32 lintjes in gemeente Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 26-04-2024 11:45 - Gewijzigd op 26-04-2024 22:07

Westland 26.04.2024 update - Burgemeester Arends heeft vandaag 32 Westlanders verrast die zich op bijzondere manier hebben ingezet voor de Westlandse samenleving.


Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen die dit jaar weer met een oranje bustour door de gemeente was. 5 Westlanders werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 27 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De volgende personen (op alfabetische volgorde) kregen een Koninklijke onderscheiding:

Mevrouw M.J. (Marry) van Ark-Schimmel uit Monster
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 1976 een van de initiatiefnemers tot de oprichting van een Westlandse afdeling van Amnesty International. Na de oprichting van de afdeling Monster/Poeldijk heeft zij zich gedurende bijna 50 jaar bestuurlijk en praktisch ingezet voor deze afdeling. Daarnaast is zij sinds 2007 voorzitter van Amnesty International, afdeling Westland. Gedurende 6 jaar (2012-2018) was zij lid van het diaconale team van de Protestantse Gemeente Monster.

De heer A.J. (Ab) van den Berg uit Wateringen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Zette zich ruim 40 jaar vrijwillig in voor Sportvereniging Klein Maar Dapper (KMD). Sinds 1982 leider en trainer van diverse jeugdteams en een dameselftal en lid van de onderhoudscommissie. In 2000-2004 werd het sportcomplex van KMD verplaatst naar de Heulweg in Wateringen en was hij lid van de projectcommissie en de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie en het clubgebouw. Ook leidde hij het jeugdkamp (2003-2022), was voorzitter van de jeugdafdeling (2006-2012) en vanaf 2014 organiseert hij het All Stars Toernooi.

De heer S.C. (Siem) van den Berg uit De Lier
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 1976 actief in verschillende functies (kerkrentmeester, wijkouderling, commissie beheer, catechisatie, jeugdwerk, huisbezoeken, inrichting, onderhoud) voor de Lierse Vredekerk/Domkerk met bouwkundige werkzaamheden in het bijzonder. Vanuit de christelijke organisatie Mano a Mano begeleidde hij bouwprojecten voor een leefbaardere situatie in 2015 en 2020 in een van de armste gebieden van de Dominicaanse Republiek. Daarnaast begeleidt hij sinds 2015 bij Stichting Exodus Nederland een aantal kinderen die hun ouders in detentie bezoeken. Voor Vereniging De Vockestaert stelt de heer Van den Berg zijn grond ter beschikking voor de natuur, biodiversiteit en weidevogels, ter behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland.

Mevrouw A. (Nita) Bijl-van den Berg uit ’s-Gravenzande
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 1985 vrijwillig actief voor verschillende maatschappelijke doeleinden, waaronder voor verschillende collectes en vanaf 1992 is zij vrijwilliger bij het Kinderdienstencentrum (KDC) Zonnehof. Zij helpt bij de begeleiding van de kinderen, met een complexe meervoudige beperking en/of verstandelijke beperking bij het zwemmen en het wandelen en ondersteunt de weekendopvang wanneer kinderen komen logeren in het KDC. Vanaf 1999 zet zij zich in als vrijwilliger bij verzorgingshuis De Kreek, zodat bewoners aan (kerkelijke) activiteiten kunnen meedoen en voor een periode van 19 jaar ondersteunde zij de vakantieweek van jongeren met een lichamelijke en geestelijke beperking én epilepsie bij het toenmalige Epilepsiefonds.

De heer E.R. (Eric) Borggreve uit Wateringen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 2014 bestuurlijk actief (vanaf 2017 voorzitter) voor de Vereniging tot Belangenbehartiging van bungalowpark De Klepperstee, met 122 vakantiewoningen. Gedurende 9 jaar vervult hij de functie van voorzitter van de Culturele Raad Wateringen-Kwintsheul en is sinds 2016 actief voor vrijwilligersorganisatie Vitis Welzijn als bestuurscoach bij de bestuurdersbank en als bezoeker informatief huisbezoek. Sinds 2017 is hij lid van de Raad van Bestuur van Cultuurweb Westland. Gedurende lange tijd actief in de politiek voor de Partij van de Arbeid (PvdA), sinds 2002 tot aan de herindeling naar gemeente Westland (1-1-2004) raadslid voor de gemeente Wateringen en gedurende 9 maanden (2002/2003) lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vier jaar voorzitter van PvdA, afdeling Westland (2004-2008) en wethouder en tevens gemeenteraadslid (1981-1994) voor de gemeente Rheden.

De heer A.E. (Ard) Dekker uit Naaldwijk
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1975 actief op het vlak van schaken en verdiensten om anderen de denksport te onderwijzen. Voor Schaakvereniging Schaakmat zet hij zich bijna 50 jaar in als schaakleider, jeugdtrainer en organisator. Naast het organiseren van jeugdtoernooien, ontwikkelde hij het schoolschaakplan en promootte hij het schaken op Westlandse scholen. De heer Dekker maakte het Westlands Druivenschaakkampioenschap groot en organiseerde acht maal het NAVO-schaakkampioenschap in binnen- en buitenland voor het ministerie van Defensie en de Eerste en Tweede kamer der Staten-Generaal. Vanaf 2008 is hij actief voor diverse werkgroepen voor de Protestantse Kerk gemeente Naaldwijk, als laatste in de functie van coördinator kerkdienstenrooster, en was hij initiatiefnemer en coördinator van een digitale overzichtskaart WestlandWerelds; een document met meer dan 250 organisaties en met dan 1600 (internationale) locaties.

De heer E. (Evert) van den Dool uit De Lier
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Haalt sinds 2003 wekelijks brood en banket bij de lokale bakker om dit in het weekend naar verschillende locaties voor dak- en thuislozen in Rotterdam te brengen. Bij kerkgemeenschap De Ark in Maassluis verzorgt hij sinds 2003 de catechisatie voor de jongeren op een creatieve en kunstzinnige manier en zet zich tevens in voor de vormgeving en de toegepaste kunst binnen het kerkgebouw, zoals de decors bij de adventsprojecten en (bloem)versieringen. Bij Hospice Kuria in Amsterdam klust en kookt hij voor medewerkers en cliënten en voorziet hij het hospice ook regelmatig van verse Westlandse producten uit eigen tuin. Als kunstenaar inspireert hij anderen in zijn atelier, gevestigd in een kas, wat ook een creatieve broedplaats en ontmoetingsplek is voor jonge kunstenaars

Mevrouw D. (Diek) van Drongelen-Sevenhuijsen uit Naaldwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 1970 medeoprichter van en vrijwilliger bij Vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos en vanaf 2010 is zij bestuurslid. Zij hielp bij de verbouwing en inrichting van d'Oude Koestal en bemand als vrijwilliger regelmatig dit bezoekerscentrum en verzorgt de groepsactiviteiten, natuureducatie en seizoenactiviteiten. Van 1972 tot 1982 zette zij zich in als vrijwilliger voor het jeugdwerk in de Heenweg en gedurende 23 jaar (1992-2015) actief geweest voor Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen, afdeling Westland, waarbij zij gedurende 6 jaar een bestuurlijke functie vervulde.

De heer L. (Leen) van den Ende uit Ter Heijde
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Zet zich vanaf 2001 in voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) station in Ter Heijde. Zijn functies waren achtereenvolgens opstapper (2001-2002) en (plaatsvervangend) schipper en stationsmanager tot 2020 en nam deel aan honderden acties. Sinds 2020 is hij helper aan de wal bij het KNRM-station. Mevrouw B.J.M. (Bianca) Gregoire uit Poeldijk Lid in de Orde van Oranje-Nassau Zet zich 15 jaar in voor pleegzorg en vangt in haar huis pleegkinderen op die crisis- langdurig en/of tijdelijke opvang nodig hebben. Daarnaast coördineerde en bemande zij van 1991 tot 2014 de klachten-en informatielijn en de kittencentrale bij Dierenbescherming Westland. Hierbij assisteerde zij de inspecteur bij meldingen van misstanden bij dieren, zette zij zich in bij meldingen zoals katten in bomen, verzorgde zij de jaarlijkse collecte, voorzag in wintervoeding voor dieren zoals zwanen en hielp bij de opvang van weggelopen dieren. In deze periode was ze ook vrijwilliger voor Kids for Animals en verzorgde activiteiten en presentaties op scholen

Mevrouw B.J.M. (Bianca) Gregoire uit Poeldijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Zet zich 15 jaar in voor pleegzorg en vangt in haar huis pleegkinderen op die crisis- langdurig en/of tijdelijke opvang nodig hebben. Daarnaast coördineerde en bemande zij van 1991 tot 2014 de klachten-en informatielijn en de kittencentrale bij Dierenbescherming Westland. Hierbij assisteerde zij de inspecteur bij meldingen van misstanden bij dieren, zette zij zich in bij meldingen zoals katten in bomen, verzorgde zij de jaarlijkse collecte, voorzag in wintervoeding voor dieren zoals zwanen en hielp bij de opvang van weggelopen dieren. In deze periode was ze ook vrijwilliger voor Kids for Animals en verzorgde activiteiten en presentaties op scholen

Mevrouw M.P. (Ria) Harteveld-Lugtigheid uit De Lier
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Zet zich sinds 1990 in voor diverse maatschappelijke organisaties. Gedurende 27 jaar coördineerde zij de collecte van het Diabetesfonds in De Lier. Sinds 2008 verzorgt zij het pastoraal contact namens de Protestantse gemeente De Lier, bezoekt kerkleden en als gastvrouw brengt ze de bloemen rond en schenkt koffie. Sinds 2011 vervult zij een bestuurlijke functie bij het koor Con Amore, ook in die functie zet zij zich in voor de maatschappelijke doelen van het koor en verricht zij veel hand- en spandiensten. In het bezoekwerk voor De Zonnebloem, sinds 2013, is zij actief als gastvrouw bij Zonnebloem-activiteiten van de afdeling De Lier

De heer W.L. (Wim) van Hartevelt uit Wateringen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Begon vanaf 2003 met vrijwillige inzet als buddy bij de Stichting Buddy Netwerk Den Haag. In 2012 is zijn vrijwilligerswerk uitgebreid bij het Mentorschap Haag en Rijn en vanaf 2020 is hij penningmeester voor de bridgegroep Middenoord uit Den Haag. Sinds 2022 begeleidt hij bij dagbesteding Stoer op het woonzorgpark Het Westerhonk houtbewerkingsprojecten voor cliënten met een verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunt hij bij de lessen handvaardigheid en bij de activiteiten in de groentekas en de tuin bij Basisschool De Diamant in Naaldwijk.

De heer P.J.M. (Piet) van der Helm uit Naaldwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 1992 vrijwilliger bij de Adrianusparochie in Naaldwijk en zet zich zowel bestuurlijk in het parochiebestuur als praktisch in met het maken van herdenkingskruisjes, bij de missie-werkgroep, coördinatie vervoersdienst en facilitaire zaken in de kerk. Hij zet zich 25 jaar in voor de Stichting Fuchsia Hobby Club Westland, waar hij sinds 2020 voorzitter is en medeorganisator is van de jaarlijks Fuchsiade. Sinds 2010 coördineert hij de activiteiten rond de druiventeelt en activiteiten en onderhoudt hij de tuin van het Ontmoetingscentrum Pieter van Foreest. Hierbij zorgt hij dagelijks voor de dieren in de tuin in het centrum voor ouderen met dementie of andere geestelijke problemen.

De heer C.L.M. (Clemens) Hoppenbrouwer uit Monster
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bekleedde als lid van de vrijwillige brandweer van 1979 tot 1998 diverse functies waaronder ploegchef en adjunct hoofdbrandmeester. Gedurende 36 jaar was hij bestuurslid bij Stichting De Boetzelaer en was verantwoordelijk voor de vormgeving en de handhaving van het veiligheidsprotocol. Daarnaast adviseerde hij de directeur bij juridische aangelegenheden en stelde contracten op. Vanaf 1997 is hij voorzitter van Stichting Sporthal De Wielepet en beheert de gelijknamige sporthal ten behoeve van de woonkernen Monster en Ter Heijde.

Mevrouw M.M. (Ria) Jongerius-van Holst uit Kwintsheul
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 2008 ouderling voor de Protestantse gemeente De Lichtbron in Wateringen en zet zij zich vanaf 2002 bestuurlijk in voor de Eva Demaya Stichting Nederland, die door acties fondsen werft voor het gelijknamige centrum in Malawi. Hier werken zo’n 60 medewerkers aan gezondheidszorg in een polikliniek, kraamkliniek, zorg voor weeskinderen, beroepsopleidingen en sportcompetities. Zij vervult secretariële taken, verzorgt presentaties voor externe partijen en werft donateurs.

De heer A.J. (Ad) Kessel uit ’s-Gravenzande
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 2001 was hij initiatiefnemer en medeoprichter van Stichting Ouderinitiatief Woonvorm Gehandicapten 's-Gravenzande, waarbij 13 verstandelijk gehandicapten jongeren de benodigde zorg krijgen en zelfstandig kunnen wonen. Hij maakte zich onder andere sterk voor de fondsenwerving rondom de oprichting en onderhield de contacten met de gemeente, de woningbouwvereniging, zorginstelling Humanitas en de architect. De woonvorm De Rederijker werd in 2006 opgeleverd en geopend. Hij is naast zijn bestuursfunctie nog actief als klusjesman en ondersteunt bij de werving en selectie van personeel.

De heer L.S.R.M. (Leon) Koch uit ’s-Gravenzande
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Zette zich van 1985 tot 2000 in als voorzitter van de Stichting Vluchtelingenwerk ’s-Gravenzande. Daarnaast verleende hij gedurende 17 jaar mantelzorg in de eerste graad (partner) en sinds 2016 verleent hij ook mantelzorg in de tweede graad. Ook verleende hij terminale zorg in de periode van 2022-2023. Sinds 2015 is hij mentor van twee personen bij Stichting Mentorschap Haag en Rijn in Den Haag op het gebied van zorg en welzijn. Tijdens zijn werkzame leven startte hij bij 's Heeren Loo de Haagse locatie 'Het Karmijn' op, een woon- en dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking van Surinaamse/Hindoestaanse afkomst.

De heer J.J.M. (Hans) Kok uit Wateringen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 1976 actief voor Stichting Westlands Popcentrum Nederland 3 als barmedewerker, bestuurslid, hand- en spandiensten en inkoopverantwoordelijke en vanaf de oprichting (1978) veelzijdig vrijwilliger voor het jaarlijkse Wateringse muziekfestival Waterpop en verantwoordelijk voor de barplanningen en beveiliging. In 2007 werd hij Prins Carnaval bij Carnavalsvereniging De Jolige Druif, sinds die functie is hij onafgebroken actief gebleven voor de vereniging als organisator van de carnavalsoptocht en drijvende kracht achter de jaarlijkse bezoeken aan verzorgingshuizen. Ook vanaf 2003 bestuurlijk actief bij Volkstuinvereniging Kweeklust, Wateringen.

De heer G.A. (Gerard) Langerak uit De Lier
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Was van 1986 tot 2000 was hij voorzitter van de Winkeliersvereniging 'Samenwerking' De Lier en behartigde de belangen van de winkeliers en ontwikkelde diverse ideeën voor een aantrekkelijke winkelstraat. Hij is 40 jaar vrijwilliger bij de Domkerkgemeente De Lier als voorzitter van de Kerkenraad (2010-2014), wijkouderling (2002-2010), lid van de commissie Kunst in de kerk (2007-2016) en lid van de stedenbandcommissie Rodewisch. Sinds 2000 organisator/stimulator/collectant van/voor het zendingswerk in Sri Lanka, onderdeel van de Protestantse Gemeente De Lier en de laatste negen jaar organiseert hij als voorzitter-secretaris van de PCOB De Lier activiteiten voor ouderen.

De heer A.J. (John) van der Meer uit De Lier
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 1985 vrijwilliger van het Rode Kruis afdeling Westland als E.H.B.O.-instructeur, verzorgt hij de reanimatielessen en is hij lid van de Districtswerkgroep Opleidingen Haaglanden. In de periode tussen 2004 en 2022 was hij onder meer jeugdcoördinator, waar hij de bovenbouw van basisscholen bezocht en EHBO-wedstrijden organiseerde. Ook verzorgde hij reanimatielessen en ondersteunde hij bij bloeddonoravonden en begeleidde hij meermaals op de Henri Dunant-boot. Gedurende 15 jaar heeft hij jaarlijks de rol van Sinterklaas gespeeld bij Verpleeghuis De Naaldhorst/De Hooge Tuinen.

Mevrouw M.M.H. (Helma) van Niekerk-van Marrewijk uit Honselersdijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 2004 vrijwilliger bij en bestuurslid (2012-2022) van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad in Honselersdijk en onafgebroken actief voor jong en oud. Zij is bestuurslid van de Vormselwerkgroep, voorzitter van de 2-jaarlijkse kerkenveiling, het parochiefeest en organiseert het jeugdkoor vanuit de basisschool. Sinds 2019 is zij vrijwillig actief bij de maandelijkse lunch van Buurtrestaurant Bij Mekaar. Daarnaast is zij sinds 2000 mantelzorger voor haar ouders, schoonouders en een ouder echtpaar in Honselersdijk.

De heer C. (Kees) Nowée uit ’s-Gravenzande
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Heeft zich sinds 1974 veelzijdig ingezet ten behoeve voor de samenleving, waarbij de nadruk ligt op zijn bestuurlijke inzet waardoor anderen kunnen sporten op het gebied van voetbal (SV en VV ’s-Gravenzande), schaatsen en shorttrack (Hardrij Vereniging Den Haag Westland, HVHW). Gedurende 35 jaar had hij een bestuurlijke functie bij de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsrijders Bond) op internationaal niveau en zette zich in voor de schaatssport, in het bijzonder voor het shorttracken. Gedurende 25 jaar (1980-2005) vervulde hij de functie van administrateur/penningsmeester voor Wijkcentrum De Brug en de bazaar van de Hervormde Gemeente in ’s-Gravenzande. Sinds 2017 onderhoudt hij de tuin bij Hospice Beukenrode.

De heer W.W.A. (Walter) Olsthoorn uit Naaldwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is vanaf 1994 medeoprichter, bestuurslid en vrijwilliger bij Biljartvereniging Het Groene Hart in Naaldwijk. Hij was de eerste jaren secretaris en zette zich vervolgens op allerlei vlakken in onder andere als wedstrijdleider. Ook begeleidde hij de verhuizing, zat in de nieuwbouwcommissie en werd beheerder van het nieuwe pand met 10 biljarttafels en een ontmoetingsruimte. Vanaf 2023 verzorgt hij ook de vogelvolière in de Beleeftuin van Pieter van Foreest, verpleeghuis De Hooge Tuinen.

De heer J. (Joop) van Rossem uit Monster
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Zet zich sinds 1992 in voor geestelijke verzorging en welzijn, in het bijzonder aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, als bestuurslid van en vrijwilliger bij de Kontactraad; een samenwerkingsverband tussen PKN kerken Westland, oudervereniging Sien en 's Heeren Loo Het Westerhonk. Gedurende 5 jaar (1995-2000) bekleedde hij de voorzittersfunctie van Myosotis Westland, die vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert en begeleidt. Sinds 2004 is hij veelzijdig vrijwilliger voor de Oude Kerk en vanaf 2015 vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Westland en coördineert het fietsproject. Daarnaast afgevaardigde naar het Diaconaal Platform, verzamelt en vervoert hij het speelgoed voor de speelgoedactie en helpt hij als arbeidscoach werkzoekende statushouders. Vanaf 2020 actief als chauffeur en begeleider bij het WerkPalet, deze organisatie faciliteert dagbesteding en maatschappelijke stages voor mensen/jongeren met een verstandelijke beperking.

Mevrouw G.M.C. (Gerda) Schoenmaker-Kuijpers uit Kwintsheul
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is vanaf 1972 collectant (1972-2002) voor en collectecoördinator (2002-2022) bij de KWF Kankerbestrijding. Deze werkzaamheden hebben zich uitgebreid met de functie van coördinator van het collecteteam in Kwintsheul. Daarnaast bleef zij ook zelf de collectes lopen. Sinds 1998 zet zij zich vrijwillig in bij Bibliotheek Westland en als hulpouder van Basisschool Andreashof en als sleutelhouder van de school, bij alarmering of calamiteiten (dag-en-nacht) is zij bereikbaar. Daarnaast is zij jaarlijks vrijwilliger tijdens het Varend Corso, bij de corsoboot van de kern Kwintsheul. Al 15 jaar zet zij zich in voor HV Quintus bij de kaartverkoop, bardienst, als scheidsrechter en omroepster/speaker tijdens (inter)nationale wedstrijden.

Mevrouw L.M. (Linda) Slaghuis-Vellekoop uit Naaldwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 2008 vrijwilliger bij, medeoprichter en voorzitter (2013-heden) van de Stichting ALS Westland en zet acties op ten behoeve van de bekendheid van de ziekte en de fondsenwerving voor de Stichting ALS Nederland. Zij is de drijvende kracht achter de tweejaarlijkse A Local Swim in De Lier. Daarnaast speelde zij in 2011/2012 een coördinerende en regisserende rol bij de organisatie van de Westlandse Ride for the Roses, welke een recordopbrengst heeft opgeleverd. Gedurende 3 jaar (2007-2009) vervulde zij een zeer intensieve rol als mantelzorger.

Mevrouw M. (Monique) van der Steen-van den Akker en de heer J.W. (Willem) van der Steen uit ’s-Gravenzande
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Echtpaar Van der Steen vangt sinds 2004 meerdere pleegkinderen op voor zowel langere als kortere perioden, eerst in hun eigen huis en vanaf 2011 in een gezinshuis ‘Mi Casa Su Casa’ in 's-Gravenzande. In totaal hebben zij 39 kinderen opgevangen zowel in crisissituaties als kort- en langdurende opvang voor kinderen die door een lichamelijke of verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn.

De heer A.C.M. (Aad) van der Valk uit Poeldijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 1978 vrijwillig actief voor de Westlandse samenleving en begon bij Voetbalvereniging Verburch als trainer, coach/leider en kampleider van een jeugdteam. Daarnaast heeft hij het initiatief genomen (2008-2012) om met het kantinebeheer van Omnivereniging Verburch een professionaliseringsslag te maken. Gedurende 30 jaar heeft hij jaarlijks de rol van Sinterklaas gespeeld op een basisschool in Naaldwijk. Sinds 2011 is hij bestuurlijk actief voor diverse regionale maatschappelijke organisaties (Ride for the Roses, Westlandse Ride, Jong Talent Westland en Stichting Leergeld Westland). Al deze organisaties zetten zich in voor jongeren en kwetsbaren in de samenleving. Vanaf 2017 is hij voorzitter van het Programma Beleidsbepalend Orgaan voor de regionale omroep WOS.

Mevrouw J.A.M. (Marjoke) Ton-Koene uit De Lier
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Zet zich sinds 1998 in als voorzitter van de activiteitencommissie van Winkeliersvereniging De Lier. Het betreft het organiseren van activiteiten in het dorp De Lier, zoals Halloween, Pasen, Vaderdag, Moederdag, Winterwonderland en het grote Sinterklaasfeest. In 2018 en 2023 stak zij vele uren in de totstandkoming van de Bedrijven Investeringszone (BIZ). Vanaf 2013 werft zij sponsoren/geld om optredens te organiseren in verzorgingshuizen en zorgcomplexen en bij lokale evenementen als pr-functionaris bij Koor De Tiereliers.

De heer A.C.W. (Ton) van der Valk uit Monster
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is ruim 50 jaar actief geweest voor Scouting Poeldijk, vooral voor hand- en spandiensten, kluswerkzaamheden en als chauffeur. Gedurende verschillende perioden heeft hij een bestuursfunctie vervuld, waaronder 16 jaar als voorzitter bij de Schietvereniging Monster, en ondersteunt bij de activiteiten, onderhoudt het terrein en begeleidt jong talent. Sinds 2005 is hij vrijwilliger bij de RKH Machutuskerk in Monster en onderhoudt hij de begraafplaats, is drager, collectant en lid van de bloemengroep waarvoor hij ook de inkoop verzorgt. Vanaf 2017 zet hij zich in als buschauffeur op de door hem gehuurde touringcar voor dagtochten en activiteiten om mensen die hiertoe niet in gelegenheid zijn een dagje weg te gunnen. Sinds 2000 is hij verkeersvrijwilliger bij de OJOS-avondvierdaagse in Monster en heeft oog voor zijn medemens in het appartementencomplex De Masemude waar hij nu vijf jaar woont door allerlei activiteiten te organiseren of hulp aan te bieden.

De heer P.A.M. (Piet) de Vreede uit Naaldwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Is sinds 1959 actief bij Zangkoor Deo Sacrum, onder meer als bestuurslid en penningmeester. Met zijn bestuurstaken en de organisatie van de zomerkampen van het kinderkoor leverde hij een bijdrage waardoor velen hun hobby met plezier konden uitoefenen. Daarnaast was hij actief als penningmeester bij de Vereniging van Eigenaren op de Jan Barendselaan in Poeldijk en is hij als sinds 1986 vrijwilliger bij het Diabetes Fonds in de organisatie van de lokale collecte. Met zijn financiële en boekhoudkundige kennis is de heer De Vreede ook jaren een belangrijke vrijwilliger geweest voor de Bartholomeusparochie en helpt hij sinds 2016 als budgetcoach bij Vitis Welzijn om mensen het overzicht te geven in hun financiële uitgaven. Sinds 2019 is de heer De Vreede ook betrokken bij KBO Poeldijk als penningmeester en verzorgt hij de financiële administratie, vertegenwoordigt hij de KBO bij overkoepelende overleggen en helpt hij leden bij hun belastingaangifte. Sinds 2022 zit hij als penningmeester in de VvE van het appartementencomplex Sterrenzand in Naaldwijk.

Reacties (7 reacties geplaatst)

Bedankt voor je genuanceerde mening,
@Kees! Natuurlijk is het vol. We hebben een teveel aan auto's, fatbikes, varkens, kippen, koeien, mest ( van varkens, kippen, koeien) bestrijdingsmiddelen,
CO² -uitstoot, fijnstof, plastic, uitzonderingsregels voor boeren en tuinders (die pakken 60 % van het EU-geld), decentralisatie, reaguurders, geschifte influencers, fake news, Westlandse agressie/ verongelijktheid en vooral te weinig ruimte. Ruimte in de letterlijke zin van het woord, o.a. om te wonen. En wie heeft die ruimte nu?
Daar zijn ze weer de boeren en tuinders. Die bezitten ongeveer 60% van het oppervlak van Nederland. Moet Geert Wilders daar niet eens over praten met zijn trouwe fan Caroline?
Het is vol! en er gaat zeker op een gegeven moment iets gebeuren daar hoef je geen Jomanda voor te zijn.
Leon Koch had er eigenlijk wel 2 verdiend.
Jos, mensen zoals Leon ,zetten zich vrijwillig in voor mensen die het nodig hebben.
Beter als hier roepen vol is vol en niets doen.
Wat is de waarde, meerwaarde van zo'n onderscheiding misschien verdient Harry van westlanders.nu wel een onderscheiding...
er ontbreken meerdere namen!
Vooral Leon Koch springt er voor mij uit.
Die weet dat je niets opschiet met blinde vreemdelingenhaat.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Optredens 14-15 juni Ernie Toppin in Rotterdam - Zaterdag 20 juli schaak -/damfietstocht door Westland - Themabijeenkomst ‘Kanker en alleenstaand’ bij Carma - Tentoonstelling Helmen vol Verhalen - Westlandse Veteranendag op 15 juni - Feestweek Kwintsheul van 11-15 juni - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek op 22 juni - International Summer Music Festival Westland 2024 - Deze week excursies over mussen en gierzwaluwen - Sterrenhemel bekijken tot zondag 16 juni - Gezinsexcursie leven in het Water - Westlandse scholieren exposeren in KunstHalte 6 - Langste climate chain ooit langs de Nederlandse kust - Verkoop planten en bloemen voor Avavieren - Traineeship Tuinbouw - Activiteiten in Ter Heijde in juni, juli en augustus - Informatieochtend ‘Medische lingerie, protheses en badkleding’ bij Carma - Junior Financial Controller - Tiny House festival “De Kluit Karavaan” - Derde TenTuinstelling op 24 augustus in Maassluis - Magazijnbeheerder/ Baliemedewerker - Geerten Liefting geeft orgelconcert in Maassluis - Processie over Schelpenpad Lambertuskerk - Vroege-Vaderdag-Vogelexcursie Kraaiennest - Huttenbouwen 2024 komt er weer aan! - Carwash Westland viert haar 13e verjaardag met 25% bonus! - Horeca Toppers Gezocht - Muziekinstrumenten uitproberen bij Muziekmeesters - Feest voor mensen met een beperking op 6 juli - Zomerwandeling in het Staelduinse Bos. - Grote artiesten op splinternieuw Festival “Dagje Outsiders” in het Zuiderpark! - Fietsen tijdens het Open Tuinenweekend op 15 en 16 juni - Kan een iPhone worden gehackt? De meest voorkomende mythes ontkracht - Westland Verstandig op bezoek in moestuincomplex “Ons kastuintje” in Kwintsheul - Productiemedewerker omgeving Oegstgeest - Expositie ‘Groene Impact” in de Hofboerderij - Allround medewerker met coördinator skills - KNRM-wandelroutes en informatieborden bij reddingstations - Parttime bezorger gezocht! - Ruim € 5 miljard steun aan Oekraïne in 2023 - Sharon Schouten fotografie 3 keer genomineerd voor Bruidsfoto Award 2024 - Bij2dehandje 1e in Westland bij Modewinkel Awards - Pinksterquiz na Kerst en Pasen - Medewerker Werkplaats - Wat betekent Hemelvaartsdag eigenlijk? - Tip: Aiko 455Wp zonnepanelen superdeal bij Recharged - Teamleider Logistiek Nachtdienst - Productiemedewerker fulltime - 3 veelgestelde vragen over de zakelijke autoverzekering