Status begraafplaats Dijkweg Naaldwijk

College Westland

Naaldwijk 06.12.2020 - Op 17 november hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over voortbestaan van de RK begraafplaats


aan de Dijkweg in Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Op dit moment is er discussie ontstaan over de status van de huidige RK begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk. Een aantal zaken dient opgehelderd te worden om precies te kunnen beoordelen wat de status is omdat daar nogal veel onduidelijkheid over bestaat.

Vraag 1
Heeft het College een besloten verklaring afgegeven nadat gedurende tien jaar geen begravingen hebben plaatsgevonden? Zie artikel 44 van de Wet op de lijkbezorging. Zo ja, wanneer is dat gebeurd en zo neen waarom is dat niet gebeurd?

Antwoord 1
De begraafplaats aan de Dijkweg is een bijzondere begraafplaats. Op 17 december 1981 heeft het parochiebestuur mededeling gedaan van de sluiting van de begraafplaats. Op 26 februari 1982 is door de gemeente Naaldwijk aan het college van Gedeputeerde Staten medegedeeld dat het parochiebestuur de begraafplaats aan de Dijkweg per 1 januari 1982 heeft gesloten.

Vraag 2
Is het besluit van de sluiting ook aan de belanghebbenden bericht, dat wil zeggen aan nabestaanden van degenen die op de begraafplaats begraven liggen?

Antwoord 2
Dit is een aangelegenheid van het parochiebestuur van de begraafplaats aan de Dijkweg.

Vraag 3
Is het register van deze bijzondere begraafplaats bij de opheffing daarvan overgebracht naar het archief van de gemeente? Zo ja, wanneer is dat gebeurd? Zo neen, waarom is dat niet gebeurd?

Antwoord 3
De begraafplaats is gesloten verklaard, van opheffing is geen sprake.

Vraag 4
Kan dat register eventueel geanonimiseerd worden verstrekt?

Antwoord 4
Zie antwoord op vraag 3.

Vraag 5
Is het besluit tot sluiting onherroepelijk geworden?

Antwoord 5
Ja.

Vraag 6
Heeft het College zich er van overtuigd dat de begraafplaats 20 jaar lang onaangeroerd, nadat de begraafplaats gesloten is, erbij heeft gelegen?

Antwoord 6
Ja

Reacties (4 reacties geplaatst)

De begraafplaats behouden
Geen woningen bouwen op deze plaats
Het is al vol genoeg in het Westland
En geen woningen meer geven aan asielzoekers
Eigen burgers eerst
Wel zo eerlijk

Piet de ondeuger er ligt van jou zeker niets simpel roepen langs de zijlijn

Zo snel mogelijk beginnen met ruimen en appartementen bouwen, er is veel vraag vanuit de eigen bevolking en ook moeten er nog vele asielzoekers een won8ng krijgen, dus hoe snelle er gebouwd wordt hoet beter

Zou het WV niet sieren als zij eerst zelf eens onderzoek zouden doen hoe de vork in de steel zit i.p.v. onnodige vragen te stellen aan het College ? Onnodige kosten gemaakt om antwoorden te krijgen waar zij zelf achter hadden kunnen komen !

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.