Column; Tekort?

Hans van den Berg

Column; Tekort?

's-Gravenzande 24.02.2020 - Dát is nogal een dingetje, zegt men tegenwoordig; en ook om over te schrijven!

Als welvarend Nederland behoren we tot de top van de meest welvarende landen. En toch, we hebben grote tekorten, op verschillend gebied.

Vooral het tekort aan woningen is zorgelijk te noemen; jongeren, maar ook ouderen komen steeds meer voor het feit te staan dat er geen huizen beschikbaar zijn. Nu ook het stikstofprobleem zich laat gelden wat betreft bouwvergunningen, kan het tekort nog jaren aanhouden. Daarnaast speelt ook nog een belangrijke rol de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en van echtparen die uit elkaar gaan, en dus ook een extra huis nodig hebben! Een groot deel van de Tweede kamer stelt voor om een aparte minister van huisvesting aan te stellen om dit ' grootste probleem van ons land' aan te pakken,' zo werd vorige week bekend.

Evenzo is het tekort aan leerkrachten in het onderwijs een groot probleem geworden; steeds weer worden kinderen naar huis gestuurd omdat er niemand is die hen kan onderwijzen! Gepensioneerden kunnen nog tot in hoge ouderdom van nut zijn, als ze dat willen! 

Ook de vacatures in de zorg is een hoofdpijndossier geworden voor onze regering; een tekort van honderdduizend zorgverleners dreigt voor de komende jaren! De meeste mensen willen blijven leven, ook al worden ze als maar ouder! En de mogelijkheden daartoe zijn ruimschoots aanwezig, maar dat vraagt om heel veel verzorgenden, en ook, helaas, meer handen aan het béd!

Maar er is ook een tekort aan orgaandonoren; en persoonlijk kunnen we ook tobben met tekorten, financieel, al lastig genoeg, maar ook lichamelijk. Een vriend van mij heeft een tekort aan witte bloedlichaampjes en bij mijzelf bemerk ik dagelijks een tekort aan longinhoud. En zo zijn er velen die lichamelijk lijden aan gebreken, veroorzaakt door een tekort! De medische wetenschap is ver gevorderd in haar kunde om mensen langer te laten leven, maar aan de problemen die daarbij kunnen ontstaan is af te lezen dat het hier, in dit tijdperk, behelpen blijft!

Kortom, het is nogal een dingetje; heb jij van álles voldóénde?

Ik wil, zoals altijd, de Bijbel erbij betrekken, het Boek van God dat een Leiddraad voor ons leven wil zijn. Israel trok eeuwen geleden naar het land dat zij nu bewonen; onderweg in de woestijn was er nogal eens wat. Ze murmureerden als er tekort was aan water, aan brood of vlees. Maar telkens voorzag God en gaf water uit de rots, Manna als brood uit de hemel, en vlees? Daar twijfelde Mozes zelfs aan, hoe dáár in voorzien moest worden voor een paar miljoenmensen! "Kunnen dan voor hen zoveel stuks kleinvee en runderen geslacht worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? [Num. 11:22] Toen vroeg God hem, nadat hij toch al zóveel wonderen had gezien: " Is de hand van de Heere te kort? [Num.11:23] Met andere woorden: na alles wat Ik gedaan heb, twijfel je daar aan? Uiteindelijk kwamen er zóveel vogels dat ze een maand vlees konden eten, "tot het hun neus uitkwam en ze er van walgden."  [Num. 11]

In datzelfde Boek wordt raad gegeven aan jou en mij en iedereen, ook aan koningen en overheden. De apostel Jacobus geeft het eenvoudig aan: " Als iemand van u in wijsheid  tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft." [Jac.1:5] God om wijsheid vragen, je afhankelijk van Hem opstellen, dán zet je de eerste stap naar de oplossing! Dat geldt voor jou en mij, én voor onze volksvertegenwoordiging! Ook bij alle tekorten die er nu zijn! Aan God zal het niet liggen! Maar willen we erkennen dat wij Hém nódig hebben, voor dit leven hier, en het leven straks, als wij déze periode met al zijn tekortkomingen afsluiten?

Onze Schepper weet als geen ander wat we werkelijk nodig hebben, voor nu, maar vooral ook voor straks. Daarom kwam Jezus; Hij zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben." [Joh.10:10] Jezus kwam om onze onoverkomelijke tekorten die wij tegenover God hebben, op te heffen! En dát heeft Hij gedaan door voor ons aan het kruis de straf te dragen, die wij állemáál verdienen! Als we dát geloven en dankbaar aannemen, dan wacht ons een eeuwig overvloedig leven!  Wat een belofte! Betekent dit dan dat een christen geen problemen zal ondervinden, geen tekorten meer zal hebben?

Dat zou ik niet durven zeggen, ik denk dat een christen juist problemen gaat krijgen! Maar als we Jezus toebehoren, dan mogen we er op rekenen dat Hij er bij is, ook als we die problemen en tekorten ondervinden in dit onvolmaakte leven, hier. Gods beloften zijn betrouwbaar; dat heeft Hij betoond in de loop van de geschiedenis en dat zal voor eeuwig zo zijn! En, Hij laat het de apostel Paulus met ons delen: "Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden." {Rom. 18:8]

Dat mag ons vertroosten, maar zéker ook de miljoenen christenen die om hun geloof in Jezus verdrukt en vervolgd worden! Één ding is zéker, en dat geldt voor hen en voor jou en mij die Jezus als Verlosser en Redder hebben aangenomen:  Het mooiste moet nog komen!!  Maranatha, Here Jezus, kom spoedig! Dán zal er geen enkel tekórt meer zijn!!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Natuurcafé op 24 juli bij Melarium Meer info - Aftrap WestlandOntmoet op 16 juli Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info