Column; Welbehagen?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 12.12.2021 - Net als het woord advent is ook dit een speciaal woord van déze maand, waarin wij het kerstfeest vieren.


Het komt voor in het lied, het Gloria, wat het engelenkoor zingt bij de aankondiging van de geboorte van Jezus aan de herders, in de velden van Efratha. Voor ons doet het wat ouderwets aan en wordt maar zelden gebruikt. Het komt van het Griekse Eudokia en in gewoon Nederlands betekent het iets positiefs, goedkeurend!

De Basis Bijbel vertaalt het in de zin waarin de jubelzang van de engelen wordt beschreven als: De engelen prezen God en zeiden: " Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!" [Luc. 2:14, BB]

De herders die deze woorden hoorden leefden in een tijd dat hun land, Israel, door de Romeinen werd bezet en onderdrukt. Troostende woorden in een tijd van onzekerheid, onvrede en onrust. In die tijd kwam die boodschap op het juiste moment: er is Iemand onderweg die jullie en heel het volk bevrijding en vrede zal brengen! De Redder is er, Hij ís geboren!

Gelukkig zijn onze omstandigheden in deze tijd nog anders, maar ook deze tijd kenmerkt zich door onrust, zorg en angst! En in de wereld om ons heen, en zéker ver weg, is het vaak niet anders dan toen: onderdrukking, lijden, oorlog en grote zorgen. Maar ook nú is er hoop, want de God van toen is de God van nu, en de Vredevorst: het kerstkind Jezus, is nú de opgestane Heer, de Vredevorst Die weer komt!

"Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens." [Luc.2:14 NBG] Het wordt in deze maand weer overal gezongen, en in de straten en op de pleinen rolt de melodie over de daken van huizen en gebouwen. En die vrede op aarde waar we allemaal zo naar verlangen, en die maar niet komt? Ieder zingt van harte mee, maar de eer aan God, zingen we dat ook met heel ons hart? Trouwens, wie is in Gods ogen een mens des welbehagens? Want dáár is die vrede voor bestemd! Dat prachtige gloria-lied heeft twéé kanten, die vrede is niet voor iedereen! Dat is wel ontnuchterend en storend, te midden van alle kerstromantiek! Jezus brengt Vrede op aarde, maar niet de vrede waar alle mensen zo naar uitkijken. Nee, echt niet!

Later, tijdens Zijn optreden onder het volk van Israel, zegt Hij het Zelf ook: " Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter." [Matt. 10:34-36] Jezus is gekomen om ons kennis te laten maken met Zijn Vader, en om ons te zeggen dat Hij dé Weg, dé Waarheid en hét leven is! En dat kan lang iedereen niet verdragen, en zeker de duivel, de vader van de leugen, niet, die over zoveel mensen regeert!

Mensen des welbehagens, het zijn die mensen die Jezus hebben leren kennen, zich aan Hem hebben toevertrouwd. Zij ontvangen de vrede, die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:7). Het lied der engelen wordt door velen gezongen als zou het betekenen ' vrede op aarde voor álle mensen'. Maar zo is het niet. Het engelenlied brengt scheiding aan. De vrede is alleen voor hen, aan wie God Zijn welbehagen schenkt. En God schenkt Zijn welbehagen in Christus. Buiten Christus is er geen échte vrede mogelijk! " De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. (Jes. 57:21).

Dat is eigenlijk het drama van dit 'feest'. Om uiteenlopende redenen zijn velen er blij mee, maar niet omdat ze de Vrede kennen, waar de engelen van zingen! Nee, mensen hopen op een 'witte kerst', op romantiek, op gezelligheid, vredig samenzijn, welbehagen in elkaar! Vrije dagen, een gratificatie, een pakket van de zaak, ingrediënten voor een goed gevoel, zo aan het einde van het jaar. Dat zou ik de schaduwzijde van kerst willen noemen.

De zonzijde is voor de mensen die gelóven dat de Zoon van God werkelijk als het Licht der wereld is gekomen, ruim 2000 jaar geleden. En dat Hij ook voor hén hier op aarde alles heeft volbracht, en de Vrede die alle verstand te boven gaat, in hun hart en leven heeft bewerkt! Voor hen zal het een kerstjubel zijn als ze straks weer het Gloria mogen zingen!

Een mens waar God welbehagen in heeft, hoe word je dat eigenlijk? Is er een vaccin voor, kun je er iets voor innemen? Hoe moet je dan zijn? In hoofdstuk 3, bij de doop van Jezus [Luc. 3] lees je gedeeltelijk het antwoord; na de doop klinkt de stem van God de Vader vanuit de hemel, hoorbaar voor iedereen: " Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen."

Dát is het! De énige Mens waar God dat ooit over heeft uitgesproken: Jezus, Zijn Zoon! Als ik wil dat God dat over mij gaat zeggen, dan moet ik zijn, moet ik worden als Jezus! Duidelijk! En dat geldt voor jou dan ook!

Dat kunnen we niet alleen; Lucas geeft in zijn evangelie het andere deel van het antwoord op de vraag, hoe een mens te worden waar God blij mee is. Hij beschrijft mensen zoals wij, met zonden en tekortkomingen, maar die gaan beseffen dat het zo niet langer kan. Dat bekering nodig is! Ons ómkeren op onze weg en gaan leven zoals God het van ons vraagt in Zijn Woord. Dán gaat er iets gebeuren! Dan komt die Vrede die alle verstand te boven gaat!

En het is voor iedereen beschikbaar! De engel zei aan de herders: " Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal." [Luc. 2:10] Voor heel Israel én héél de wereld! De apostel Johannes zei het later ook: Alzo lief heeft God alle mensen gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft." [Jon. 3:16] Een mens van Gods welbehagen, je kunt het zijn, vanaf vandaag!

En de Vrede, waarvan de engelen zingen, is maar niet alleen de afwezigheid van oorlog. Die Vrede die de Bijbel beschrijft is veel meer dan dat. Zij heeft alles te maken met heil en verlossing.

Het gaat in de eerste plaats om vrede tussen God en mens die door de Here Jezus is bewerkt. Hij heeft verzoening gebracht! "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. (Rom. 5:1). Want: "De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem" (Jes. 53:5). Die Vrede wens ik je van harte toe! Dan kun je straks ook God de glorie toezingen, als een kind van Hem, waarin Hij welbehagen heeft!

Jezus komt weder! Reeds nadert de tijd,
O, als Hij heden eens kwam?
Vindt Hij ons voor die ontmoeting bereid?
O, als Hij heden eens kwam?

Als hij het wolkenfloers scheuren
doet en begeleid door de eng'lenstoet
Jezus Zijn Bruid in de lucht ontmoet
O, als Hij heden eens kwam!

Glorie, glorie! Jezus keert weldra weer!
Glorie, glorie! Buigen w'in 't stof terneer.
Glorie, glorie! Hij, aller scheps'len Heer!
Glorie, glorie, glorie! voor onze Heer@

Dan zal geen dood en geen ziekte meer zijn
O, als Hij heden eens kwam!
Daar vlieden tranen moeiten en pijn.
O, als Hij heden eens kwam.

Zie hoe temidden van donk're nacht
Ons reeds de morgenster tegenlacht
En 't volk des heren Zijn komst verwacht!
O, als Hij heden eens kwam!

Glorie, glorie! Jezus keert weldra weer!
Glorie, glorie! Buigen w'in 't stof terneer.
Glorie, glorie! Hij, aller scheps'len Heer!
Glorie, glorie, glorie! voor onze Heer

Hebt Gij uw hart reeds ontsloten voor Hem?
O, als Hij heden eens kwam?
Heb je gehoorzaamd Zijn vriend'lijke stem?
O, als Hij heden eens kwam?

Hoe staat jouw ziel voor de eeuwigheid?
Heeft zij in Jezus reeds zekerheid?
Is alles voor Zijn komst bereid?
O, als Hij heden eens kwam!

[Joh. De heer 849]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Collegevragen inzake autoinbraken in Westland - Storings en onderhoudmonteur - Winterwndeling Staelduinse Bos op 6 februari - Geen vergunning voor hotel op Honderdland - Wilgen knotten in Maasland - Technisch supportdeskmedewerker - WereldKankerDag bij Carma - Aanstormend Horecatalent - Commercieel technisch adviseur - Medewerker personeelsadministratie - Medewerker expeditie - Sterrenhemel bekijken tot 30 januari - Bijeenkomst Werk en kanker - Prijsstijging koopwoningen ruim 20% in december - Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’ - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten - Natuur in park en tuin - Assistent Voorman (M/V) - Emmeliene gaat voor jou door het vuur - Zekerheidje voor 2022: de Honselse Feestweek op 22 t/m 25 juni - Medewerker zagerij - Cijfers coronavirus voor donderdag 13 januari - Accountmanager - Twee belangrijke aanwinsten voor Streekmuseum Jan Anderson. - Inkoper - Cijfers coronavirus voor maandag 10 januari - Medewerker Klantenservice - CNC frezer - Tankwagen CE chauffeur - Technisch productie medewerkers - Adriaan Dessing Prijs 2022 - C of CE Chauffeurs - Laboratorium medewerk(st)er tuinbouw - Commercieel medewerker binnendienst - Manager Uitvoering en Realisatie - Assistent Locatie Manager - HR-adviseur - Financieel administratief medewerker - Manager Projectenbureau - Stella zoekt Rust zamelt geld in voor de vervolgde kerk - Muziek voor iedereen - Logistiek medewerker glastuinbouw - Calculator/Werkvoorbereider/Planner - Winkelmedewerker (Fulltime) - € 590 miljoen extra coronasteun na directe lockdown - Inschrijving deelnemers Swim - Subsidie voor kleine culturele initiatieven, ook in 2022! - Coördinator Opleidingen - Assistent planner Maasvlakte - Column; Welbehagen?