Adviesraad Sociaal Domein van start

Gemeente Midden Delfland

Adviesraad Sociaal Domein van start

Midden Delfland 03.07.2014 - Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel in het sociale domein. De gemeente wordt verantwoordelijk...

voor (delen van) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Jeugdzorg. Daarnaast wordt de Participatiewet ingevoerd. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen, ook personen met een beperking, aan de slag kan op de arbeidsmarkt. Al deze veranderingen vragen om nieuwe ideeën, wetgeving, beleid en een adviesraad.

Wat is het Sociaal Domein?

Het Sociaal Domein is een breed begrip. Het gaat over alles waarmee inwoners te maken hebben en heeft onder andere betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding.

Wijziging Wmo-cliëntenraad

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 heeft Midden-Delfland de Wmo-cliëntenraad. De afgelopen maanden is in samenspraak met de Wmo-cliëntenraad besloten zijn kennis en expertise uit te breiden naar het brede sociale domein. De Wmo-cliëntenraad wordt de Adviesraad Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein gaat de gemeente adviseren over alle (nieuwe) wetgeving die op ons af komt. In de Adviesraad Sociaal Domein zitten ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers met kennis van de Wmo, de jeugdzorg en op het vlak van werk en inkomen. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Op 2 juli 2014 ondertekenden Cees Harteveld, de voorzitter van de Wmo-cliëntenraad Midden-Delfland, en wethouder Zorg en Welzijn Annemiek De Goede – Van Tiel dit convenant. Hiermee ging de Adviesraad Sociaal Domein officieel van start. De wethouder is opgetogen over deze stap: ‘Een inhoudelijk sterke adviesraad zorgt er voor dat de belangen van onze inwoners goed worden behartigd’.

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info