Column: Veilig?

Hans van den Berg

Column: Veilig?

's-Gravenzande 01.05.2018 - Het is een onderwerp dat de wereld bezighoudt; in het klein en in het groot, en élke dag! Ik werd er bij bepaald toen ik onze jarige koning

met zijn familie zo onbevangen zag rondlopen en handen schudden langs al die feestende mensen. Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis en naar mijn mening uniek in de wereld! Je kunt je afvragen of zoiets nog wel verantwoord is in een wereld als de onze. Maar dat zullen de betreffende instanties ook wel doen; volgens het Republikeins Genootschap kost de  beveiliging van zo'n koninklijke verjaardag een miljoen euro's!

Veel kwalijker is het dat in ons vrije land nog elke dag Joodse scholen, crèches  en synagogen beveiligd  moeten worden in de grote steden, en dat daar ook het dragen van een keppeltje niet zonder risico is! In Duitsland is het al zover gekomen dat de Joodse Raad de Israëliërs heeft ontraden om nog een keppeltje te dragen! Een veeg teken op een moment dat we weer op het punt staan om stil te staan bij wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding die daarop volgde. Waakzaamheid is meer dan ooit een must in een tijd waarin onveiligheid zich als een virus verspreidt, makkelijk gemaakt door onze o zo geprezen open grenzen!

Maar wat is er nog wel veilig, bijvoorbeeld in ons eigen wereldje? Zoals we vandaag konden horen ligt zelfs de administratie van de tandartsen op straat, en daarmee ook de gegevens van de cliënten! Hacken, datalekken, cyberaanvallen, het kan ons allemaal overkomen in de digitale wereld.

En wat dacht je van de kluisjesroof in Oudenbosch? Notabene bij de Rabobank, terwijl je toch denkt dat al je schatten dáár wel veilig opgeborgen zijn, in je kluis! En de verdachten zijn beveiligers van diezelfde bank! Nou ja, kan het nog gekker?

Op de hele planeet gebeuren er dingen waardoor je je niet veiliger gaat voelen. Het Midden Oosten is een tikkende tijdbom; oorlog in Syrië en een toenemende bedreiging van Israel door Iran. Een derde wereldoorlog zou zo voor de hand kunnen liggen als grootmachten als Amerika en Rusland, en ook Turkije en andere moslimlanden daarin betrokken raken.

Bij alle sombere vooruitzichten was er ook een lichtpuntje in deze dagen. De beelden die we zagen van de leiders van beide Korea's verraste iedereen, en de plannen die bekend werden gemaakt geven weer een sprankje hoop! Maar het zal ten slotte geen blijvende verbetering brengen op deze planeet.

Deze wereld is niet de wereld die God bedoelde, toen Hij scheppend sprak en gebood. Toen de mens niet luisterde naar Gods raadgevingen ging het mis; het kwaad kwam in de wereld en daarmee ook de onveiligheid! Sindsdien is er de duivel die door mensen heen de dingen verziekt. Maar God houdt vast aan Zijn oude plan: een veilige volmaakte aarde waarop gerechtigheid woont! Daarom kwam Jezus, Zijn Zoon, om de straf voor elk mens te dragen!

Hij stierf aan het kruis, stond op en overwon daarmee de macht van satan! Ieder die dát gelooft en Hem aanneemt als Heiland en Verlosser belooft Hij een veilig en eeuwig bestaan op een nieuwe aarde, zónder duivel, dus zónder ellende, oorlog, ziekte of verdriet! Dan zullen dieren elkaar ook niet meer verslinden, maar het groene gewas eten, zoals vroeger. [Gen.1:30] Want het is ónnatuurlijk om elkaar op te eten, net zoals het abnormaal is dat wij elkaar vermoorden en dwarszitten! Dát is nooit de bedoeling van onze Schepper geweest, en je kunt er zéker van zijn dat dát straks allemaal over en uit is, eens en voorgoed! Man, wat kan ik daar naar verlangen!

En weet je, op die nieuwe en veilige aarde is er ook plek voor JOU! Door Jézus alleen! Door ons aan Hem volledig en persoonlijk toe te vertrouwen verwerven we een plekje op die perfecte aarde, die er eens al eens was en straks opnieuw en voorgoed gevestigd wordt! Dan zal niemand het ooit meer verpesten; de duivel is dan voorgoed afgevoerd en kan geen mens meer beïnvloeden, Jezus zal in ons midden zijn en God Álles in allen!  Tot zolang zegt God tegen ieder op deze onveilige aarde: ‘Wie schuilt bij de Allerhoogste God kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem en haar.”[Ps. 91:1, het Boek]

En Jezus belooft: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij of zij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?  [Joh.11:25-26] Heb je al antwoord gegeven op Zijn vraag, of twijfel je nog aan Hem? Bij alle onzekerheid op deze wereld is er één ding zéker: “het is veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart!”   Daarom, kies nu voor eeuwige veiligheid , dan zit je voor altijd safe! Hij strekt al heel lang Zijn armen naar je uit!

Veilig in Jezus’ armen

1  

Veilig in Jezus’ armen

 

veilig aan Jezus’ hart;

 

dáár in zijn teer erbarmen,

 

dáár rust mijn ziel van smart.

 

Hoor, ’t is het lied der eng’len,

 

zingend van liefd’ en vreê,

 

ruisend uit ’s hemels zalen,

 

over de glazen zee.

 

Veilig in Jezus’ armen,

 

veilig aan Jezus’ hart;

 

dáár in zijn teer erbarmen,

 

dáár rust mijn ziel van smart.

  

 

2  

Veilig in Jezus’ armen,

 

vrij bij mijn Heer en Borg,

 

vrij van ’t gewoel der wereld,

 

vrij van verdriet en zorg;

 

vrij van de vrees en twijfel,

 

vrij van der zonden macht;

 

nog slechts een weinig lijden,

 

nog slechts een korte nacht.

 

Veilig in Jezus’ armen,

 

vrij bij mijn Heer en Borg,

 

vrij van ’t gewoel der wereld,

 

vrij van verdriet en zorg.

  

 

3  

Jezus, mijn dierb’re toevlucht,

 

Jezus, Gij stierf voor mij!

 

Dat op die rots der eeuwen,

 

eeuwig mijn hope zij.

 

Heer, laat mij lijdzaam wachten,

 

totdat het duister vliedt,

 

en ’t oog aan gindse kusten

 

uw heillicht gloren ziet.

 

Jezus, mijn dierb’re toevlucht,

 

Jezus, Gij stierf voor mij!

 

Dat op die rots der eeuwen,

 

eeuwig mijn hope zij! [Joh. de Heer 523]

  
 

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info