Bewoners maken bezwaar tegen bouwplannen Monster Noord/Watergat

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/01/2020 15:26 - Gewijzigd op 25/01/2020 16:08

Bewoners maken bezwaar tegen bouwplannen Monster Noord/Watergat

Monster 25.01.2020 - Op vrijdag 29 januari wordt in de gemeenteraad het plan van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. behandeld.

Dit plan behelst om op het terrein van Watergat/Monster-Noord - onderaan de Hondendijk - huizen te bouwen. De bewonersgroep Monster-Noord, hebben bij de gemeente middels een brief als volgt bezwaar gemaakt tegen dit plan.

'Geachte Raadsleden,

Middels deze brief willen wij bezwaar aantekenen tegen de plannen van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. om op het terrein van Watergat/Monster-Noord onderaande Hondendijk, huizen te bouwen.

De belangrijkste reden waarom wij hier niet mee kunnen instemmen is vanwege het feit dat het betreffende gebied gelegen is naast Solleveld & Kapittelduinen, een van de beschermde natuurgebieden van Natura-2000. We menen dat door de bouw en bewoning dit gebied ernstig zal worden aangetast.

Reeds jarenlang is in veel Natura 2000-gebieden sprake van een overschot aan stikstof aanwezig. De bouw en bewoning van de nieuwe huizen en daardoor ook toename van verkeer zullen ertoe leiden dat de stikstofuitstoot enorm zal toenemen. Wij verwachten dat de wettelijk toegestane norm zal worden overschreden en dat vinden wij als bewonersgroep Monster Noord onwenselijk en onacceptabel.

De verkeersstroom over de Rijnweg is thans, vooral in de zomer, behoorlijk groot. Om de verkeerstoename enige mate in te tomen is al geruime tijd geleden van de Rijnweg eenrichtingsverkeer gemaakt. Bij de bouw van nieuwe huizen echter zal naar onze visie zoveel nieuw verkeer komen, dat daardoor de CO2- en stikstofuitstoot het gevoelige belendende duingebied ernstig zal aantasten. 

Ook zijn wij van mening, dat dit gebied sinds het niet meer in gebruik is als tuinbouwgebied belangrijk is geworden voor de biodiversiteit. In de sloten in het gebied bevinden zich onder andere beschermde karpers, kikkers en padden. Tevens zijn er inmiddels diverse broedvogels die hier het hele jaar door neerstrijken.

Landelijk is het beleid erop gericht zoveel mogelijk de Natura 2000-gebieden te ontzien. Landbouw en veeteelt, alsmede woningbouw, in de nabijheid van deze natuurgebieden worden ontraden of zelfs verboden. Door vele instanties wordt gepleit voor het invoeren van bufferzones naast de kwetsbare Natura 2000-gebieden. Indien de gemeente toestemming geeft om het bovenvermelde gebied voor woningbouw te bestemmen, gaat zij tegen dit landelijk beleid in, hetgeen ons onlogisch lijkt en in de toekomst aanleiding kan geven tot procedures.

Wij pleiten ervoor dat dit  gebied als een duurzaam natuurgebied wordt ingericht. Wellicht kan Solleveld daarvoor als inspiratie dienen. Het gebied zou dan tevens educatieve doelen kunnen dienen. De gemeente Westland heeft weinig groene gebieden. We denken dat de Westlandse bevolking het op prijs zou stellen wanneer er meer groen in de gemeente zou komen. Op die manier zou de Gemeente Westland kunnen laten zien dat ze niet alleen een gemeente is die werkt aan geschikte woningen voor haar inwoners, maar tevens aan een duurzaam Westland waarin ook aandacht is voor natuur en milieu! Zulke gebieden geven de gemeente meer aanzien!

Collegevragen  CDA Westland over hondenlosloopgebieden

We hopen op een snelle reactie van u en wij zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Tevens zullen wij waar nodig ons standpunt aanvullen en verdedigen. Mocht u met ons daarover in gesprek willen gaan, dan zijn wij daar zeker toe bereid en kunt u ons bereiken via onderstaand e-mailadres.

Aangezien wij vinden dat woningbouw in dit gebied verregaande gevolgen heeft voor de ontwikkeling van dit gebied, brengen wij ook de provincie Zuid Holland, gedeputeerde staten van Zuid Holland, Dunea, Hoogheemraadschap Delfland, Stichting Zuid Hollands Landschap, Natura 2000, Urgenda en stichting Duinbehoud van deze brief op de hoogte.  

Deze brief zal ook op papier worden overhandigd aan de gemeente Westland met als bijlagen ruim 35 handtekeningen, hetgeen laat zien dat de meeste bewoners die aangrenzend wonen aan het plangebied, zich tegen de plannen uitspreken!'

Hoogachtend,

Bewonersgroep Monster-Noord

 

Bijzondere Viering in de Poeldijkse Bartholomeuskerk Meer info - Avonddienst 1 maart in Oude Kerk Meer info - Lezing Leven in de Bodem op 21 februari Meer info - 3.000 werkbezoeken van vmbo’ers bij Westlandse bedrijven Meer info - ICT Medewerker Lansingerland Meer info - Productiemedewerkers Westland Meer info - Assistent Locatiemanager Westland Meer info - Wandeltocht: Stappen voor Albanië, zaterdag 7 maart Meer info - Annejet van der Zijl presenteert Boekenweekgeschenk in Monster Meer info - Bescheiden Rotterdams Zomercarnaval 2020 Meer info - Hoek in Zicht: Henk van der Lucht over Het loodswezen Meer info - Er is een nieuwe studiegroep Korstmossen! Meer info - Op de tast en Museum Maassluis slaan de handen ineen! Meer info - Onings Holland zoekt allround logistiek medewerker Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 20 februari Meer info - Scouting Graaf Floris collecteert voor de kinderen in uw buurt Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teeltspecialist Potplanten Westland Meer info - Vrachtwagenchauffeur Westland Meer info - Accountmanager Duitsland Westland Meer info - Interessante middag voor senioren die meer uitdaging zoeken! Meer info - Informatieavond over Smaakverandering bij kanker Meer info - Opvoeden in de 21e eeuw: samengestelde gezinnen, een uitdaging! Meer info - Kiemkamp, al 50 jaar een zinderend succes!’ Meer info - ‘Westland Onderneemt’ op maandag 9 maart Meer info - Monteur Irrigatietechniek regio Gouda Meer info - Junior Magazijnmedewerker / Heftruckchauffeur Westland Meer info - Binnenmelder Planten Westland Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Assistent Teeltmanager Westland Meer info - Verkoper Binnendienst regio Gouda Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - 1e automonteur (met APK) Westland Meer info - Timmerman of afbouwer op zoek naar een nieuwe uitdaging Westland Meer info - Johan de Heer zangavond in Poeldijk Meer info - Meer aandacht voor chronische spijbelaars Meer info - Woningcorporaties maken bouwambities niet waar Meer info - I love my job Meer info - Assistent Teamleider Operations Westland Meer info - Westlandse Halve editie op 21 maart Meer info - Bloemige paasdecoraties door Bianca Vreugdenhil Meer info - Lezing Stop insectensterfte door professor Dave Goulson Meer info - Junior Verkoper Frankrijk Westland Meer info - Teeltspecialist Westland Meer info - Naaldwijkse peuters mopperen Meer info - Column: Toekomst Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Onderhoudsmonteur Technische Dienst Westland Meer info