Ongelijke strijd in dossier moskee

Geplaatst door Westlanders.nu op 27-11-2012 11:16 - Gewijzigd op 27-11-2012 11:40

Naaldwijk 27.11.2012 - Voor de buurtbewoners van de wijk Lage Woerd te Naaldwijk breken spannende dagen aan. De wethouder heeft namelijk meegedeeld dat hij van plan is op woensdag 28 november 2012 de koopovereenkomst te tekenen...  

voor de verkoop van de Boemerangschool aan de vereniging Almouwahidin. Het is voor de buurtbewoners dus nu ‘2 voor 12’. Alleen dan niet met Astrid Joosten (VPRO), maar met Coby Gardien (LPF Westland), die de bewoners met raad en daad bijstaat in de ongelijke strijd.

Het is een ‘strijd’ tussen een wethouder en zijn ambtenaar enerzijds, een rustige woonwijk met rustig doorsnee bewoners anderzijds, en daar tussenin de raadsleden.
De wethouder en zijn ambtenaar hebben dit dossier al 10 jaar op hun bureau liggen en doen er alles aan om dit ‘hoofdpijndossier’ snel van tafel te krijgen. Waarnodig worden randvoorwaarden uitgerekt of anders geïnterpreteerd.
De wijk Lage Woerd spreekt openlijk haar zorgen uit over onder andere de te verwachte extra verkeersbewegingen en parkeerproblematiek, door grote toevoer van personen en auto’s.
En de raadsleden stemmen tot nu toe steeds in met de vestiging van een moskee in de Boemerangschool, terwijl diezelfde raadsleden in 2010 nog fel tegen de vestiging van een moskee in de woonwijk Hoogeland waren.

“Het verbaast ons erg dat in de haast een vrije interpretatie wordt aangehouden voor draagvlak. En dat er een draai wordt gemaakt, als het gaat om het standpunt een moskee niet in een woonwijk te vestigen. Op deze manier is en blijft het een ongelijke strijd”, aldus het buurtcomité.

Burgers niet alleen stemvee

LPF Westland heeft voor de raadvergadering van dinsdag 27 november 2012 het onderwerp nogmaals op de agenda laten zetten. Dan zullen de heren en dames van de raad nogmaals gevraagd worden hun standpunt over de voorgestelde locatie te heroverwegen, want gebleken is dat:

  1. draagvlak niet bestaat in de wijk, dit wordt bevestigd door de gemeente in een brief van 20 november 2012 aan de omwonenden (motie 23 juni 2010).
  2. de verkoop van de school, een aanzienlijk perceel in het centrum van Naaldwijk niet volgens artikel 26 van Grondbeleid van de Gemeente Westland verloopt (brief 20 november 2012).
  3. vernomen is tijdens een gesprek met de wethouder (19 november 2012), dat de Boemerangschool te groot is voor de huidige vereniging.


Het buurtcomité vraagt - namens alle omwonenden van de Boemerangschool - de raadsleden zich daarom nogmaals te buigen over dit dossier. Het is tijd voor een ‘second opinion’, want burgers zijn er niet alleen voor ‘stemvee’ tijdens de verkiezingen, maar zij willen ook graag een stem in de periode erna.


Motie gebedshuis van Westland Verstandig als bedoeld in artikel 40 lid 1 en 6 RvO

De Raad in vergadering bijeen op 27 november 2012;

OVERWEGENDE:

dat de Gemeente Westland voornemens is een koopovereenkomst aan te gaan met de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Almouwahidin gevestigd te Naaldwijk met betrekking tot een perceel grond aan de Van der Doortogenstraat nr. 21 te Naaldwijk ter grootte van ongeveer 2.249 vierkante meter;

dat best wel veel ophef bestaat omtrent vorengenoemde koopovereenkomst en met name buurtbewoners zich ongerust maken over de wijze van gebruik zoals deze door de koper van het perceel en de daarop aanwezige opstallen gemaakt gaat worden;

dat de indieners van deze motie van oordeel zijn dat de Gemeente in de koopovereenkomst verplichtingen moet opnemen waarvoor het verkochte perceel en het daarop gevestigde schoolgebouw kunnen worden gebruikt;

dat in het thans voorliggende koopcontract vage artikelen zijn opgenomen die te weinig houvast gevendat in de koopovereenkomst voor zoveel wettelijk toegestaan, bepalingen moeten worden opgenomen die waarborgen dat het gebruik als gebedsruimte aan inrichtings- en gebruiksregels gebonden wordt;

dat zonder uitputtend te zijn gedacht kan worden aan het navolgende:

-          Bij wege van kettingbeding afspreken dat het huidige schoolgebouw voor wat betreft de vorm aan de buitenkant intact blijft. Ook bij eventuele nieuwbouw nu of op termijn zullen de contouren van het huidige gebouw intact moeten blijven. Nimmer zal een gebouw mogen worden gerealiseerd hetgeen de uiterlijke kenmerken van een moskee heeft. Dit beding geldt derhalve voor de kopende vereniging alsmede al haar rechtsopvolgers onder bijzondere en/of algemene titel;

-          In de overeenkomst wordt vastgelegd dat sprake is van een kleinschalige gebedsruimte waarin gebedsdiensten in de strakke zin van het woord worden gehouden en voorts die activiteiten worden ontplooid zoals die thans ook in het huidige gebouw van de vereniging in het zogenaamde Tramhuisje plaatsvinden. Expliciet wordt vermeld dat geen internationale imamopleiding/landelijke opleiding danwel internaatsfunctie in de gebedsruimte zal plaatsvinden. De gebedsruimte zal beperkt van omvang blijven en zal derhalve geen regionaal karakter gaan krijgen;

-          In de gebedsruimte zal voor 170 gebedsgangers plaats zijn. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein zal op die 170 personen gebaseerd zijn;

-          Het schoolterrein wordt als parkeerplaats ingericht voor tenminste 34 auto’s. Auto’s bestemd voor de gebedsruimte zullen in beginsel op die parkeerplaats worden neergezet;

-          Het huidige en eventuele toekomstige gebouw zullen niet voorzien worden van uiterlijke kenmerken van een gebedsruimte;

-          De huidige ingang van het gebouw dient gehandhaafd te blijven;

-          Voorzieningen zullen worden getroffen dat alle activiteiten binnen het gebouw plaatsvinden;

-          Voorzieningen zullen worden getroffen dat auto’s en bezoekers van de gebedsruimte niet door de Lage Woerd zullen gaan rijden;

-          De activiteiten in de gebedsruimte zullen zijn gericht op gebedsdiensten voor de hiervoor genoemde 170 leden/gebedsgangers, huiswerkbegeleiding, het geven van Nederlandse en/of Arabische les en integratieactiviteiten voor de leden van de vereniging en hun gezinsleden;

Voorts zouden wij gaarne zien dat naast deze bepalingen Uw College toezegt dat één jaar na ingebruikname van de gebedsruimte de Gemeente overleg voert met de omwonenden en de vereniging en beziet of de verkeersveiligheidssituatie afdoende is, de hulpdiensten op afdoende wijze hun werk kunnen verrichten, of er maatregelen nodig zijn voor de speeltuin naast de school, de parkeergelegenheid van 34 plaatsen afdoende is en er geen hogere parkeerdruk terplaatse plaatsvindt.

MET HET EERBIEDIG VERZOEK:

dat Uw College alsnog overgaat tot het opnemen van voorgenoemde redelijke condities in de koopovereenkomst en voorts Uw College bereid is toe te zeggen één jaar na de ingebruikname van de gebedsruimte de hiervoor genoemde evaluatie uit te voeren en daarover overleg te voeren met de vereniging en de omwonenden.

De fractie van Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Overheidsoverschot eerste helft 2022 deels door aardgas - Beukenrode zoekt vrijwilligers - Collegewerkprogramma begroting 2023. Een voorzichtige start met lichtpunten! - Boerenoogstfeest op zaterdag 8 oktober - Week tegen pesten start op 25 september - Bijeenkomst voor hoogbejaarde senioren op 29 september - Leven in de bodem - Natuurcafé Vogeltrek in het Staelduinse Bos - Reünie scouting Kwintsheul tijdens 75 jarig jubileum - Oefening cavalerie voor Prinsjesdag - Nederlands Werelderfgoed in de Van Nellefabriek - Koffieconcert in de Hofboerderij - Dubbelconcert Rotterdam aan Zee en Ooijse Toekomst - Kinderopvangtoeslag voor werkende Oekraïense ontheemden - Bijeenkomst Werk en Kanker - Manager HR (24-28) - Voorronde ONK Poker in Monster - Halve marathon van Monster op 19 november - Meld je aan als thuiskok en kook écht het verschil voor een buurtgenoot! - Chr. Gemengd koor “Immanuel” zoekt nieuwe zangers en zangeressen - Binnendienstadviseur zakelijk - Openingstijden van d' Oude Koestal - € 1 miljoen steunregeling voor Oekraïense kunstenaars - Marketing- en Communicatiemedewerker - Straattheaterfestival Westland op verrassingslocatie - Oliebollen bij 28 graden - Van der Voort organiseert ‘Open Banendag’ op locatie - Allround horecamedewerker - Logistiek Medewerker Bloemenveiling - Logistiek medewerkers opgelet! - Back Office Coördinator - Rijksmonument de Arcade van ondergang gered! - Assistent Accountant MKB - Logistiek Administratief Medewerker - Bedrijfsarts - Expediteur import en export - Productieleider - Notarieel Secretaresse - Alles wat je moet weten over Solana - Recruitment Consultant - Financieel Medewerker - Junior Accountmanager - Assistent Proces Manager - Project Engineer (fulltime) - Junior Controller - Villa Bijzonder voor iedereen - Panelenbouwer - Nieuwbouw 'De Houve' Maasland stap dichterbij - Shop Manager