Westland scoort 3e plaats op duurzaamheid

Geplaatst door Westlanders.nu op 01-05-2015 14:25

Westland 01.05.2015 - De gemeente Westland scoort goed op het gebied van duurzaamheid. Dit blijkt uit de duurzaamheidsbenchmark en –balans van het universitair kenniscentrum Telos.


In dit onderzoek worden 17 glastuinbouwgemeenten, Den Haag en Rotterdam met elkaar vergeleken op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Westland neemt een derde plaats in onder de benchmarkgemeenten, met een duurzaamheidscore van 54%. Midden-Delfland (60%) en Waddinxveen (55%) scoren iets beter dan Westland.

Wethouder Theo Duijvestijn (economische zaken) over de prestaties van Westland: “Dit onderzoek laat zien dat we op de goede weg zijn in onze ambitie om de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. De duurzaamheidsagenda is daarom zeer waardevol en stimuleert ons en andere partijen om de ambitie te realiseren.”

Mohamed el Mokaddem (duurzaamheid) onderstreept ook het belang van innovatieve en duurzame bedrijven voor de werkgelegenheid en leefbaarheid binnen de gemeente. “De duurzaamheidsagenda is al omarmd door vele partijen. Nu is het tijd om door te pakken en intenties om te zetten in acties. Immers niemand in Westland mag onnodig aan de zijlijn staan.”

 Goede en duurzame voornemens voor 2015

Duurzaamheidagenda

In 2013 heeft de gemeente Westland de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De duurzaamheidsagenda verbindt alle projecten in Westland, die bijdragen aan een duurzamere gemeente. Het doel daarbij is het komen tot een situatie waarin de projecten elkaar versterken, zodat we uiteindelijk groeien naar een aantoonbaar duurzamer Westland. Hiervoor werken de gemeente Westland, bedrijfsleven, inwoners en organisaties samen aan tientallen projecten. Met elkaar creëren zij een waardevoller Westland; een sterke Greenport met een aantrekkelijke gezonde leefomgeving en een sociaal verbonden maatschappelijk veld. Dit betekent dat de gemeente Westland zich richt op de drie P's van People, Planet en Profit. Dit heeft zich ook vertaald in het bestuursakkoord 2014-2018, waar duurzaamheid als rode draad doorheen loopt.

Mijlpalen

Twee jaar na de vaststelling van de duurzaamheidagenda  zien we positieve ontwikkelingen. Zo zijn er inmiddels twee aardwarmteboringen gerealiseerd, worden zonnepanelen steeds meer gemeengoed en werkt Westland samen met de Provincie aan een innovatieve duurzame weg (N211) door Poeldijk.

Wethouder Theo Duijvestijn (economische zaken): "Westlanders komen steeds meer zelf in beweging. Ondernemers willen een aardwarmteboring bij hun bedrijf of warmte- koudeopslag onder hun bedrijfsgebouw of kas. Bewoners, verenigingen en schoolbesturen willen zonnepanelen op hun dak. Ook rijden er steeds meer elektrische auto's."

“Deze beweging sluit daarnaast naadloos aan bij de algemene maatschappelijke tendens, van globaal naar lokaal, waarbij mensen het heft in eigen handen nemen voor een sociaal verbonden maatschappelijk veld,” vervolgt wethouder Mohamed el Mokaddem (duurzaamheid). 

Werkzaamheden rotonde Monsterseweg (N211)/De Poel

N211 duurzame voorbeeld weg

De N211 wordt in 2017 vervangen en de Provincie heeft deze weg uitgekozen tot duurzame voorbeeldweg. Het moet een weg worden die energie geeft. In en rond de weg is ruimte voor innovatieve technologie die helpt om energie te besparen en op te wekken. Er zijn verschillende mogelijkheden om energie te besparen in de vernieuwde N211, zowel tijdens de bouw als in het gebruik. Ten eerste is het streven om de materialen en de constructie van de weg zo uit te voeren, dat toekomstig onderhoud minder vaak nodig is. Dat is een grote besparing én het scheelt in de overlast die wegonderhoud toch vaak met zich mee brengt.

Daarnaast wordt ook gezocht  naar maatregelen die er voor zorgen dat de weg elke dag zo efficiënt mogelijk omgaat met de energie die nodig is om bijvoorbeeld de verlichting te laten branden, verkeersinformatie te tonen of het wegdek ijsvrij te maken.

Sociaal Meldpunt en Werkplein

De duurzaamheidsagenda bevat ook projecten op sociaal vlak en op het gebied van kennis, innovatie en onderwijs. Onder de nieuwe participatiewet gaan we dit jaar zoveel mogelijk mensen aan regulier werk helpen. Wethouder Mohamed el Mokaddem: “De doelstelling is dat we dit jaar 180 personen begeleiden naar regulier werk en/of scholing. Ook werken we dit jaar met een regionale  toolkit werkgeversinstrumenten. Hiermee begeleiden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking naar regulier werk te begeleiden.”

 

Greenport Horti Campus

Om het opleidings- en kennisniveau in Westland te versterken is de bouw van de Greenport Horti Campus Westland, de internationale kennis- en onderwijshotspot in de tuinbouw in Naaldwijk, een stap dichterbij gekomen.

Half april hebben vier partijen op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van de nieuwe campus. Gemeente Westland, Lentiz onderwijsgroep, Demokwekerij Westland en Stichting Food & Flower Xperience Center zetten zich gezamenlijk in om een plek te creëren waar bedrijfsleven, scholen en kennisinstellingen elkaar ontmoeten en inspireren.

Aandachtspunten

De duurzaamheidsbenchmark en –balans bevestigt dat Westland op de goede weg is op het gebied van de duurzaamheid. Het onderzoek geeft aan dat het belangrijk is om de zeer gunstige sociale kenmerken van de gemeente zoals de goede onderwijsprestaties, een samenleving waar veel burgers in meedoen, gunstige veiligheidskenmerken etc. vast te houden.

Ook hebben we een aantal aandachtspunten meegekregen. Zo moeten we doorgaan met het omlaag brengen van de CO2- en NOx-emissie en het versnellen van de energietransitie. Ook de geringe ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater, de lage score op bos en natuurlijk terrein en de geringe rol van de creatieve industrie zijn belangrijke aandachtspunten.

Telos

Telos maakt als universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar. Daarbij ligt de nadruk op het ontwerp, de inrichting en de monitoring van duurzame ontwikkelprocessen. Telos doet dit in samenwerking met maatschappelijke partners, in open innovatieprocessen.

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Natuur in park en tuin - Boeklezing door Erik Huisman bij Carma - Assistent Voorman (M/V) - Emmeliene gaat voor jou door het vuur - Zekerheidje voor 2022: de Honselse Feestweek op 22 t/m 25 juni - Medewerker zagerij - Cijfers coronavirus voor donderdag 13 januari - Accountmanager - Twee belangrijke aanwinsten voor Streekmuseum Jan Anderson. - Inkoper - Cijfers coronavirus voor maandag 10 januari - Medewerker Klantenservice - CNC frezer - Sterrenhemel bekijken tot 23 januari - Tankwagen CE chauffeur - Technisch productie medewerkers - Adriaan Dessing Prijs 2022 - C of CE Chauffeurs - Laboratorium medewerk(st)er tuinbouw - Commercieel medewerker binnendienst - Manager Uitvoering en Realisatie - Assistent Locatie Manager - HR-adviseur - Financieel administratief medewerker - Manager Projectenbureau - Stella zoekt Rust zamelt geld in voor de vervolgde kerk - Muziek voor iedereen - Logistiek medewerker glastuinbouw - Calculator/Werkvoorbereider/Planner - Winkelmedewerker (Fulltime) - € 590 miljoen extra coronasteun na directe lockdown - Inschrijving deelnemers Swim - Subsidie voor kleine culturele initiatieven, ook in 2022! - Coördinator Opleidingen - Medewerker personeelsadministratie - Column; Welbehagen? - Voorbereidingen Westerpop 2021 zijn gestart! - Commercial Support - Opbrengst mondkapjes naar Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie - Schilderijenexpositie Westlandse (hobby) schilders in de "Oude Koestal" - Kunstwerk van de maand december: Vallende ruiter - Medewerker zagerij - Woning kopen in het Westland steeds lastiger - Weer meer miljonairs in Nederland - Column; Je kop in het zand steken? - Office Manager - Lynx valt mensen en honden aan bij Nieuwlandsedijk - Expositie bij het RKD: Aelbert Cuyp in Engeland - Huidig college (gemeente Westland) blijft verbazen