Column: Wat gaat het worden?

Hans van den Berg

Column: Wat gaat het worden?

's-Gravenzande 21.01.2021 - Wie vraagt zich dat aan het begin van dit jaar, en dan op 20 januari 2021 niet af!

Wat gaat het worden, in het jaar onzes Heeren 2021? Je kunt natuurlijk altijd wel zo'n vraag stellen, aan het begin van een jaar, je weet immers nooit wat een nieuw jaar in petto heeft?

Maar, en dat is toch wel uniek, al die dingen gaan gepaard met de wereldschokkende pandemie, waar we nu al tien maanden mee worstelen. Andere gebeurtenissen zouden lang zo heftig niet overkomen, als ze niet samen zouden gaan met dit corona gebeuren! 

Foto White House gov.

Woensdag deed president Biden van de Verenigde Staten van Amerika zijn intrede, en wordt het eerste tijdperk Trump beëindigd onder wel bizarre omstandigheden! Naast de aanhoudende virusuitbraak in dit land, wordt de bevolking betrokken bij een enorme verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten; opgejut door diverse extremistische groeperingen zou het zo op een burgeroorlog uit kunnen lopen! Beelden van onwerkelijke taferelen van het overvallen Capitool, en rond deze inauguratiedag geblokkeerde straten en pleinen, met daarnaast duizenden militairen en agenten, verschijnen op onze schermen in de huiskamer! Hoe kan het escaleren, hoe kort zijn de lontjes!

Wat gaat het worden? Twee partijen die zó tegenover elkaar staan; kan een nieuwe regering als deze nog gaan verenigen? In de Mainstream Media kon Trump geen goed dóén, hoewel hij geweldige dingen heeft gedaan, die zijn voorgangers niet aan durfden te pakken! Wellicht zal diezelfde media de nieuwe leider al spoedig de hemel in prijzen: altijd beter dan Trump! 

En wij, óns parlement? Laten we maar mild oordelen, we hebben zoveel boter op ons hoofd, zoals VVD-voorman Dijkhof al betoogde tijdens de debatten over het toeslagendebacle! Schuldig, het hele kabinet, en als zodanig nu schuld bekénd door collectief aftreden. Eerlijk, denk ik; een beleid dat zich zo heeft ingevreten in de loop van een aantal kabinetten kan je niet toeschrijven aan één bepaalde beleidsvoerder of partij. 

We gaan nu op weg naar twee maanden verkiezingsretoriek, om uiteindelijk rond half maart opnieuw onze keuzes te maken voor partijen die we als volksvertegenwoordiging willen aanstellen! Een belangrijk gebeuren in deze bijzondere tijd! Jouw keuze kan het verschil maken, bedenk dat wel!

Die burgerplicht niet uitvoeren betekent vier jaar lang je mond houden, en geen kritiek leveren!

Wat gaat het worden? Ik weet het natuurlijk ook niet, maar als christen bid ik om een regering naar Gods wil, die met wijsheid en inzicht, [die God heel graag wil geven [Jac. 1:5], ons land en volk door deze moeilijke tijd heen kan leiden! En dat het moeilijk is bewijst deze dag wel, waarop naarstig overlegd wordt over een avondklok- notabene - , bovenop alle strenge maatregelen die al gelden! 

Alsof het oorlog zou zijn! Of is het oorlog? Ja, dat geloof ik! De angst regeert, een duivelse vijand, die álles wil ontwrichten! Als men zich door de ANGST laat leiden, dan komt men tot de meest bizarre en ontwrichtende besluiten, op allerlei gebied! Richten we ons tot Degene die hemel en aarde regeert, dan horen we: " Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt." [Jes.41:10] Wat wij, wat een regering wél zou moeten doen? " Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren. [Ps. 50:15] Als zij, als wij dat eens zouden gaan doen, allemaal onze zonden en eigenwijsheid belijden, en op onze knieën de God van hemel en aarde aanroepen om genade en verlossing én ons bekeren, dan zou je wat gaan meemaken! Geloof je niet? Lees de Bijbel; lees van Israel dat niet luisterde en gestraft werd, lees verder, dat ze op de knieën ging, en God hen verloste van alle ellende! En bij herhaling! Wat een liefdevolle G O D !

Niet doen en wel doen wat God ons aanraadt, dat is álles bepalend, voor de VS, voor Nederland, voor Europa, voor de wereld, en ook voor jou en voor mij! 

Hoe zal dit allemaal aflopen? Dat vraagt mijn vriend Warmolt Houwing zich af in een boekje dat hij zojuist heeft geschreven, en nu publiceert op internet. Een múst om te lezen; het is slechts 20 bladzijden dun, maar een boodschap om over na te denken, écht voor nú! Je vindt het op de site www.Lichtenwaarheid.nl. Aansluitend kun je daar het prachtige evangelie van Johannes lezen, álles heel mooi weergegeven! Als je deze blijde boodschapper niet [meer] kent: hij organiseerde in 1997 een prachtige brievenbusactie, waarbij in 6.000.000 brievenbussen het boekje "Levensbelangrijke vragen", van John Blanchard werd bezorgd! Inde bijlage vind je de column die ik er toen over schreef. Gods Woord houdt stand tot in alle eeuwigheid, en die vragen zijn nog steeds van levensbelang!!

Ga ze stellen, blijf ze stellen! Kom tot Jezus, de HEERE DIE REGEERT, [en niet het virus!]

Wat het gaat worden? Dat kunnen paragnosten en waarzeggers en koffiedikkijkers je niet voorspellen, naar waarheid! Gods Woord, de Bijbel, is ons gegeven als een Leiddraad, een Kompas voor ons leven! Dit unieke Boek bevat de Waarheid in optima forma, dat wil zeggen: compleet en onberispelijk! De profeten, waaronder Jezus Zélf, voorzeggen wat het gaat wórden!

Onderstaand lied werd misschien al 100 jaargeleden gecomponeerd in een verlangen naar de komst van Jezus. " Dra komt de Bruidegom", weldra, spoedig!  De eeuwen door is er verwachting geweest, zelfs de apostel Paulus keek al naar Hem uit! En nu, in deze bewogen tijd, is er een roep van miljoenen van Zijn volgelingen, die fel vervolgd worden om hun geloof in de wonderbare JEZUS, om zijn komst! Mét hen bidden velen dagelijks de slotwoorden van die Bijbel: " Maranatha! Kom, Here Jezus! Ja, kom spoedig.’ Amen.

Hoe zal het allemaal aflopen? Verdiep je er in, het is nog niet te laat! Maar stel niet langer uit, Jezus komt  D R A ! Let op Israel, de k l o k van God; de stad Jeruzalem wordt klaargemaakt voor de komst van de Grote Koning! De afgetreden president Trump mocht er aan meewerken en erkende Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van Israel, en handelde er naar, naar Gods wil!

En jij? Vraag je je ook af wat het gaat worden? Het is best wel ernstig, en goed om over na te denken!

Jezus komt eerst voor Zijn volgelingen, die Hij opneemt. Ik geef, Jezus Zélf geeft je liefdevolle raad: 

Zorg dat je er bij bent, klaar voor vertrek! In Gods naam!

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838
berg.services@telfort.nl 

 

Dra komt de bruidegom,

Gaat, snelt Hem vroolijk tegen;

Steekt uwe lampen aan,

Haast is de nacht voorbij.

Weldra komt Jezus weer,

En brengt den schoonsten zegen.

Gaat uit Hem tegemoet.

Volgt in de blijde rei.

 

Dra komt de bruidegom,

Reeds schemert ginds de morgen;

Ontwaakt, de dag licht aan

Met vriend’lijk morgenrood.

Niet lange duurt het meer,

Dan vlieden alle zorgen;

In ’t heerlijk Vaderhuis,

Daar is geen smart of nood.

 

Dra komt de bruidegom,

Versterkt de slappe handen;

Houdt nog een weinig vol

Op ’t ruw en smalle pad.

En valt de tocht te lang

Dwars door des vijands landen,

Verheft het oog omhoog,

Daar blinkt de hemelstad.

 

Dra komt de bruidegom;

Bij luid bazuinenschallen

Haalt Hij zijn bruid naar huis,

De bruiloft is bereid!

O, welk een zaligheid,

Als de verlosten allen

Hem zien, gelijk Hij is,

In alle heerlijkheid.

 

Dra komt de bruidegom,

Weldra zal Hij verschijnen;

Ontwaak! o zaal’ge bruid,

Reeds blinkt de morgenster!

Ontwaak, sta haastig op,

De nacht zal ras verdwijnen.

Trek blij Hem tegemoet,

Uw bruigom is niet ver.

 

Dra komt de bruidegom,

Wat hemelsch blijde tijding;

Wie ’t hoort, die zegge: Kom!

Luid broeders, klinke nu

De beê der hoop, geslaakt

Met hooge zielsverblijding:

Kom, Heere Jezus, kom!

Wij allen wachten U. [Joh. de Heer 542]

 

 

 

 

Column; Talmen? Meer info - Lezing Kennismaken met mollen Meer info - Lezing Houd polder Pasgeld open en groen! Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Service monteur kassenbouw Meer info - Teamleider Potplantenkwekerij Meer info - Klimaatmars in Den Haag op 14 maart Meer info - Kunstwerk van de Maand maart 2021 Kunstkop Meer info - Assistent Locatiemanager (M/V) Meer info - Commercieel talent (m/v) 24-32 uur Meer info - Inloophuis Carma gaat door met aangepaste activiteiten Meer info - Column; Mét, of zonder? Meer info - Misstanden bij incassobureaus aangepakt Meer info - Logistiek medewerker Naaldwijk nacht Meer info - Valentijnsverwennerijen door Lionsclub Glazen Stad Meer info - Soroptimist Club Westland doneert € 2.850,00 aan Stichting AYA Meer info - Omzien naar elkaar Meer info - Zelfstandig werkende monteur Meer info - Column; Een teken... Meer info - Junior accountmanager Meer info - Cursus Teleflora bij Natuurlijk Delfland Meer info - Nieuwe apps binnenkort in de verkoop Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu in februari Meer info - Flexwoningen in het Westland Meer info - BZK in actie tegen wachttijden energielabel Meer info - Zittend Mensfiguur op Paal Meer info - Chauffeurs CE Meer info - Peter Oeij winnaar fotowedstrijd VL.92 Balder Meer info - Doing business with Westland Intertainments Meer info - Emmeliene gaat voor jou door het vuur Meer info - Column: Wat gaat het worden? Meer info - In april wet kansspelen op afstand van kracht Meer info - Raadsvergadering op dinsdagavond 19 januari Meer info - Werkvoorbereider technische dienst Meer info - Forse stijging koopwoningen 3e kwartaal 2020 Meer info - Logistiek medewerker (fulltime) Meer info - Column; Nieuw! Meer info - Virtuele te water lating VL.92 Balder. Meer info - Online lessen voor de jongste kinderen gestart! Meer info - Kerstpakketten en mandarijnen voor verzorgingshuizen Meer info - Vrijwilligers Voedselbank Maassluis ontvangen bloemetje Meer info - Column; Uitzien?! Meer info - Kleuters leren kersttafel dekken op school! Meer info - DAEL Connectivity heeft prima alternatieven voor glasvezel! Meer info - Kunstwerk van de Maand; Schaap met Lam Meer info - Kerstboxen voor eenzame mensen Meer info - Verder plannen voor ontwikkellocatie ‘Wateringen Noord’ Meer info - Nieuwbouw bij bedrijventerrein Westerlee Meer info - Bibliotheek Westland opent Afhaalbieb Meer info - Rotaryclubs steunen Inloophuis Carma Meer info