aan te tekenen is een voorwaarde dat de belanghebbende eerder een zienswijze indiende of aannemelijk kan maken dat hij of zij dit niet eerder heeft kunnen doen. De kennisgeving wordt op vrijdag 12 januari gepubliceerd op www.overheid.nl. De stukken over de luchthavenregeling zijn eveneens vanaf vrijdag 12 januari hier te downloaden.

Wijziging data
In afwijking van eerdere berichtgeving, is de inwerkingtreding van de luchthavenregeling met twee dagen uitgesteld naar 21 januari. Dit vanwege technische problemen bij het publiceren in het provinciaal blad.

Melding van overlast
Wanneer u hinder ervaart van het starten of landen van een helikopter op de luchthaven aan de Spoorlaan te Den Haag, kunt u dit melden via telefoonnummer 0888 333 555.

Deelname NK Veldrijden Hoogeveen jeugd Westland Wil Vooruit Meer info - Winterwandeling op zaterdag 3 februari Meer info - Wat betekent innovatie voor uw bedrijf? Meer info - Nieuw sponsorovereenkomst voor hardloopevenement Maasdijk Meer info - Stadsherstel Maassteden BV gaat van start Meer info - Oorsprong van de blues in beeld tijdens Affligem Bluesfestival Delft Meer info - Sunday Live met Bob Meer info - Huiskamerconcert op verrassingslocatie zondagmiddag 25 februari Meer info - Eerste open Westlands kampioenschap Meer info - Kom naar het negende parochiediner! Meer info - De Nationale Voorleesdagen: elke dag feest! Meer info - Sportcoaches Wateringen trots op nominatie Westlandlandse Sportprijzen Meer info - Informatieavonden voor ouders bij ISW in Westland Meer info - Driekleur Dalton creëert eigen ‘mini-keukenhofje’ Meer info - Dichter Joop Alleblas weer bij Top 100 Meer info - Update voor de Westlanders.nu Apps Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis 22 januari a.s. Meer info - Zaterdag 27 januari toert Sing4AIR door het Westland Meer info - Lezing over de Noordzee op 24 januari in Ockenburgh Meer info - Nederlandse les bij Fun en Fit Meer info - Scouting Polanen Survival mee tijdens de Open Dag Meer info - Metaalconstructiebedrijf Rijgersberg mcr B.V. zoekt Monteur(s) staalconstructies Meer info - Kliederkerk op zondag 21 januari Meer info - Schilderworkshop impasto landschap in Hofboerderij. Meer info - informatieavond actualisering bestemmingsplan “Buitengebied Gras” Midden-Delfland Meer info