Bewoners maken bezwaar tegen bouwplannen Monster Noord/Watergat

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/01/2020 15:26 - Gewijzigd op 25/01/2020 16:08

Bewoners maken bezwaar tegen bouwplannen Monster Noord/Watergat

Monster 25.01.2020 - Op vrijdag 29 januari wordt in de gemeenteraad het plan van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. behandeld.

Dit plan behelst om op het terrein van Watergat/Monster-Noord - onderaan de Hondendijk - huizen te bouwen. De bewonersgroep Monster-Noord, hebben bij de gemeente middels een brief als volgt bezwaar gemaakt tegen dit plan.

'Geachte Raadsleden,

Middels deze brief willen wij bezwaar aantekenen tegen de plannen van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. om op het terrein van Watergat/Monster-Noord onderaande Hondendijk, huizen te bouwen.

De belangrijkste reden waarom wij hier niet mee kunnen instemmen is vanwege het feit dat het betreffende gebied gelegen is naast Solleveld & Kapittelduinen, een van de beschermde natuurgebieden van Natura-2000. We menen dat door de bouw en bewoning dit gebied ernstig zal worden aangetast.

Reeds jarenlang is in veel Natura 2000-gebieden sprake van een overschot aan stikstof aanwezig. De bouw en bewoning van de nieuwe huizen en daardoor ook toename van verkeer zullen ertoe leiden dat de stikstofuitstoot enorm zal toenemen. Wij verwachten dat de wettelijk toegestane norm zal worden overschreden en dat vinden wij als bewonersgroep Monster Noord onwenselijk en onacceptabel.

De verkeersstroom over de Rijnweg is thans, vooral in de zomer, behoorlijk groot. Om de verkeerstoename enige mate in te tomen is al geruime tijd geleden van de Rijnweg eenrichtingsverkeer gemaakt. Bij de bouw van nieuwe huizen echter zal naar onze visie zoveel nieuw verkeer komen, dat daardoor de CO2- en stikstofuitstoot het gevoelige belendende duingebied ernstig zal aantasten. 

Ook zijn wij van mening, dat dit gebied sinds het niet meer in gebruik is als tuinbouwgebied belangrijk is geworden voor de biodiversiteit. In de sloten in het gebied bevinden zich onder andere beschermde karpers, kikkers en padden. Tevens zijn er inmiddels diverse broedvogels die hier het hele jaar door neerstrijken.

Landelijk is het beleid erop gericht zoveel mogelijk de Natura 2000-gebieden te ontzien. Landbouw en veeteelt, alsmede woningbouw, in de nabijheid van deze natuurgebieden worden ontraden of zelfs verboden. Door vele instanties wordt gepleit voor het invoeren van bufferzones naast de kwetsbare Natura 2000-gebieden. Indien de gemeente toestemming geeft om het bovenvermelde gebied voor woningbouw te bestemmen, gaat zij tegen dit landelijk beleid in, hetgeen ons onlogisch lijkt en in de toekomst aanleiding kan geven tot procedures.

Wij pleiten ervoor dat dit  gebied als een duurzaam natuurgebied wordt ingericht. Wellicht kan Solleveld daarvoor als inspiratie dienen. Het gebied zou dan tevens educatieve doelen kunnen dienen. De gemeente Westland heeft weinig groene gebieden. We denken dat de Westlandse bevolking het op prijs zou stellen wanneer er meer groen in de gemeente zou komen. Op die manier zou de Gemeente Westland kunnen laten zien dat ze niet alleen een gemeente is die werkt aan geschikte woningen voor haar inwoners, maar tevens aan een duurzaam Westland waarin ook aandacht is voor natuur en milieu! Zulke gebieden geven de gemeente meer aanzien!

Collegevragen  CDA Westland over hondenlosloopgebieden

We hopen op een snelle reactie van u en wij zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Tevens zullen wij waar nodig ons standpunt aanvullen en verdedigen. Mocht u met ons daarover in gesprek willen gaan, dan zijn wij daar zeker toe bereid en kunt u ons bereiken via onderstaand e-mailadres.

Aangezien wij vinden dat woningbouw in dit gebied verregaande gevolgen heeft voor de ontwikkeling van dit gebied, brengen wij ook de provincie Zuid Holland, gedeputeerde staten van Zuid Holland, Dunea, Hoogheemraadschap Delfland, Stichting Zuid Hollands Landschap, Natura 2000, Urgenda en stichting Duinbehoud van deze brief op de hoogte.  

Deze brief zal ook op papier worden overhandigd aan de gemeente Westland met als bijlagen ruim 35 handtekeningen, hetgeen laat zien dat de meeste bewoners die aangrenzend wonen aan het plangebied, zich tegen de plannen uitspreken!'

Hoogachtend,

Bewonersgroep Monster-Noord

 

Kindertekeningen begrijpen; er zit vaak meer verborgen in een tekening dan je denkt Meer info - Ellie Lust te gast bij Bibliotheek Westland! Meer info - Workshop: Relaties, hoe werkt dat? Meer info - Solo expositie van Adrie Huisman in Hofboerderij: “Book Art”. Meer info - Natuur in het Prinsenbos Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Drie bijeenkomsten in Bartholomeuskerk Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Westlands Erfgoed: Twee weeskinderen van Honderdland Meer info - Tuintjesmarkt op zaterdag 17 september Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Kinderboekenweek 2020: EN TOEN? Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Presentatie boek over grassen in Delft Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Jongvolwassengroep ‘Maak een Blije Taart’ Meer info - Preek van de leek en meer in Oude Kerk Meer info - Hulp voor naasten van verslaafden Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Publieksexcursie "Herfstwandeling" op zondag 4 oktober Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - Twee bewonersbijeenkomsten over stofoverlast Hoek van Holland Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info - Omzet bouwsector licht gedaald Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Gezocht medewerker bediening Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info