Column; Water en Vuur.

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/11/2019 05:08 - Gewijzigd op 03/11/2019 10:34

Column; Water en Vuur.

's-Gravenzande 03.11.2019 - 'Na ons de zondvloed' is de titel van een documentaire over het stijgende water in deze tijd, die de komende zondagavonden wordt uitgezonden.

En dat in een tijd waarin we toch al bijna ten onder gaan aan angst en zorgen om klimaat, de Co2 en stikstofuitstoot en de nieuwste: de PFAS.

De uitdrukking als zodanig stamt al uit de 16de eeuw en drukt in feite de wens uit van de spreker dat min of meer verwachte rampspoed of narigheid ná zijn of haar overlijden zal plaatsvinden. Dat met de naam zondvloed gelinkt wordt met die bekende geschiedenis die in de Bijbel beschreven staat, dat zal duidelijk zijn. Door de eeuwen heen hebben mensen de naam geassocieerd met de reden voor de vloed, de zonde, maar oorspronkelijk komt het van het Middelnederlandse sindtvloet wat ''aanhoudende vloed' betekent.

De Bijbel zelf spreekt van een watervloed; velen zien het als een onwerkelijk verhaal, het zoveelste sprookje uit de Bijbel, maar dan neemt men niet de moeite om verder te onderzoeken. Niet alleen in Gods Boek wordt over deze catastrofe op verschillende plaatsen geschreven, ook Jezus Zélf, als Hij spreekt over de kómende vernietiging van de aarde. "Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn" (Mat 24:38-39).

Maar ook zijn er talrijke niet-Bijbelse bewijsstukken die op deze universele watervloed wijzen. Neem bijvoorbeeld de meer dan 270 vloedverhalen die in alle uithoeken van de wereld bestaan! Daarnaast het feit dat op bergtoppen over de hele wereld nog altijd maritieme fossielen worden gevonden! En er is nog zoveel meer, waardoor jij misschien ook wel overtuigd raakt!

Ruim voor dat die gebeurtenis plaatsvond kondigde God het al aan: de door de zonde verdorven wereld gaat gehéél verdorven worden door een gericht dat Hij gaat uitvoeren. Gods liefde en geduld wordt duidelijk tentoongespreid! Vele jaren was Noach bezig om het voor die tijd gigantische schip van 135 x 22,5 x 13,5m klaar te maken, midden op het land, ver van elk meer of plas of sloot! Maar niemand ging er in geloven; wellicht werd hij uitgelachen en voor gek verklaard! Toen de ark klaar was, en het water kwám, stapte, buiten het gezin van Noach, niemand in, 'het zou wel los lopen'. Noach en zijn gezin, en alle door God aangewezen dieren, waren veilig aan boord gekomen en toen " sloot de Heere de deur achter Noach toe."[Gen.7:16b] Een klein zinnetje dat zovéél zegt over Gods vaderlijke liefde en zorg! Hij had alles onder controle en de vaartocht, die totaal wel bijna een jaar zou duren, was geheel onder Zijn regie! Die grote drijvende kist had stuur noch roer maar voer wel onder Goddelijk gezag! Die bijzondere gebeurtenis wil óns nu nóg een prachtige boodschap meegeven. De ark die redding bood werd een voorafschaduwing van het feit dat later Jezus kwam als Ark der Verlossing! Vandaar het oude liedje:

‘t Scheepke onder Jezus’ hoede,
Met zijn kruisvlag hoog in top.
Neemt als Arke der verlossing,
Zielen, die in nood zijn, op.
En sta de zee dan hol en hoog
En zweep’ de storm ons voort,

Wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord
En ‘t veilig strand voor ‘t oog!

Nu doen angstscenario's de ronde dat de zeespiegel wel méters kan gaan stijgen, omdat we het klimaat verzieken, maar toen steeg het water wérkelijk tot 7,5 meter boven de hoogste berg!

"In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten." [Gen.7:11-12] Een vreselijke straf van God, de Schepper, Die al dat moois dat Hij daarvóór had geschapen, en waarvan Hij zei "dat het alles zeer goed was", in één gericht kompleet vernietigde, omdat Hij zo vreselijk teleurgesteld was in de mensen van die tijd! Op de algehele slechtheid van de mensen is er één uitzondering: Noach. "Hij vond genade in de ogen van de Heere." [Gen.6-8] Waarom? Dat staat even verder: '' Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God." [vs. 9]

'Na ons de zondvloed', het blijft een vreemde wens, want er komt geen vloed meer die de hele aarde onder water zet! Dat is één keer gebeurd omdat God, de Schepper het helemaal gehad had met de mensen van toen! Maar een ding is zeker: God beloofde dat zó'n vloed er nooit meer zou komen; als teken van Zijn belofte gaf Hij de regenboog aan de hemel, en altijd weer, ook na 4000 jaar, verschijnt hij in de wolken, als teken van Gods trouw!

Dat wil niet zeggen dat God het er nu bij laat zitten; de apostel Petrus schrijft: “dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, [...]te worden prijsgegeven aan het vuur”. [2 Pet.3:6]

Geloof het, of niet, maar dáár zijn we naar op weg! Niet meer door water, maar door vuur zal al het materiële te gronde gaan, álles! Ieder die zijn of haar toevlucht heeft gezocht in de Ark , mag daarna verder leven in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde, voor eeuwig! Jezus sprak erover toen Hij het had over de tijd dat Hij terug zal komen. Heel veel mensen geloven en verwachten het niet dat het gaat gebeuren, net als die mensen die vóór de zondvloed leefden, [Mat.24:38-39] of de mensen die tijdgenoten van Lot waren en leefden vóór Sodom en Gomorra werden getroffen! [Luc. 17: 28] Wat ze wel deden? Jezus noemt het op: " ze waren etende en drinkende, zij kochten en verkochten, ze huwden en gaven ten huwelijk." [Mat. 24 en Luc. 17] Hier is toch niks mis mee, zou je kunnen aanvoeren. En inderdaad, dit zijn normale behoeften en geen zondige dingen. Het zondige zit hier in dat de mensen toen, maar ook nú, alleen maar met die dingen bezig waren én zijn, en het bestaan van God ontkenden/ontkennen of aan Hem voorbij leefden/leven en negeerden/negeren.

God voert Zijn Heilsplan met deze wereld uit, en alles wijst er op dat we in de slotfase zitten. En zoals toen God ruimschoots gelegenheid gaf om de ark binnen te stappen, zo ook nú! Jezus kwam als Arke der verlossing, en nóg is er genadetijd, als je dit leest! Nóg klinkt Zijn liefdevolle roepstem: " God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. [Handelingen 17:30-31]

Wordt wakker, die tijd is nabij! Jezus, de Ark, Hij houdt de deur voor je open, al zó lang! Hij wacht! Mis de Boot niet, door al die andere dingen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Financieel veilig ouder worden, ook tijdens de coronacrisis Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info